Osio 6: Kehollisuus ja luovat menetelmät toivon taitojen opetuksessa

Tässä osiossa käsitellään sitä, miksi kehollisuus ja luovat menetelmät kannattaa ottaa osaksi tunnetaitokasvatusta ja miten niitä voi hyödyntää myös vaikuttamisessa.

Kuva: Trust ”Tru” Katsande/ Unsplash

1) Katso tämä video (24 min.)

 • Luennolla käsitellään luovia menetelmiä tunne- ja vaikuttamiskasvatuksessa sekä sitä, miten kehollisuus liittyy tunteisiin.
 • Luennoitsijana toimii ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari.
 • Luennon kesto on noin 24 min.
 • Luentotallenne on tehty tätä verkkokurssia varten. Vastaavat kalvot ovat osa Luovat menetelmät toivon taitojen opetuksessa sekä Tunne- ja vaikuttamistaidot kestävyyskasvatuksessa -koulutuksia.
 • Videon slidet löydät täältä.
 • Video löytyy täältä: https://youtu.be/aw4rt68VL2Y

2) Tehtäviä aiheen käsittelyyn

a) Ympäristötunteet kehossani

 1. Tulosta oheinen kuva, tai piirrä vastaava kuva paperille. Jos piirrät kuvan itse, huomaa että olennaista on piirtää henkilön ääriviivat (pelkkä tikku-ukko ei tässä kohtaa toimi).
 2. Mieti mitä tunteita kestävän kehityksen kysymykset ovat sinussa herättäneet. Käy läpi tunnesanojen listoja ja pohdi, mitkä tunteet ovat sinulle tuttuja. Kirjoita itsellesi tutut tunteet paperiin ihmishahmon ympärille.
 3. Pohdi sitten ylös kirjaamisia tunteita tarkemmin. Väritä tai piirrä tunteet kehoasi kuvaavaan monisteeseen. Voit valita käyttämäsi välineet sekä värisävyt ja muodot vapaasti. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole!
 4. Apukysymyksiä: Missä kestävän kehityksen haasteet ja ratkaisut tuntuvat kehossasi? Voitko tuntea tietyn tunteen koko kehossasi tai jossain kehon osassa? Miltä se tuntuu? Miltä tunne tuntuu tai näyttää? Miten tunne liikkuu kehossasi tai näetkö sen tiettynä värinä? Vaihteleeko se, missä kohtaa kehoa tunne tuntuu? Onko jokin tunne niin voimakas, että se tuntuu läikkyvän kehon rajojen yli?
 5. Pohdi lopuksi millainen värittämästäsi kuvasta tuli. Miltä värittäminen tuntui? Avasiko se uusia näkökulmia kirjoittamiisi tunnesanoihin? Oliko tunteiden paikantaminen kehoon helppoa tai vaikeaa? 

Huom! Lisää luovia menetelmiä hyödyntyviä tehtäviä löydät verkkokurssin osioista 7-11.

b) Musiikkia ympäristötunteiden käsittelyn tueksi

Tälle Spotify-soittolistalle on koottu kymmeniä kappaleita, joista voi olla apua erilaisten ympäristötunteiden käsittelyssä. Tutustu listaan ja valitse sieltä omaa tunnetyöskentelyäsi tukevat kappaleet. Voit tutustua soittolistaan kirjautumatta palveluun, mutta kappaleiden kuunteleminen vaatii kirjautumisen.

