Osio 5: Omat ympäristötunteeni

Tässä osiossa pohditaan sitä, miksi kasvattajien on hyvä tutustua omiin ympäristötunteisiinsa ja kehittää tunnetaitojaan. Lisäksi tarjolla on useita tehtäviä, joiden avulla omiin tunteisiinsa on helppo tutustua.

Kuva: Chris Barbalis / Unsplash

1) Videoluento (13 min.)

 • Luennolla käsitellään tutkimustietoa siitä, miksi kasvattajien kannattaa käsitellä omia ympäristötunteitaan. Lisäksi annetaan tehtävävinkkejä.
 • Luennoitsijana toimii ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari.
 • Luennon kesto on noin 13 min.
 • Luentotallenne on tehty tätä verkkokurssia varten.
 • Videon slidet löydät täältä.
 • Video löytyy täältä: https://youtu.be/_geqPQb1CEQ

2) Tehtäviä aiheen käsittelyyn

a) Minä ja kestävä kehitys

Kestävän kehityksen haasteet ja ratkaisut liittyvät elämäämme monin sellaisinkin tavoin, joita emme tule aina ajatelleeksi. Omien ajatusten, tunteiden ja arvojen äärelle pysähtyminen voi selkiyttää oloa sekä auttaa löytämään itselle sopivia vaikuttamisen tapoja ja rakentamaan ympäristötoivon kokemuksia. Tarkemmat ohjeet ja tukimateriaalit tähän käsitekarttatehtävään löytyvät täältä.

b) Tunteiden käsitekartta

Harjoituksessa laaditaan tunnesanojen listan avulla mind map (käsitekartta) omista kestävän kehityksen kysymyksiin liittyvistä tunteista.

Tarvitset harjoitukseen avuksi tunnesanojen listan, joka löytyy täältä. Avaa se omaan välilehteen tai tulosta se. Tiedostossa on 3 erilaista tunnesanalistaa. Voit valita niistä yhden tai käyttää vaikka kaikkia.

Sitten voit aloittaa käsitekartan tekemisen tyhjälle paperille. 

Kirjoita ensi paperin keskelle “Maailman tila ja tunteeni”. Poimi sitten listasta (tai keksi itse) sanoja, jotka kuvaavat sinun tunteitasi maailman tilaan liittyen ja kirjoita niitä käsitekarttaan.

 • sanoja voi kirjoittaa isolla tai pienellä, jos haluaa sillä tavoin kuvata yksittäisten tunteiden voimakkuutta
 • sanoja voi yhdistää toisiinsa viivoilla, katkoviivoilla tai nuolilla
 • käsitekarttaan voi halutessaan lisätä myös kuvia tai muita graafisia elementtejä
 • voit halutessasi myös kirjoittaa tunnesanojen yhteyteen tilanteita, joissa kyseinen tunne usein herää

Aikaa käsitekartan tekemiseen kannattaa varata noin 20 min. 

Huomioita jatkoa varten:

 • Harjoituksen yksityiskohtaisempi ohje löytyy täältä.
 • Nuorille suunnattu lyhyempi tunnesana lista löytyy täältä.

c) Tunteeni ja tarpeeni kestävän kehityksen haasteiden maailmassa

Tässä tehtävässä pääset pohtimaan joitakin omia tunteitasi ja tarpeitasi työssäsi ja viheliäisten ongelmien maailmassa. Vastauksia ei jaeta muille.

1) Avaa tämä drive-tiedosto

2) Kopioi ensimmäisen sivun moniste omaan tiedostoosi.

3) Kirjoita monisteen ohjeen mukaisesti lauseet 1-3 loppuun pysähtymättä turhia miettimään.

4) Etsi omat tarpeesi noiden samojen tunteiden ja lauseiden takaa (monisteen kohdat 4-6). Käytä tässä apuna tiedoston toisen sivun tarvelistaa.

5) Voit tehdä samalla tavalla myös monisteen lisätehtävät.

d) Itsereflektiotehtävä opettajille ja muille kasvattajille

Täältä löydät listan itsereflektioon sopivista kysymyksistä. Kysymyksiä on paljon, joten kannattaa varautua toteuttamaan tämäkin harjoitus osissa.

3) Lisätietoa

 • Kasvattajien itsereflektion ja tunnetaitojen kehittämisen tarve. Teksti on osa Panu Pihkalan laajaa Ilmastokasvatus ja tunteet -artikkelia, mutta se toimii hyvin myös itsenäisenä kokonaisuutena. https://toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/#63_Kasvattajien_itsereflektion_ja_tunnetaitojen_kehittamisen_tarve 
 • Kasvattajiin ja opettajiin keskittyvä ilmastotunteiden tutkimus. Teksti on osa Panu Pihkalan laajaa Ilmastokasvatus ja tunteet -artikkelia, mutta se toimii hyvin myös itsenäisenä kokonaisuutena. https://toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/#46_Kasvattajiin_ja_opettajiin_keskittyva_ilmastotunteiden_tutkimus 
 • Ilmastonmuutos ja ihmisyys -videoessee
  Videolla (kesto 13 min.) ympäristö- ja draamakasvattaja, luokanopettaja ja kestävyyskasvatuksen tutkija Anna Lehtonen pohtii runollisesti ilmastonmuutoksen ja ihmisyyden yhteyksiä. Video on osa korkeakoulujen Ilmasto.nyt -opintokokonaisuutta. Löydät videon täältä
 • Taidatko myötäelävän vuorovaikutuksen? – kuvallinen radiokuunnelma
  Nonviolent Communication -kouluttaja Hanna Savanna kannustaa tunteiden ja tarpeiden rakentavaan ilmaisemiseen vuorovaikutustilanteissa. Aito pyrkimys kuunnella eri tavoin ajattelevia on olennaista, kun etsitään kestäviä toimintatapoja ilmastokriisin mullistamassa maailmassa. ”Minä uskon siihen, että konflikti on mahdollisuus tehdä muutoksia.” Löydät kuunnelman täältä (kesto 19 min.). Se on osa Minun ilmastotaitoni -kuunnelmasarjaa. 
 • Arvomuutoksen tielle ympäristökasvatuksen avulla -blogikirjoitus. BIODIFUL-hankkeen blogissa julkaistun kirjoituksen on tehnyt Henna Rouhiainen. https://biodiful.fi/blogi/arvomuutoksen-tielle-ymparistokasvatuksen-avulla/

Siirry seuraavaan osioon >>>

<<< Siirry edelliseen osioon

<<< Siirry aloitussivulle <<<