Toivon taitojen rastirata

Toivon taitojen rastirata on avoin ja helppokäyttöinen materiaali lasten ja nuorten tunne- ja vaikuttamistaitojen kehittämiseen kestävän kehityksen haasteiden maailmassa. Tulosta rastirata tältä sivulta ja ota sen tehtävät käyttöön vaikka heti! Sivun lopusta löydät lyhyen luentotallenteen, jossa rastirataa ja sen käyttöä esitellään tarkemmin.

Mistä on kyse?

Toivon taitojen rastirata sopii käytettäväksi niin kouluissa, nuorisotaloissa kuin muussakin lasten ja nuorten toiminnassa. Ensisijainen kohderyhmä ovat nuoret, mutta osa tehtävistä sopii myös alakouluikäisille lapsille. Tehtävät on suunniteltu toteutettavaksi luontoympäristössä, esimerkiksi lähimetsässä tai -puistossa. Osa tehtävistä voidaan tehdä myös sisätiloissa.

Rastirata koostuu 16 tehtäväkortista, jotka opettaja tai kasvattaja voi tulostaa itse ja halutessaan laminoida. Tehtävien avulla harjoitellaan tunne- ja vaikuttamistaitojen lisäksi tunnetaitojen kannalta keskeisiä läsnäolotaitoja. Samalla vahvistetaan luontosuhdetta. 

Kunkin tehtävän tekemiseen kannattaa varata aikaa noin 10 minuuttia. Toiset tehtävät sujuvat nopeammin, toisissa voi kestää hiukan kauemmin. Aikuisen kannattaa valita tehtäväksi sopiva määrä tehtäviä käytettävissä olevan ajan puitteissa. Myös yksittäisiä tehtäviä saa mielellään käyttää! Tehtävät voi tehdä missä tahansa järjestyksessä. Suosituksena on, että tehtävät tehdään pienryhmissä.

Materiaalien tarve rastiradalla on pyritty pitämään mahdollisimman pienenä. Useimpien tehtävien tekemiseen tarvitaan kynä ja paperia. Joissakin tehtävissä tarvitaan myös puhelinta, eli kameraa ja nettiä. Jos haluat toteuttaa rastiradan kokonaan ilman älylaitetta, voit käyttää vain tehtäväkortteja, joissa on keltainen kehys. Kannattaa kuitenkin huomata, että vaikuttamistehtävissä valokuvien ottaminen valmiista töistä, ja niiden jakaminen esim. somessa on tärkeää, jos halutaan oikeasti vaikuttaa! Alla olevassa tehtävien lyhyessä esittelyssä on tietoa rastiradalla tarvittavista materiaaleista tehtäväkohtaisesti.

Rastiradan on toteuttanut Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella. Se julkaistiin elokuussa 2023.

Lataa rastirata käyttöösi tästä

Jotta rastirata olisi mahdollisimman helppokäyttöinen, on siitä tehty useita versioita.

KAIKKI TEHTÄVÄT. Lataa tästä rastiradan kaikki tehtävät yhtenä pdf-tiedostona.

LAPSILLE SOPIVAT TEHTÄVÄT. Lataa tästä alakouluikäisille sopivat tehtävät yhtenä pdf-tiedostona. Tehtävät soveltuvat 5-6-luokkalaisille. Osa tehtävistä soveltuu myös pienemmille lapsille.

SISÄTILOIHIN SOPIVAT TEHTÄVÄT. Lataa tästä yhtenä pdf-tiedostona ne tehtävät, jotka voi toteuttaa sisätiloissa.

ILMAN PUHELINTA TEHTÄVÄT TEHTÄVÄT. Lataa tästä yhtenä pdf-tiedostona ne tehtävät, jotka voi toteuttaa ilman puhelinta. Kannattaa huomata, että joissakin tehtävissä pyydetään ottamaan kuvan ottamiseen sijaan piirtämään kuva. Tehtävän tekemiseen voi siis mennä enemmän aikaa, kun se tehdään ilman puhelinta.

MUOKATTAVA TIEDOSTO. Tämän linkin takaa löydät drive-tiedoston kaikista rastiradan tehtävistä. Kopioi materiaalit omaan tiedostoosi, jolloin voit halutessasi muokata tehtäviä omaan käyttöösi vielä paremmin soveltuvaksi. Drive-tiedostoa et voi siis suoraan muokata. Tehtävien ulkoasu on tässä tiedostossa pelkistetympi kuin ylempää löytyvissä pdf-tiedostoissa.