3) Lisätietoa

 • Taide maailmaa muuttamassa -opetusmateriaali
  Yhteiskunnallinen taide, kriittinen taide, kantaaottava taide, poliittinen taide, aktivistinen taide, artivismi. Taiteella on aina muutettu maailmaa ja vaikutettu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toivoa ja toimintaa -hankkeen verkkosivulla tehdään lyhyt katsaus maailmaa muuttavaan taiteeseen sekä esitellään muutamia kotimaisia taitelijoita, taitelijaryhmiä, teoksia ja hankkeita. Löydät verkkosivun täältä.
 • Taiteelliset ja taideperustaiset lähestymistavat ilmastokasvatuksessa. Teksti on osa Panu Pihkalan Ilmastokasvatus ja tunteet -artikkelia. https://toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/#96_Taiteelliset_ja_taideperustaiset_lahestymistavat
 • Taide vaikuttaa. Kestävä kulttuurihyvinvointi -video
  Arto O. Salosen lyhyt luento Taiteen edistämiskeskuksen tapahtumassa. Videon kesto on 4,5 min. https://youtu.be/qSCjfZtz4j4
 • Musiik­ki aut­taa kä­sit­te­le­mään tor­jut­tu­ja tun­tei­ta -teksti
  Musiikista on apua, kun käsittelemme surun, vihan ja pelon kaltaisia vaikeita tunteita. Siksi laulaminen kuuluu niin synnytyssairaalaan, saattohoitolaitokseen kuin mielenosoitukseenkin. Taideyliopiston julkaiseman tekstin on kirjoittanut Raisa Rauhamaa. Löydät sen täältä.
 • Ilmastonmuutos minussa – luovan kirjoittamisen opetusmateriaalin johdantoteksti
  Globaali ympäristökriisi tuo kasvattajille uuden haasteen: Miten kohdata ryhmässä erilaisia ympäristöön liittyviä tunteita ja asenteita? Miten tukea nuorten kasvua kohti kestävämpiä arvoja ja elämäntapaa? Ilmastonmuutos minussa -opetusmateriaalin johdantoluvussa saat näkökulmia ympäristöteemojen käsittelyyn nuorten kanssa. Lisäksi opit luovasta kirjoittamisesta ympäristöpedagogisena välineenä. Löydät tekstin täältä.
 • Ehdotuksia luovan kirjoittamisen ympäristöpedagogiikaksi -artikkeli
  Yksi tapa opettaa ekologiseen kestävyyteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä teemoja on lähestyä niitä taiteen ja kirjallisuuden kautta. Artikkelissa tarkastellaan, millaisia pedagogisia keinoja luova kirjoittaminen tarjoaa ympäristöpedagogiikalle. Artikkeli on julkaistu vertaisarvioidussa suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirjassa. Voit ladata pdf-muotoisen artikkelin ilmaiseksi täältä.
 • Kurkistus taideterapioihin -tekstit ja video
  Tutustu verkkosivujen lyhyiden tekstien kautta kuvataideterapiaan, musiikkiterapiaan sekä tanssi- ja liiketerapiaan. Halutessasi voit lopuksi vielä katsoa käyttäjäkokemuksen ekspressiivisestä kuvataideterapiasta (videon kesto 7 min.).
 • Ekspressiivisen taideterapian mahdollisuudet -luentotallenne
  Taideterapeutti Taina de Carvalhon luento löytyy täältä, pidemmän seminaaritallenteen kohdasta 28min. – 60h (luennon kesto on n. 30 min). Halutessasi voit tutustua myös muihin seminaarin luentoihin. Seminaarin koko ohjelma löytyy heti tallenteen alusta.
 • Kulttuuri ja kestävyysmurros -teksti
  Kulttuurin merkitys kestävyysmurroksessa ja ekologisessa jälleenrakennuksessa on tänä päivänä laajasti tunnistettu. Mitä laajemmin, syvemmin ja vaihtelevammin voidaan ajatella kulttuurin ja kestävyysmurroksen suhteita, sitä enemmän muodostuu inhimillistä pääomaa kestävyysmurroksen toteuttamiseen ja sen haastavimpienkin puolien sietämiseen. Teoreettisen pohdiskelun ystäville soveltuva teksti on BIOS-tutkimusyksikön julkaisema ja löydät sen täältä.
 • Osallistu tunnetutkimukseen netissä. Lauri Nummenmaan Human Emotion Systems Laboratoryllä on jatkuvasti käynnissä nettikyselyihin perustuvia tutkimuksia, joihin kuka tahansa voi osallistua omalla tietokoneellaan tai älylaitteellaan. Kokeisiin osallistuminen kestää 5-15 minuuttia. Tutustu käynnissä oleviin kyselyihin täällä: https://emotion.utu.fi/osallistu/

Siirry seuraavaan osioon >>>

<<< Siirry edelliseen osioon

<<< Siirry aloitussivulle <<<