Osio 10: Rohkeutta voi kasvattaa

Tässä osiossa käsitellään rohkeutta ympäristötunteena. Osio on tehty tätä verkkokurssia varten ja se on siksi hiukan suppeampi kuin muita ympäristötunteita käsittelevät osiot.

Kuva: Isaac Viglione / Unsplash

1) Videoluento (5 min.)

 • Luennolla käsitellään rohkeutta ympäristötunteena ja taitona sekä hiukan myös pelkoa.
 • Luennoitsijana toimii ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari.
 • Luennon kesto on noin 5 min.
 • Luentotallenne on tehty tätä verkkokurssia varten.
 • Videolla Pinja lukee tekstin, jonka otsikko on Kestävyyskriisi ratkaistaan arkisella rohkeudella. Halutessasi voit videon katsomisen sijaan lukea tekstin itse. Kolumni on julkaistu Biologian ja maantieteen opettajien liiton Natura-lehdessä sekä Toivoa ja toimintaa -sivuston blogissa. https://toivoajatoimintaa.fi/kestavyyskriisi-ratkaistaan-arkisella-rohkeudella/ 
 • Video löytyy täältä: https://youtu.be/TIanl1JXqHQ

2) Tehtäviä aiheen käsittelyyn

a) Kysymyksiä pohdittavaksi

 • Miltä päättäväisyys tuntuu kehossa ja mielessä?
 • Miltä rohkeus tuntuu kehossa ja mielessä?
 • Millaisia sävyeroja rohkeuden eri muodoissa on? (voimakas, esiinpiirtyvä rohkeus; arkeen nivoutuva rohkeus; liiallinen eli tyhmänrohkeus; suuria riskejä sisältävä hullunrohkeus) 
 • Miten päättäväisyyttä ja hyvää rohkeutta voisi kasvattaa ympäristöasioihin liittyen?
 • Millaiset asiat tai toimintatavat vahvistavat päättäväisyyttä?
 • Millaiset asiat heikentävät päättäväisyyttä?
 • Voimistavatko yhteisösi jäsenet toistensa päättäväisyyttä tai rohkeutta?
 • Kysymykset on poimittu Toivoa ja toimintaa -sivuston tehtävästä Keskustelukysymyksiä ympäristötunteista. Kysymykset on laatinut Panu Pihkala.

b) Rohkeus kestävyyskriisissä

Rohkeutta on monenlaista. Fyysisesti rohkea harrastaa jännittäviä urheilulajeja, kuten vuorikiipeilyä. Sosiaalisesti rohkea juttelee tuntemattomillekin ihmisille ja uskaltaa olla oma itsensä muiden edessä. Emotionaalisesti rohkea uskaltaa kertoa tunteistaan muille avoimesti. Taloudellisesti rohkea uskaltaa ottaa riskejä sijoituksissa ja moraalisesti rohkea puolustaa luontoa sekä muiden eläinten ja ihmisten oikeuksia. 

Kestävyyskriisissä tarvitaan monenlaista rohkeutta. Pohdi millaisia erilaisia rohkeita tekoja kestävyyskriisin ratkaisemiseksi voidaan tehdä.

 • Millaisia sosiaalisesti rohkeita tekoja voidaan tehdä kestävyyskriisin ratkaisemiseksi?
 • Millaisia emotionaalisesti rohkeita tekoja voidaan tehdä kestävyyskriisin ratkaisemiseksi?
 • Millaisia moraalisesti rohkeita tekoja voidaan tehdä kestävyyskriisin ratkaisemiseksi?
 • Millaisia taloudellisesti rohkeita tekoja voidaan tehdä kestävyyskriisin ratkaisemiseksi?
 • Millaisia fyysisesti rohkeita tekoja voidaan tehdä kestävyyskriisin ratkaisemiseksi?
 • Millaisia rohkeita tekoja olet itse tehnyt tai voisit tehdä kestävyyskriisin ratkaisemiseksi?

3) Lisätietoa

Siirry seuraavaan osioon >>>

<<< Siirry edelliseen osioon

<<< Siirry aloitussivulle <<<