Tule mukaan koulutuksiin!

Jos haluat syventää osaamistasi toivon taidoista ja niiden ohjaamisesta lapsille ja nuorille, olet lämpimästi tervetullut mukaan syksyn maksuttomiin koulutuksiimme! Koulutukset on suunnattu kaikille kiinnostuneille lasten ja nuorten toimijoille – niin opettajille, nuorisoalan toimijoille, järjestöväelle kuin muillekin kasvattajille.

Tunne- ja vaikuttamistaidot kestävyyskasvatuksessa -koulutukset verkossa ja Helsingissä

Tutustut koulutuksessa useisiin tehtäväkokonaisuuksiin, joissa keke-teemoja käsitellään tunne- ja vaikuttamistaitojen näkökulmista. Pääpaino on luovissa menetelmissä, mutta sisällöt sopivat useiden eri oppiaineiden tunneille. Koulutus koostuu lyhyestä ennakkotehtävästä sekä kahdesta koulutuspäivästä. Koulutuksia järjestetään loka-, marras- ja joulukuussa Helsingissä ja verkkokoulutuksina. Lue lisää täältä ja tule mukaan!

Omatoimiopiskelua Toivon taitojen verkkokurssilla

Toivon taitojen verkkokurssilla pääset tutustumaan ympäristötunteisiin, tunne- ja vaikuttamistaitoihin sekä hyvinvointitaitoihin. Voit suorittaa kurssin omassa tahdissasi loppuvuoden aikana, keskittyen itseäsi eniten kiinnostaviin aiheisiin. Kurssimateriaalit on koostettu useista BMOL ry:n viime vuosien koulutushankkeista. Kurssi ei vaadi ennakko-osaamista, mutta toisaalta se tarjoaa hyvää kertausta jo aihetta tuntevalle. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä

Rastiradan tehtävien esittely

Tässä esitellään lyhyesti kaikki rastiradan tehtävät ja kerrotaan, mitä tarvikkeita tehtävää varten tarvitaan.

