Toiminta

Toivoa ja toimintaa -hankkeessa halutaan osoittaa, että nuoret voivat olla merkityksellisiä yhteiskunnallisia toimijoita muutenkin kuin pienissä ja hyvin paikallisissa asioissa. Samaan aikaan opettajat voivat koulussa auttaa nuoria kasvamaan aktiivisesti ympäristön ja toisten ihmisten puolesta toimiviksi maailmankansalaisiksi.

Usein toimintaan motivoituminen edellyttää asiaan liittyvien tunteiden käsittelyä, jotta positiiviset tunteet ja halu toimia saadaan kanavoitua rakentavasti. Myös haastavampien tunteiden käsittelyä tarvitaan. Toisaalta toiminnan pohjana olevien voimavarojen ylläpitäminen vaatii riittäviä tunnetaitoja, jotta uupumista ja kyynistymistä voidaan välttää.

Haasteita ja ratkaisuja

Tutkimusten mukaan suomalaiset nuoret ovat hyvin huolissaan globaaleista ongelmista, kuten ilmastonmuutoksesta. Suomalaisnuorten halukkuus ja kiinnostus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan on tällä hetkellä kuitenkin laimeaa, ja nuorten luottamus omiin kykyihinsä yhteiskunnallisina toimijoina on kansainvälisesti vertailtuna heikkoa. Samaan aikaan nuoret ovat pessimistisiä siitä, että globaaleihin ongelmiin voitaisiin löytää yhteiskunnallisia ratkaisuja.

Kasvattajat toivovat usein voivansa käsitellä maailman ongelmia tavalla, joka ei aiheuta tai ainakaan lisää nuorten ahdistusta. Ympäristökasvatuksen onkin oltava osallistavaa ja voimauttavaa, mutta maailman tilannetta ja ratkaisumalleja olisi silti kyettävä käsittelemään realistisesti. Esimerkiksi oppikirjoissa ympäristön tilaa ja tulevaisuutta kuvataan monesti synkin sanakääntein, kun taas ympäristöongelmien ratkaisuille annetaan yllättävän vähän tilaa. Usein lapselle tai nuorelle tarjotut mahdollisuudet toimia ympäristön puolesta ovat valojen sammuttelun kaltaisia hyvin pieniä tekoja. Liiallinen keskittyminen pieniin ympäristötekoihin saattaa antaa viestin siitä, että tilanne ei lopulta olekaan kovin vakava. Toisaalta liiallinen keskittyminen pieniin tekoihin vie aikaa ja energiaa esimerkiksi yhteiskunnalliselta osallistumiselta. 

Toivoa ja toimintaa -hankkeessa kannustamme kouluja monipuolisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoihin. Tarkoituksena on, että nuoret pääsisivät koulussa harjoittelemaan käytännössä erilaisia vaikuttamisen tapoja valitsemansa ongelman ratkaisemiseksi.

Nuorten yhteiskunnallisen vaikuttajuuden vahvistaminen ei ole ihan helppoa. Tässä blogitekstissä nostamme esille Toivoa ja toimintaa -opekoulutuksissa syntyneitä oivalluksia vaikuttamiskasvatuksen haasteista ja kehittämisen paikoista.

Tällä videolla globaalikasvatuksen asiantuntija Eeva Kemppainen kertoo siitä, miten voimme vaikuttaa kestävän kehityksen kysymyksiin yksin ja erityisesti yhdessä. Mitä vaikuttamisella tarkoitetaan ja mihin asioihin voimme yhteiskunnassa vaikuttaa? Entä millaisia erilaisia vaikuttamisen tapoja on olemassa?
Tällä videolla globaalikasvatuksen asiantuntija Eeva Kemppainen kertoo yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusasioista: jokainen voi osallistua ja vaikuttaa monin tavoin, jotta yhteiskunnassa asiat toimisivat mahdollisimman hyvin myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

Vaikuttamismallit

Tarjoamme tällä sivustolla tietoa kouluun sopivista, puoluepoliittisesti sitoutumattomista, yhteiskunnallisista vaikuttamistavoista sekä ohjeita niiden toteuttamiseen kouluympäristössä eri ikäisten oppijoiden kanssa. Linkit näihin nk. vaikuttamismalleihin löydät alta. Lisäksi olemme julkaisseet esimerkkejä suomalaisissa kouluissa jo toteutetuista kestävään kehitykseen liittyvistä vaikuttamistoimista sekä 100 ideaa koulun kestävyyskasvatukseen -listauksen, jossa on mukana myös paljon vaikuttamisvinkkejä.

Hankkeessa julkaistiin seuraavat vaikuttamismallit:

Koulu mielenosoituksessa – Vinkkejä ja ohjeita osallistuville ja ei-osallistuville
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

Perusta koulupuutarha!
https://toivoajatoimintaa.fi/perusta-koulupuutarha/

Netissä voi vaikuttaa monella tavalla
https://toivoajatoimintaa.fi/nettivaikuttaminen/

Vaikuta vastamainoksilla
https://toivoajatoimintaa.fi/vastamainonta/

Random Acts of Kindness – luo maailmaan hyvää mieltä!
https://toivoajatoimintaa.fi/random-acts-of-kindness/

Nuorikin voi vaikuttaa politiikkaan
https://toivoajatoimintaa.fi/vaikutapolitiikkaan/

Muuta maailmaa vaikuttamalla kuluttajana ja skarppina kansalaisena
https://toivoajatoimintaa.fi/kuluttajavaikuttaminen/

Paneelikeskustelu oppimisen ja vaikuttamisen välineenä
https://toivoajatoimintaa.fi/paneelikeskustelu/

Taide maailmaa muuttamassa
https://toivoajatoimintaa.fi/taide-maailmaa-muuttamassa/

Kouluruokailua kehittämään
https://toivoajatoimintaa.fi/kouluruokailua-kehittamaan/

Nuorilla on oikeus osallistua lainvalmisteluun
https://toivoajatoimintaa.fi/nuorilla-on-oikeus-osallistua-lainvalmisteluun/

22 nopeaa tapaa vaikuttaa kestävän kehityksen puolesta
https://toivoajatoimintaa.fi/20-nopeaa-tapaa-vaikuttaa-kestavan-kehityksen-puolesta/

Tehtäväpaketti yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta

Tälle sivulle olemme koonneet yhteiskunnallista vaikuttamista käsittelevän tehtäväpaketin, joka soveltuu nuorille ja aikuisille yläkouluikäisestä alkaen. Paketti koostuu lyhyestä opetusvideosta, diaesityksestä ja 12 tehtävästä valmiine materiaaleineen. Yhteiskuntaa ja vaikuttamista käsitellään tehtäväpaketissa tavalla, joka soveltuu monien oppiaineiden oppisisältöihin sekä monialaiseen oppimiseen ja nuorten vapaa-ajantoimintaan.


Tällä opettajille ja kasvattajille suunnatulla videolla käsitellään vaikuttamista: sitä millaisia ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin on sekä sitä miten niihin vaikuttaa myös koulussa. Vaikuttamistaitojen opettaminen voi tuntua haastavalta, mutta se on tärkeää ja kuuluu kouluun myös opetussuunnitelmien mukaan. Luennoitsijana toimii Biologian ja maantieteen opettajien liiton globaalikasvatuksen asiantuntija Eeva Kemppainen.

Lue lisää: