Reilun kaupan koulussa eettinen kuluttaminen on osa arkea

Vapaaehtoistyöhön keskittyvä Yhdessä hyvää -valinnaiskurssi järjesti koko koululle Reilun kaakaotauon valtakunnallisella Reilun kaupan viikolla vuonna 2020. Korona-tilanteen takia joka vuotinen kaakaotauko pidettiin erityisjärjestelyin luokissa. Kuva: Saku Punkari

Itä-Suomen koulun Joensuun yksikkö sai Reilun kaupan koulun arvonimen vuonna 2019, mutta reilun kaupan teemaa on biologian ja maantiedon opettaja Saku Punkari pitänyt koulussa esillä jo 15 vuotta.

Kaikki alkoi opettajainhuoneesta. Vuonna 2005 Saku Punkari ehdotti kollegansa kanssa muille opettajille, että opettajainhuoneessa nautittaisiin vain reilun kaupan teetä ja kahvia.

”Kollegat lähtivät mielenkiinnolla mukaan, emmekä me olisi nyt Reilun kaupan koulu ilman koko opettajakunnan ja myös oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen yhteistä kiinnostusta”, Punkari sanoo.

Koulussa alettiin tarjota syksyisin reilun kaupan viikolla kaikille oppilaille reilun kaupan kaakaota ”reilu kaakaotauko” -tapahtumana.

”Aluksi reilun kaakaotauon järjesti oppilaskunnan hallitus minun opastuksellani. Myöhemmin tapahtumasta tuli seiskaluokan maantiedon ympäristötempaus. Reilua kaakaotaukoa ovat järjestäneet myös valinnaiskurssien oppilaat.”

Eettinen kuluttaminen esillä kaikissa oppiaineissa

Itä-Suomen koulun Joensuun yksikössä reilun kaupan teema ei ole esillä vain tapahtumien yhteydessä. Reilun kaupan viikolla asiaa käsitellään kaikkien oppiaineiden tunneilla esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin.

Punkari on vuosien myötä nähnyt, että etenkin alakoululaisten kautta tieto reilun kaupan teemoista ja eettisestä kuluttamisesta kulkeutuu hyvin koteihin. Yläkoululaisissa Punkari huomaa sitoutumista kestävään kehitykseen.

”Osa yläkoululaisista on mukana joensuulaisten nuorten paikallisessa ilmastoryhmässä. Nuorisovaltuustoaktiivit pitävät teemaa esillä myös valtuustossa. Ysiluokkalaisista alkaa vahvasti näkyä, että kasvamassa on tulevia ympäristövaikuttajia.”

Joensuu on ollut Reilun kaupan kaupunki jo vuodesta 2009. Kaupungissa toimii reilun kaupan ohjausryhmä. Itä-Suomen koulun Joensuun yksikössä on myös oma reilun kaupan ohjausryhmä, jossa on mukana opettaja, oppilaita ja vanhempainyhdistyksen jäseniä.

”Vastuun antaminen oppilaille tapahtumissa lisää oppilaiden omatoimisuutta ja vahvistaa heidän uskoaan siihen, että kestävän kehityksen asioita voi viedä konkreettisesti omalla toiminnalla eteenpäin”, Punkari sanoo.

Yhteispelillä

”Koulumme on sitoutunut käyttämään tempauksissa ja vanhempainilloissa reilun kaupan tuotteita ja myös vanhempainyhdistys suosii reiluja tuotteita esimerkiksi koulun avoimien ovien aikana järjestämässään kahvilassa.”

Myös ateriapalvelusta on toivottu mahdollisimman paljon reilun kaupan tuotteita. Ateriapalvelun ylläpitämässä ruokalan yhteydessä sijaitsevassa kahviossa pyritään käyttämään reiluja tuotteita niin paljon kuin mahdollista.

Punkari iloitsee mahdollisuudesta kehittää työtään tärkeäksi kokemaansa suuntaan.

”Kiitokset koulun johdolle ja kollegoille myönteisestä suhtautumisesta, jonka ansiosta reilun kaupan teemat eivät jää vain tapahtumiksi tai parin vuoden jutuiksi vaan kestävä kehitys tulee vuosien pitkäjänteiseksi toimintatavaksi”, Punkari sanoo.

Hän haluaa rohkaista kouluja hakemaan reilun kaupan kouluksi, jos kestävän kehityksen teemat ja toimenpiteet ovat läsnä koulun arjessa ja arvonimen kriteerit täyttyvät.

”Reilun kaupan koulu -arvonimi tukevoittaa kestävän toimintakulttuurin jatkumista alati muuttuvassa koulumaailmassa.”

Teksti: Päivi Arvonen

Itä-Suomen koulu sai Reilun kaupan -koulu arvonimen keväällä 2019, jolloin valtakunnallisen Reilun kaupan kahvitauon aikana järjestettiin koko koululle Reilu banaanitauko. Kuva: Saku Punkari
Syksyllä oppilaat tekivät oma-aloitteisesti Reilun kaupan logon syksyn lehdistä koulun pihalle. Kuva: Taika Leskinen

Tietoa Reilun kaupan koulujen toiminnasta löydät täältä:
https://reilukauppa.fi/osallistu/tee-koulustasi-reilu/