P = Tarvitaan puhelin

A = Soveltuu alakouluikäisille lapsille

S = Soveltuu toteutettavaksi sisätiloissa

 1. Aloitusrasti. Tehtävässä tutustutaan lyhyesti rastiradan ideaan. Lisäksi muistutellaan jokaisenoikeuksista ja tehdään lyhyt läsnäoloharjoitus. Tehtävä sopii kaikille. Sitä varten tarvitaan nettiä. Videon kesto on 6 min. (P) (S) (A)
 2. Luonto ja minä. Tehtävässä kirjoitetaan selkeiden ohjeiden avulla luontoaiheinen runo. Tehtävä sopii kaikille. Sitä varten tarvitaan paperia ja kynä. (S) (A)
 3. Rauhoita oloasi rauhoittamalla hengitystä. Tehtävässä kokeillaan ensin hengityksen vaikutusta omaan olotilaan ja tehdään sitten yksi hengitysharjoitus. Tehtävä sopii kaikille, mutta sen sitä varten tarvitaan nettiä. (P) (S) (A)
 4. Tutustutaan ympäristötunteisiin. Tehtävässä katsotaan lyhyt video ympäristötunteista ja tutustutaan sen jälkeen omiin ympäristötunteisiin selkeiden ohjeiden avulla. Tehtävä sopii yläkouluikäisestä alkaen. Siihen tarvitaan nettiä, paperia ja kynää. (P) (S)
 5. Uusia ympäristötunnesanoja. Tehtävässä keksitään yhdyssanoja rakentamalla uusia ympäristötunnesanoja. Tehtävä sopii yläkouluikäisestä alkaen. Sitä varten tarvitaan kynää ja paperia. Tätä tehtävää ennen kannattaa tehdä “Tutustutaan ympäristötunteisiin” -tehtävä. (S)
 6. Taitoja ja vahvuuksia. Tehtävässä tutustutaan taitojen ja vahvuuksien listaan ja pohditaan, mitä hyötyä erilaisista taidoista on kestävän maailman rakentamisessa. Lisäksi pohditaan ryhmäläisten omia taitoja ja vahvuuksia. Tehtävä sopii yläkouluikäisestä alkaen. Sitä varten ei tarvita mitään välineitä. (S)
 7. Mieltä osoittamaan! Tehtävässä tehdään oma mielenosoituskylttejä ja otetaan itsestä kuva kyltin kanssa. Tehtävä sopii kaiken ikäisille. Sitä varten tarvitaan paperia, tusseja ja puhelin. (P) (S) (A)
 8. Kerro mitä haluat suojella. Tehtävässä mietitään itselle tärkeitä asioita, joita haluaa suojella. Tehtävänä on ottaa valokuva tai piirtää asia. Tehtävä sopii kaiken ikäisille. Sitä varten tarvitaan puhelin tai paperia ja kyniä. (A)
 9. Minä ja puu. Tehtävässä tehdään rauhoittumisharjoitus nojaamalla puuhun. Lisäksi otetaan kaverikuva tai piirretään kuva itsestä puun kanssa. Tehtävä sopii kaiken ikäisille. Sitä varten tarvitaan puhelin tai paperia ja kyniä. (A)
 10. Taidetta luonnosta ja luonnossa. Tehtävässä tehdään pieni maataideteos. Tehtävä sopii kaiken ikäisille. Sitä varten tarvitaan vain luonnosta löytyviä materiaaleja.
 11. Muistoja luonnosta. Tehtävässä pohditaan itselle tärkeitä asioita luonnosta, tehdään omaan käteen mahtuva esinekollaasi ja valokuvataan tai piirretään se. Tehtävä sopii kaiken ikäisille. Sitä varten tarvitaan luonnosta löytyviä materiaaleja sekä puhelin tai paperia ja kyniä. (A)
 12. Jos luonto osaisi puhua. Tehtävässä pohditaan, mitä luonnonelementit haluaisivat ehkä sanoa ihmisille, jos osaisivat puhua. Tehdään niille puhekuplia ja otetaan niistä valokuvia tai piirretään kuvia. Tehtävä sopii kaiken ikäisille. Sitä varten tarvitaan paperia, kyniä ja sakset sekä mahdollisesti puhelin. (A)
 13. Eläimet kotimetsää puolustamassa. Tehtävässä kirjoitetaan tarkkojen ohjeiden avulla pieni tarina, jossa eläimet puolustavat kotimetsäänsä. Tehtävä sopii kaiken ikäisille. Sitä varten tarvitaan paperia ja kyniä. (A) (S) 
 14. Runoja paremmasta maailmasta. Tehtävässä kirjoitetaan yhdessä runoja, joiden aiheena ovat kestävä tulevaisuus, ilo, toivo ja unelmat. Tehtävä sopii kaiken ikäisille. Sitä varten tarvitaan paperia ja kyniä. (A) (S) 
 15. Ilon ja toivon puu. Tehtävässä piirretään paperille puu, jonka lehvästöön sitten kirjoitetaan kestävään tulevaisuuteen liittyviä ilon ja toivon aiheita. Ohjeistukset ovat hiukan erilaiset pienille lapsille ja jos tehtävä tehdään sisätiloissa. Tehtävä sopii kaiken ikäisille. Sitä varten tarvitaan paperia ja kyniä.  (A) (S) 
 16. Rauhoittava kehoskannaus. Tehtävässä tehdään rentoutusharjoitus, jossa kehon osia rentoutetaan yksi kerrallaan ohjeiden mukaan. Tehtävä sopii kaikille. Sitä varten tarvitaan nettiä. (P) (S) (A)

Rastiradan esittelyvideo

Jos haluat lukemisen sijaan mieluummin kuunnella rastiradan esittelyn, voit tehdä sen tämän videoluennon avulla.


Lisää blogissa

Toivoa ja toimintaa NUORI24 -messuilla

NUORI2024 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Tampere-talolla 24.-25.4.2024. Biologian ja maantieteen opettajien liiton Toivoa ja toimintaa -hanke on mukana messuilla! ...

Agenda 2030 -tavoitteet selkokielellä

Agenda 2030 -toimintaohjelman alatavoitteet sisältävät paljon kiinnostavaa lisätietoa kestävästä kehityksestä. Toisinaan tavoitetekstit ovat kuitenkin vaikealukuisia. Ne sisältävät vaikeita asioita ja ...