Osio 7: Kun syyllistäminen huolestuttaa

Tässä osiossa tutustut syyllisyyden tunteeseen ympäristötunteena. Tässä ja seuraavissa tiettyjä ympäristötunteita käsittelevissä osioissa esitellään lyhyen luento-osion lisäksi monipuolisia tehtäviä syyllisyyden tunteen käsittelyyn sekä tunne- että vaikuttamistaitojen näkökulmasta.

Kuva: Caleb Woods / Unsplash

1) Videoluento (11 min.)

 • Luennolla esitellään tämän ja seuraavan neljän erilaisiin ympäristötunteisiin syventyvien osioiden kokonaisuutta. Sitten käsitellään syyllisyyden tunnetta ja pohditaan sitä, mikä on syyllisyyden ja syyllistämisen ero.
 • Luennoitsijana toimii ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari.
 • Luennon kesto on noin 11 min.
 • Luentotallenne on tehty tätä verkkokurssia varten. Vastaavat kalvot ovat osa Luovat menetelmät toivon taitojen opetuksessa sekä Tunne- ja vaikuttamistaidot kestävyyskasvatuksessa -koulutuksia.
 • Videon slidet löydät täältä.
 • Video löytyy täältä: https://youtu.be/zUOyCDgEsuc

2) Tehtäviä aiheen käsittelyyn

a) Kysymyksiä pohdittavaksi

 • Mitä ajattelen syyllisyydestä? Onko se mielestäni hyvä vai huono tunne? Miksi, tai millä ehdoilla?
 • Millainen on yleinen suhteeni syyllisyyteen? Koenko sitä helposti? Jos, millaisten asioiden suhteen? Mitä arvelen, millaiset tekijät ovat vaikuttaneet omaan syyllisyysherkkyyteeni ja käsityksiini syyllisyydestä?
 • Koenko itse syyllisyyttä globaaleihin ongelmiin liittyen? Millaista ja mihin liittyen? Vaihteleeko kokemani syyllisyyden määrä ja voimakkuus? Jos, niin millaisten tekijöiden vuoksi?
 • Olenko havainnut ympärilläni ilmastosyyllisyyttä tai ilmastohäpeää? Kenellä? Millaista? Mitä seurauksia näillä tunteilla on? Mitä minussa herää, kun huomaan toisten kokevan syyllisyyttä tai häpeää?
 • Miten mielestäni vastuu jakautuu globaalikysymysten ja/tai ilmastokriisin suhteen? Kuinka paljon yksilöillä on vastuuta? Kenelle kaikille syyllisyystaakka lankeaa? Mitä seurauksia näistä seikoista on eri ihmisten ja yhteisöjen toiminnan eettiselle arvioinnille? Toisin sanoen, mikä on mielestäni kohtuullinen syyllisyyden määrä yksilölle?
 • Koenko riittämättömyyden tunteita globaalikysymysten suhteen? Jos, millaisia, ja kuinka usein? Millainen mielestäni on riittämättömyyden ja syyllisyyden keskinäinen suhde?
 • Tuleeko globaalikasvattajan tai ilmastokasvattajan lähtökohtaisesti kokea syyllisyyttä? Miksi / miksi ei? Millaista eettisissä valinnoissa onnistumisen tasoa kasvattajalta vaaditaan, jotta hän voi olla uskottava?
 • Mieti jokin tapa, jolla olet kenties liian ankara itsellesi eettisen vastuun suhteen. Mieti jokin tapa, jolla olet kenties liian lepsu itsellesi eettisen vastuun suhteen.
 • Millaiset keinot auttavat minua käsittelemään syyllisyyttä ja riittämättömyyttä rakentavasti? Mitä keinoja haluaisin oppia lisää tai toteuttaa useammin?
 • Kysymykset on poimittu Toivoa ja toimintaa -sivuston tehtävästä Syventävä itsereflektio kasvattajille. Kysymykset on laatinut Panu Pihkala.

b) Kirje syyllisyydelle

Kirjoita kirje kestävän kehityksen kysymyksiin liittyville syyllisyyden tunteillesi. Tarkoituksena on purkaa aiheeseen liittyviä tunteita. Ne voivat tuntua vielä henkilökohtaisemmilta silloin, kun kirjoitat kirjettä ajatellen, että syyllisyys olisi rinnallasi kulkeva henkilö.

Kerro, mitkä asiat syyllisyyttä herättävät ja miltä tunne tuntuu kehossasi ja mielessäsi. Voit kirjoittaa muistoistasi, nykyhetkestä tai tulevaisuuteen liittyvistä toiveistasi.

Tuntuuko kokemasi syyllisyys oikeutetulta tässä maailman tilanteessa? Vai herättääkö se epäoikeudenmukaisuuden tunteita tai jotakin muita tunteita?

Kun kirje on valmis, lue se ja lohduta itseäsi. Syyllisyys on vaikea tunne. Kuulen tuskasi, on kurjaa että joudut elämään sen kanssa. Voit lopuksi silittää itseäsi tai sanoa mielessäsi lempeän lohduttavan lauseen.

Harjoitus on muunnelma teoksesta Mitä sä rageet? Tunteita sikanolosta sairaan siistiin. (Surun kirje, s. 135)

c) Mainoksia katutilassa

1) Tehtävänä on keksiä, mitä kestävään kehitykseen liittyvää te haluaisitte nähdä bussipysäkeillä kaupallisten mainosten sijaan. Tehkää viestistänne kaksi versiota: yksi mahdollisimman syyllistävä ja toinen ei-syyllistävä. Pyrkikää viestissä napakkuuteen!

2) Tehtävässä hyödynnetään alla olevaa kuvaa bussipysäkistä. Elokapinan viestin päälle tehdään oma mainos. Tehtävä voidaan toteuttaa joko tietokoneella (esim. kuvankäsittelyohjelma tai Powerpoint) tai käsin askartelemalla tulostetun kuvapohjan päälle.

3) Halutessanne voitte valmiin kuvapohjan sijaan käydä itse valokuvaamassa läheisiä bussipysäkkejä mainoksineen ja tehdä omat viestinne omien kuvienne päälle.

Lähteitä mainosteemaan:

Löydät tehtäväohjeen myös täältä: https://toivoajatoimintaa.fi/uudenlaisia-mainoksia-katutilassa/

Kuva: Pinja Sipari (kuvaajaa ei tarvitse mainita tehtävää tehdessänne).

3) Lisätietoa

Siirry seuraavaan osioon >>>

<<< Siirry edelliseen osioon

<<< Siirry aloitussivulle <<<