Tehtävä

Kohti 12: Kohti hyvinvointia

1) Videoluento (90 min.) 2) Tehtäviä aiheen käsittelyyn a) Tuen piirit -harjoitus Harjoitus auttaa hahmottamaan, mitä kaikkia erilaisia tukea antavia sisäisiä ja ulkoisia resursseja meillä onkaan käytössä. Löydät harjoituksen tarkemmat ...

Osio 9: Suuttumus ja viha voimavarana

Tässä osiossa tutustut suuttumukseen, vihaan, vitutukseen ja turhautumiseen ympäristötunteiden ja -vaikuttamisen näkökulmasta. 1) Katso tämä video (7 min.) 2) Tehtäviä aiheen käsittelyyn a) Kysymyksiä pohdittavaksi Kysymykset on poimittu Toivoa ja ...

Osio 8: Ympäristösuru auttaa luopumisessa

Tässä osiossa tutustut suruun ympäristötunteena. 1) Katso tämä video (15 min.) 2) Tehtäviä aiheen käsittelyyn a) Kysymyksiä pohdittavaksi Kysymykset on poimittu Toivoa ja toimintaa -sivuston tehtävästä Syventävä itsereflektio kasvattajille. Kysymykset ...

Osio 7: Kun syyllistäminen huolestuttaa

Tässä osiossa tutustut syyllisyyden tunteeseen ympäristötunteena. Tässä ja seuraavissa tiettyjä ympäristötunteita käsittelevissä osioissa esitellään lyhyen luento-osion lisäksi monipuolisia tehtäviä syyllisyyden tunteen käsittelyyn sekä tunne- että vaikuttamistaitojen näkökulmasta. 1) Videoluento (11 ...

Osio 6: Kehollisuus ja luovat menetelmät toivon taitojen opetuksessa

Tässä osiossa käsitellään sitä, miksi kehollisuus ja luovat menetelmät kannattaa ottaa osaksi tunnetaitokasvatusta ja miten niitä voi hyödyntää myös vaikuttamisessa. 1) Katso tämä video (24 min.) 2) Tehtäviä aiheen käsittelyyn ...

Osio 5: Omat ympäristötunteeni

Tässä osiossa pohditaan sitä, miksi kasvattajien on hyvä tutustua omiin ympäristötunteisiinsa ja kehittää tunnetaitojaan. Lisäksi tarjolla on useita tehtäviä, joiden avulla omiin tunteisiinsa on helppo tutustua. 1) Videoluento (13 min.) ...

Osio 4: Sukellus ympäristötunteisiin

Tässä osiossa syvennät ympäristötunteisiin liittyvää osaamistasi ja ymmärrystäsi. 1) Videoluento (75 min.) 2) Tehtäviä aiheen käsittelyyn a) Itsereflektiotehtäviä opettajille ja kasvattajille Opettajalle ja kasvattajalle on erityisen tärkeää olla tietoinen omista ...

Osio 3: Vaikuttamista kannattaa harjoitella

Tässä osiossa tutustut yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja erilaisiin vaikuttamisen tapoihin. Lisäksi kannattaa pohtia itseään vaikuttajana. 1) Videoluento (45 min.) 2) Tehtäviä aiheen käsittelyyn a) Minä vaikuttajana -käsitekartta Jokainen ihminen voi miettiä, ...

Osio 2: Ympäristötunteiden kohtaamisessa tarvitaan tunnetaitoja

Tässä osiossa tutustut yleisesti tunteisiin ja tunnetaitoihin sekä lisäksi ympäristötunteisiin ja niiden tutkimukseen. 1) Videoluento (70/80min.) 2) Tehtäviä aiheen käsittelyyn a) Tunteiden käsitekartta Harjoituksessa laaditaan tunnesanojen listan avulla mind map ...

Osio 1: Johdatus toivon taitoihin

Tässä osiossa tutustut toivon taitojen käsitteeseen. Seuraavissa osioissa opit aiheesta lisää. 1) Videoluento (20 min.) 2) Tehtäviä aiheen käsittelyyn a) Toivon taitojen rastirata b) Oma toivon taitojen opetussuunnitelmani 1) Lue ...

Materiaaleja ja uusia koulutuksia toivon taidoista syksyllä 2023

Tänä syksynä tapahtuu jälleen paljon toivon taitojen saralla! Järjestämme teemasta monenlaista maksutonta koulutusta ja kutsumme sinut tutustumaan myös elokuussa julkaistuun Toivon taitojen rastirataan! 1) Tunne- ja vaikuttamistaidot kestävyyskasvatuksessa -koulutukset Helsingissä ...

Tule mukaan Luovat menetelmät toivon taitojen opetuksessa -koulutuksiin kesällä 2023

Kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville suunnattu koulutus syventää osaamistasi toivon taitojen ohjaamisesta lapsille ja nuorille. Odotettavissa on kestävän kehityksen kasvatusta tukevaa tiukkaa asiasisältöä yhdistettynä luovaan tekemisen meininkiin! Tutustut useisiin ...

Ennakkotehtävä: Luovat menetelmät toivon taitojen opetuksessa

Lämpimästi tervetuloa mukaan Luovat menetelmät toivon taitojen opetuksessa -koulutuskokonaisuuteen! Koulutus koostuu ennakkotehtävästä sekä kahdesta koulutuspäivästä.  Tältä sivulta löydät ennakkotehtävän materiaaleineen. Katso ensin lyhyt introvideo ja tutustu sitten kolmeen valitsemaasi lisämateriaaliin. ...

Minä ja kestävä kehitys -tehtävä

Kestävän kehityksen haasteet ja ratkaisut liittyvät elämäämme monin sellaisinkin tavoin, joita emme tule aina ajatelleeksi. Omien ajatusten, tunteiden ja arvojen äärelle pysähtyminen voi selkiyttää oloa sekä auttaa löytämään itselle sopivia ...

Agenda 2030 -pelejä

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka tyydyttää ihmisten nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Tällä hetkellä kestävää kehitystä tarkastellaan yleensä maailmanlaajuisen kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n kautta. Ohjelma koostuu ...

Parhaat vinkit ilmastovaikuttamiseen

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä riittää hommia meille kaikille. Onneksi on myös monenlaisia tapoja toimia ja vaikuttaa! Pienennä jalanjälkeä, kasvata kädenjälkeä Ilmastonmuutoksen hidastamiseen voidaan vaikuttaa kahdella tavalla. Toinen niistä on oman hiilijalanjäljen pienentäminen, ...