Tervetuloa Toivon taitojen verkkokurssille!

Tältä sivulta saat yleiskäsityksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta.

Kuva: Trust ”Tru” Katsande/ Unsplash

Taustatietoa kurssista

 • Kurssilla tutustut ja syvennät osaamistasi toivon taidoista, eli tunne- ja vaikuttamistaidoista kestävyyskasvatuksen kontekstissa.
 • Verkkokurssin on toteuttanut Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry. BMOL ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyön puitteissa suoritat kurssin osana Sosiaalialan vaikuttamistyö -opintojaksoa.
 • Kurssin lopputehtävän on ideoinut kurssin vastuuopettaja Eeva Soikkeli. Lopputehtävä palautetaan Laureaan (lisäohjeita myöhemmin tällä sivulla).
 • BMOL:issa kurssin vastuuhenkilö on Pinja Sipari. Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa kurssin sisältöihin liittyen, voit olla yhteydessä häneen ().
 • BMOL ry on koonnut ja julkaissut verkkokurssin Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella. Kurssimateriaalit on koottu ja sovellettu useiden BMOL:in viime vuosien hankkeiden materiaaleista (mm. Toivoa ja toimintaa, Opettajana viheliäisten ongelmien maailmassa, Toivon taitoja opettajille ja Me tulevaisuudentekijät. Ratkaisuja keke-opetuksen haasteisiin).

Kurssin sisällöt ja suorittaminen

Kurssi suoritetaan käymällä kurssimateriaalit läpi ajatuksella. Lisäksi teet lopputehtävän, josta löydät lisätietoa alempaa tältä sivulta. Tähän työvaiheeseen on opintojaksolla varattu työaikaa 1 opintopisteen verran eli n. 27 tuntia.

Kurssi koostuu 12 eri kokoisesta osiosta. Jokaisessa osiossa on videoluento, tehtäviä aiheen käsittelyyn sekä lisätietoa aiheesta. Osiosta riippuen videoluento voi olla lyhyempi tai pidempi ja tehtäviä sekä lisätietolinkkejä enemmän tai vähemmän. 

 • Katso videoluento. Varsinkin pidemmät (45-80 min.) luennot voi hyvin kuunnella vaikka kävelylenkillä tai ruokaa laittaessa. Pidemmät luennot ovat osioissa 2, 3, 4 ja 12. Muissa osioissa luentojen kesto on n. 5-20 min. 
 • Käy läpi tehtävät ja mieti, miten voisit hyödyntää niitä sosiaalialan työssä erilaisten ja eri-ikäisten asiakasryhmien parissa. Suosittelemme lämpimästi tekemään itse ainakin joitakin tehtäviä.
 • Tutustu lisätietolinkkeihin otsikkotasolla ja paneudu halutessasi sinua kiinnostaviin materiaaleihin lisää. Linkkejä on paljon, emmekä missään nimessä odota, että avaat niitä kaikkia! 

Alta näet kunkin osion teeman. Pääset osioon sen otsikkoa (linkkiä) klikkaamalla.

Kurssin lopputehtävä

Kurssin lopputehtävä jakautuu kahteen osaan.

1) Itsenäisesti suoritettava kirjallinen tehtävä

Ideoi verkkokurssin pohjalta kestävään kehitykseen liittyvää ryhmätoimintaa jollekin sosiaalialan asiakasryhmälle. Ryhmätoiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden hyvinvointia ja edistää kestävää kehitystä. Aiheena voi olla esimerkiksi kestävään kehitykseen liittyvät tunnetaidot, vaikuttaminen ja/tai luonnon hyvinvointivaikutukset. Voit hyödyntää ryhmätoiminnassa kurssin valmiita materiaaleja, muokata niitä paremmin omaan käyttöösi sopivaksi tai keksiä omaa ohjelmaa. 

Kirjoita 1-2 sivun ideapaperi, jossa kuvaat ideoimasi ryhmätoiminnan toteutusta ja menetelmällisiä tavoitteita. Kerro, miten kestävä kehitys ja toivon taidot näyttäytyvät suunnitelmassasi. Suunnittelemassasi toteutuksessa tulee käsitellä joko kestävään kehitykseen liittyviä tunnetaitoja tai vaikuttamista, tai näitä molempia. Muotoile ryhmätoimintaideasi siten, että se olisi oikeasti toteutettavissa jossain sosiaalialan asiakastyöyksikössä ja -ympäristössä.

Palauta ideapaperisi Canvasin palautuslaatikkoon JA oman SOTE-pienryhmäsi keskustelualueelle viimeistään 16.11. 

2) Pienryhmissä toteutettava asiakasprojekti

Tutkikaa kirjallisten töiden palautuksen jälkeen toistenne ideoita ja muotoilkaa niiden pohjalta pienryhmällenne yksi yhteinen toivon taitojen asiakasprojekti, jota lähdette opintojakson puitteissa toteuttamaan aidossa asiakastyöympäristössä. Kyseessä on 1-3 kerran ryhmätoiminta, jonka toteutuksesta sovitte kyseisen yksikön kanssa. Pyrkikää siihen, että myös asiakkaat ovat osallisia suunnitteluvaiheessa, jos se vain on mahdollista.

SOTE-pienryhmänne hankkii itse toivon taitojen asiakasprojektinsa työelämäkumppanin. Voitte toteuttaa projektinne esimerkiksi jonkun ryhmäläisenne työ- tai harjoittelupaikassa tai etsiä kumppania muualta verkostoistanne. Tarvittaessa saatte Eevalta apua työelämäkumppanin etsimiseen.

Laatikaa SOTE-pienryhmässänne asiakasprojektillenne projektisuunnitelma (ks. tarkemmat ohjeet sisällöstä Canvasissa), jossa mm. määrittelette projektinne tavoitteet, resurssit ja vaikuttavuuden arvioinnissa käytetyt keinot. Palauttakaa suunnitelmanne viimeistään 30.11. mennessä Canvasin palautuslaatikkoon, jossa Eeva kommentoi niitä. Projektisuunnitelmia käsitellään yhdessä la 9.12. lähiopetuspäivänä. 

Toteutuneet asiakasprojektit esitellään to 15.2. Sosiaalialan vaikuttamistyö -opintojakson loppuseminaarissa.

Kurssin aikataulu

Aikataulullisesti toivon taitojen asiakasprojekti etenee näin:

 • 25. – 16.11. suoritat Toivon taitojen verkkokurssin
 • 16.11. palautat verkkokurssin lopputehtävän Canvasin palautuslaatikkoon ja oman SOTE-pienryhmäsi keskustelualueelle
 • 16. – 30.11. SOTE-pienryhmät muotoilevat ryhmälle yhteisen toivon taitojen asiakasprojektin ja palauttavat sen projektisuunnitelman Canvasiin viimeistään 30.11. Eeva kommentoi suunnitelmia Canvasissa.
 • 9.12. klo 14.15 – 15.45 Toivon taitojen projektisuunnitelmien esittelyt kampuksella
 • 10.12. – 14.2. Toivon taitojen asiakasprojektien toteuttaminen
 • 15.2. klo 13.30 – 15.45 Toivon taitojen asiakasprojektien esittelyt

Antoisia hetkiä toivon taitojen parissa!

Siirry ensimmäiseen osioon >>>