Tehtäväpaketit

Tältä sivulta löydät lyhyet kuvaukset sivuston tehtäväpaketeista. Inspiroivia oppimisen hetkiä maailman tärkeimpien asioiden äärellä!


1) Mikä maailmankauppa?

Maailmankauppa ja kulutus herättävät kiinnostavia kysymyksiä, sillä eri tuotteiden valmistus vaatii paljon raaka-aineita, energiaa ja työntekijöitä.  Maailmankauppa onkin mainio esimerkki systeemistä, joka yhdistää maailman alueita, luonnonvaroja, infrastruktuuria ja ihmisiä suureksi verkostoksi. Kulutuksen kautta oma elämämme yhdistyy muiden ihmisten ja eläinten elämään eri puolilla maailmaa.

Maailmankauppaa ja kuluttamista käsittelevä tehtäväpaketti soveltuu nuorille yläkouluikäisestä alkaen. Paketti koostuu lyhyestä opetusvideosta, diaesityksestä ja 15 tehtävästä valmiine materiaaleineen. Maailmankauppaa käsitellään tehtäväpaketissa tavalla, joka soveltuu monien oppiaineiden oppisisältöihin sekä monialaiseen oppimiseen ja nuorten vapaa-ajantoimintaan. Materiaali on tuotettu ulkoministeriön tuella.


2) Mikä ilmastonmuutos?

Ilmastonmuutos on osa kaikkien ihmisten tulevaisuutta ja jo nyt se vaikuttaa valintoihimme, ajatuksiimme ja tunteisiimme monin tavoin. Se on laaja kokonaisuus, jossa jokaiselle tieteenalalla, toimialalla ja yksittäisellä ihmiselläkin on annettavaa, kun ilmiötä yritetään yhdessä ymmärtää ja ratkaista.

Ilmastonmuutosta käsittelevä tehtäväpaketti soveltuu nuorille yläkouluikäisestä alkaen. Paketti koostuu lyhyestä opetusvideosta, diaesityksestä ja 12 tehtävästä valmiine materiaaleineen. Ilmastonmuutosta käsitellään tehtäväpaketissa tavalla, joka soveltuu monien oppiaineiden oppisisältöihin sekä monialaiseen oppimiseen ja nuorten vapaa-ajantoimintaan. Materiaali on tuotettu ulkoministeriön tuella.


3) Mikä tasa-arvo?

Sukupuolten tasa-arvo puhuttaa meillä ja maailmalla yhä enemmän, ja se on hyvä asia. Positiivisia muutoksia tapahtuu, mutta vielä on paljon tehtävää. Tässä tehtäväpaketissa käsitellään sukupuolten tasa-arvoa etenkin YK:ssa vahvistetun kaikkia sen jäsenmaita koskevan Agenda 2030 -tavoitteen viisi näkökulmasta.

Sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä tehtäväpaketti soveltuu nuorille yläkouluikäisestä alkaen. Paketti koostuu lyhyestä opetusvideosta, diaesityksestä ja 11 tehtävästä valmiine materiaaleineen. Tasa-arvoa käsitellään tehtäväpaketissa tavalla, joka sopii monien oppiaineiden oppisisältöihin sekä monialaiseen oppimiseen ja nuorten vapaa-ajantoimintaan. Materiaali on tuotettu ulkoministeriön tuella.


4) Mikä yhteiskunnallinen vaikuttaminen?

Me kaikki ihmiset olemme yhteiskunnallisia toimijoita, joilla on oikeus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin ja päätöksentekoon. Toisaalta meillä on myös vastuu pohtia, millaisia vaikutuksia meidän omilla toimillamme on muihin ihmisiin ja ympäristöön, sekä pyrkiä muuttamaan asioita paremmiksi. Siksi on tärkeää oppia, miten monin tavoin jokainen voi osallistua ja vaikuttaa, jotta yhteiskunnassa asiat toimisivat mahdollisimman hyvin.

Yhteiskunnallista vaikuttamista käsittelevä tehtäväpaketti soveltuu nuorille yläkouluikäisestä alkaen. Paketti koostuu lyhyestä opetusvideosta, diaesityksestä ja 10 tehtävästä valmiine materiaaleineen. Yhteiskuntaa ja vaikuttamista käsitellään tehtäväpaketissa tavalla, joka soveltuu monien oppiaineiden oppisisältöihin sekä monialaiseen oppimiseen ja nuorten vapaa-ajantoimintaan. Materiaali on tuotettu ulkoministeriön tuella.


5) Viheliäiset ongelmat

Biologian ja maantieteen opettajien liitto järjesti lukuvuonna 2021-22 Opetushallituksen tuella Opettajana viheliäisten ongelmien maailmassa -täydennyskoulutushankkeen eri oppiaineiden opettajille. Hankkeessa tuotettiin iso määrä opetusmateriaaleja, jotka löytyvät nyt hankkeen päätyttyä tältä sivulta.

Löydät sivulta opetusvideon ja siihen liittyvän Kahoot-visan, asiantuntijaluentoja viheliäisistä ongelmista ja niiden opettamiseen soveltuvista menetelmistä sekä vinkkejä opetusmateriaaleista ja monialaisen oppimisen suunnittelusta. Erityisenä tärppinä mainittakoon eri oppiaineiden opettajien haastatteluvideot kestävästä kehityksestä eri oppiaineiden opetuksessa.