Lukiolaiset tekivät koululle ilmasto-ohjelman Jämsässä

Jämsän lukiossa tehtiin keväällä 2020 ilmasto-ohjelma. Ilmastonmuutos on aiheena esillä muun muassa maantieteen tunneilla, mutta ohjelma tehtiin englanninkielisellä lukujärjestyksen ulkopuolisella Green Planet -kurssilla.

Jämsän lukiolaiset suhtautuvat ilmastonmuutokseen biologian ja maantieteen opettaja Iisa Orellin mukaan avoimesti ja neutraalisti.

”Oppilaat haluavat ja hakevat faktatietoa ilmastonmuutoksesta. Korostan aina, että tieto ilmiöstä ja vaikuttamisen keinoista vähentää ahdistusta”, Orell kertoo.

Viime keväänä Orell järjesti yhdessä kahden kansainvälisen vapaaehtoisen apuopettajan kanssa englanninkielisen Green Planet -kurssin, jonka lopuksi oppilaat tekivät kouluun ilmasto-ohjelman.

Kurssin taustalla on kansainvälinen, jo vuonna 1948 perustettu nuorten johtajuusjärjestö AIESEC.

”Meillä oli aiemmin ollut AIESECin Global Me -kurssi, josta oli hyvät kokemukset, joten lähden mielelläni mukaan uuteen kurssiin”, Orell sanoo.

Kurssi toteutettiin yhden jakson aikana iltapäivisin kahtena päivänä viikossa. Osallistujia oli kurssin alussa 21, lopussa 12. Suurin osa osallistujista oli lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Kurssin hinnan maksoi Jämsän lukio ja ohjaavan opettajan palkan opetushallitus.

Tietoa, keskustelua ja konkreettisten keinojen mietintää

Orell suunnitteli kurssin yhdessä AIESEC-järjestön kahden vapaaehtoisen kanssa. Suunnitteluaikaa oli vain yksi päivä.

”Jos aikaa suunnitteluun olisi ollut enemmän, olisi voinut miettiä monipuolisempia toteutustapoja. Nyt katsoimme videon ja keskustelimme. Mukana olisi voinut olla vaikkapa paneelikeskustelu ja väittelyä.”

Kurssin kieli oli englanti. Orell huomasi oppilailla olevan englanninkieliseen kurssiin vaihtelevat valmiudet. ”Käytän paljon englanninkielisiä videoita opetuksessa ja aika paljon niitä tulkkaan, koska kaikilla oppilailla ei ole riittäviä valmiuksia ymmärtää englanninkielisiä videoita.”

Green Planet -kurssin lopuksi tehtiin ilmasto-ohjelma, jossa oppilaat miettivät konkreettisia keinoja vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

”Oppilailla oli paljon konkreettisia ideoita vaikuttamiseen lähipiirissä. He muun muassa ideoivat voivansa jalkautua Jämsän keskustaan juttelemaan ihmisten kanssa ilmastonmuutoksesta ja jakamaan infolappuja.”

Koronapandemian vuoksi toimintaa on toistaiseksi ollut lähinnä somekanavilla, mutta tilanteen normalisoituessa voidaan jatkaa muita toimia.

Yhtenä konkreettisena tuloksena kurssista koululle hankittiin ompelukone ja saumuri, jolla oppilaat voivat korjata vaatteita tai tuunata vanhoista farkuista vaikkapa olkalaukkuja.

Kirsikkapuita ja toiveita viherkasveista

Ilmasto-ohjelma käynnistettiin keväällä 2020 istuttamalla kirsikkapuita. Taimet saatiin lahjoituksena Jämsän kaupungin puutarhaosastolta.

”Suunnitelmana on istuttaa kirsikkapuu jokaisella aloittavalla vuosiluokalla ja näin kasvattaa kirsikkapuisto ihastuttamaan jämsäläisiä. Samalla lisäämme hiilinieluja”, Orell kertoo.

Oppilaat toivoivat koulun pihalle omenapuita sekä lisää viherkasveja.

Ilmasto-ohjelman laatimisesta esitti idean Jämsän sivistysjohtaja. Jämsän kaupunki kannustaa eri osastojaan miettimään ilmasto-ohjelmaa.

Oppilaiden tekemä ilmasto-ohjelma löytyy verkosta: https://peda.net/jamsa/lukio/ilmasto-ohjelma

 Ohjelma koulutuksen, ruuan, energian, liikkumisen teemat. Teemoja käsitellään kouluvuoden aikana tapahtumien kautta.

Teksti: Päivi Arvonen
Kuvat: Jämsän lukio

Opettaja Iisa Orell (vasemmalla) sejä opiskelijat Milla Laukkanen ja Tuukka Hakonen kirsikkapuuta istuttamassa.