Koulupuutarha kasvattaa käytännöllisesti

Puutarhan perustamistalkoissa oli hulinaa.

Apollon yhteiskoulun ja Malminkartanon ala-asteen koulupuutarhassa Helsingissä alkoi kasvaa keväällä 2018. Ala-asteen tontille on perustettu kasvimaa, taimet kasvatetaan vanhassa vahtimestarin talossa, ja vahtimestarin talon terassille rakennetussa kasvihuoneessa kasvavat lämmintä ja suojaisaa paikkaa vaativat vihannekset ja yrtit. Pihalla kasvaa omenapuita. Sekä ala- että yläkoulun oppilaat pääsevät osallistumaan monenlaisiin puutarhatöihin.

Ruuan tuotannolla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon ratkaisemisessa. Ruuan tuottaminen liittyy tiiviisti maankäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen. Suomalaisen hiilijalanjäljen kolme tärkeintä tekijää ovat asuminen, liikkuminen ja ruoka. Suurin osa ruuan ympäristövaikutuksista syntyy jo kasvatusvaiheessa, ja puutarhatoiminnan avulla nämä tekijät tulevat tutuiksi.

Monenlaista oppia

Apollon yhteiskoulun ja Malminkartanon ala-asteen yhteisen puutarhan töitä on jaettu eri kouluasteiden kesken. Alakoulun kolmas- ja neljäsluokkalaiset aloittavat puutarhatyöt ja jatkavat syksyllä siirryttyään neljännelle ja viidelle luokalle. Puutarhassa vietetään kokonaisia koulupäiviä joita kertyy vuodessa kolmesta neljään. Kasvien ja puutarhatyöskentelyn lisäksi uutta opitaan myös muista lukuaineista. Koululaiset huolehtivat keväisin maan käännöstä ja monista muista aikaa ja työvoimaa vaativista tehtävistä.

Yläkouluissa kokonaisia koulupäiviä on vaikeampaa irrottaa puutarhatoimintaan, joten siellä järjestetään yksittäisiä oppitunteja ja kursseja. Puutarhaympäristö sopii moniin aineisiin, matematiikassa on laskettu pinta-aloja ja taimimääriä, ja myös maailman historia talous- ja tuotantojärjestelmineen tulee tutuksi käytännön tekemisen ohessa. 

”Perunannoston lomassa on käsitelty Neuvostoliiton talousjärjestelmää”, kertoo puutarhatoimintaa koordinoiva Janne Länsipuro.

Yksittäisten oppituntien lisäksi puutarhassa toteutetaan kahdeksansien luokkien monialaista valinnaiskurssia, jonka laajuus on yksi vuosiviikkotunti. Kurssin taustalla on neljän opettajan tiimi, jonka aineina ovat biologia ja maantiede, kuvataide, kotitalous ja historia. Käytännön puutarhatöitä organisoi koordinaattori, joka on palkattu osana opetushallituksen rahoittamaa hanketta.

Talven aikana on opiskeltu puutarhanhoitoon ja ruuantuotantoon liittyvää teoriaa, keväällä ja syksyllä opetus siirtyy puutarhaan. Keväällä 2020 opetus toteutetaan etänä koronakriisin vuoksi.

Nyt kurssia suorittaa 16 opiskelijaa.

”Tämän kokoisen ryhmän kanssa on mukavaa toimia, sillä silloin ehtii hyvin auttamaan käytännön asioissa”, Länsipuro sanoo.

Hänen mukaansa puutarhassa toimiminen saattaa myös innostaa oppilaita toimimaan eri tavalla kuin luokkaympäristössä.

”On erilaisia tapoja oppia, ja puutarhaympäristössä voi sekä hankkia tietotaitoa että osoittaa osaamistaan konkreettisesti tekemällä”, Länsipuro sanoo.

Kesä ei ole kynnyskysymys

Kesän kastelu- ja kitkentä hoidetaan koululaisvoimin. Stadin kesäseteleillä ja Osuuspankin tuella palkataan yhdeksäsluokkalaisia puutarhatöihin, ja muun ajan työstä vastaa koordinaattori vapaaehtoisten tuella.

”Kastelua ja kitkemistä voidaan vähentää valitsemalla kestäviä kasveja ja suosimalla kateviljelyä. Joissakin koulupuutarhoissa oppilaiden perheet hoitavat puutarhaa vapaaehtoistyönä, joissakin tehdään yhteistyötä esimerkiksi palvelukeskusten tai yhteisöpuutarhojen kanssa. Tapoja on monia”, Länsipuro kertoo.

Koulupuutarhan toteuttaminen vaatii aikaa, vaivannäköä ja rahaa. Apollon yhteiskoulussa tukea koordinaattorin palkkaamiseen ja puutarhan rakentamiseen on haettu kaupungilta ja opetushallitukselta.

”Kouluissakin käytetään rahaa monenlaiseen, hankitaan tietokoneita ja taidetarvikkeita. Koulupuutarhatoiminnan voi nähdä saman tyyppisenä satsauksena, jolla voidaan rakentaa toimiva ja monipuolinen oppimisympäristö”, Länsipuro sanoo.

Koulupuutarhatoiminnan mahdollistava rahoitus on ollut määräaikaista. Vielä ei tiedetä, miten työtä tullaan jatkamaan sen jälkeen, kun nyt käynnissä oleva hanke päättyy.

Teksti: Hanna Kaisa Hellsten
Kuvat: Helsingin taitelijaseura / Urbaaniluonto Plug in

Koulupuutarhaan kuuluu myös kasvihuone ja pieni omenatarha.
Elokuussa puutarha kukoistaa.

Esimerkkejä muista suomalaisista koulupuutarhoista: https://puutarhakasvatus.fi/blogi/suomalainen-koulupuutarha-%E2%88%92-siis-mika/