Vihdin lukion pyöräilyvaikuttajia kuuntelevat kunnan päättäjätkin

Työryhmä esittelemässä työtään Vihdin elinvoimajohtaja Petra Ståhlille. Kuva: Maria Pirinen

Vihdin lukion biologian ja maantieteen kursseilla on tehty useita hankkeita, jotka hyödyttävät kaikkia kuntalaisia. Pyöräilyvaikuttaminen -hankkeesta myös Vihdin kunta sai ideoita kehittää kuntalaisille viihtyisämpää ja turvallisempaa pyöräilyä.

Vihdin lukion biologian ja maantieteen lehtori Maria Pirinen on toteuttanut monia hankkeita nuorten ilmastoahdistuksen vähentämiseksi. Keväällä 2019 hän toteutti yhdessä kollegansa Matti Miilupalon kanssa maantieteen Geomedian kurssilla pyöräilyvaikuttaminen -hankkeen, johon hän sai idean Open ilmasto-oppaasta.

Tavoitteena oli saada nuorille kokemus konkreettisesta ilmastotyöstä ja vaikuttaa Nummelanharjun koulukeskuksen opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä kunnantalon henkilökunnan pyöräilyyn liittyviin asenteisiin.

”Yhtenä lähtökohtana oli koulukeskuksemme aamuruuhkaongelma. Helpommalla ja houkuttelevammalla pyöräilyllä saadaan aikaan vähemmän autoliikennettä, vähemmän vaaroja ja myös vähemmän hiilidioksidipäästöjä”, Pirinen sanoo.

Kohti pyöräilymyönteisempiä asenteita

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli muuttaa asenteita myönteisemmiksi pyöräilylle. Kyselyillä kartoitettiin mahdollisia pyöräilyhalukkuutta vähentäviä seikkoja kuten pysäköinnin hankaluus tai puutteelliset tai vaaralliselta tuntuvat pyöräilyreitit.

Opiskelijat kartoittivat pyöräparkkeja niin koulukeskuksesta kuin Vihdin Nummelan keskustasta arvioimalla parkin kunnon ja sijainnin suhteessa sisäänkäyntiin. He myös kuvasivat kohteet. Lisäksi lähiympäristön pyöräteiltä kartoitettiin pyöräilyn kannalta hankalat tai pelottavat paikat ja ne paikannettiin myös kartalle.

Hankkeen tulokset raportoitiin kunnan päättäjille

Hankkeessa olivat Vihdin lukion opettajien ja oppilaiden lisäksi mukana Vihdin kunnan elinvoimajohtaja Petra Ståhl, kaavasuunnittelija Miia Ketonen sekä ympäristöpäällikkö Sari Janhunen.

Hankkeen päätteeksi opiskelijat raportoivat hankkeestaan kunnan päättäjille.

”Oli hienoa nähdä, miten opiskelijat alkujännityksestä huolimatta esittivät tutkimuksen tulokset asiantuntijan ottein kunnanjohtajan ja kunnanvaltuutettujen edessä. Yleisö osallistui kyselemällä ja kommentoimalla. Nuoret saivat paitsi esiintymiskokemusta myös tunteen, että heistä välitetään”, Pirinen kertoo.

Vastakaikua ja konkreettisia toimia

Pyöräilyvaikuttajat -hankkeella oli myös konkreettisia seurauksia kuntalaisille.

”Kuntaan on palkattu ilmastokoordinaattori. Kunta on kartoittanut kuntalaisten toiveita uusista lisäpyöräparkeista ja rakennuttanut niitä sekä parantanut suojateiden turvallisuutta”, Pirinen kertoo.

Hän arvostaa suuresti kunnan yhteistyökumppanuutta ja kiinnostusta kuunnella opiskelijoita. Kunnalle on mennyt opiskelijoiden keräämää tietoa jatkotoimenpiteiden toivossa myös muun muassa biologian ympäristö- ja ekologia -kurssin roskatutkimuksista, joissa on kartoitettu Vihdin kunnan roskaisimpia paikkoja.

”Olen onnekas saadessani työskennellä upeiden nuorten kanssa. Lukion kurssit ja vaikuttamishankkeemme ovat motivoineet monia hakemaan opiskelemaan bio- ja geotieteitä” Pirinen sanoo.

Neuvoksi vastaavia hankkeita suunnitteleville kollegoilleen hän antaa sen, että työtunteja kyllä kuluu, mutta opiskelijoiden into tarttuu, kipinä hehkuu ja aika unohtuu.

Pirinen palkittiin vuonna 2019 Vihdin kunnan Inno-palkinnolla innovatiivisesta tavasta tehdä lukion maantieteen ja paikkatiedon opetusta kuntaorganisaation rajat ylittäen yhteistyössä kunnan elinvoimapalvelujen palvelukeskuksen kanssa.

”Maantieteessä voi käsitellä mitä vain aiheita ja sen kautta koko maailma on auki ja se maailma on mahdollisuuksien maailma”, Pirinen sanoo.

Teksti: Päivi Arvonen

Kuvituskuva: Murillo de Paula / Unsplash