Hanke

Toivoa ja toimintaa -hanketta toteuttaa Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry ulkoministeriön viestintä ja globaalikasvatustuella. Hankkeessa on tuotettu uusi globaalikasvatuksen malli sekä siihen liittyen monipuolista, tältä sivustolta löytyvää materiaalia. Lisäksi koulutetaan opettajia ja muita kasvattajia.

Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten kanssa työskentelevät opettajat ja muut kasvattajat, mutta materiaalit hyödyttävät kaikkia lasten ja nuorten toimijoita. Hankkeessa tarkastellaan koko kestävän kehityksen kysymysten laajaa palettia, jotta jokainen nuori voi löytää itseään kiinnostavia asioita, joiden puolesta toimia. Käsittelyssä ovat sekä ilmastoahdistuksen kaltaiset ympäristötunteet että koulun mahdollisuudet auttaa nuoria kasvamaan maailmankansalaisiksi, jotka toimivat aktiivisesti ympäristön ja toisten ihmisten puolesta.

Käytännön toteutuksesta vastaavat ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari sekä globaalikasvatuksen asiantuntija Eeva Kemppainen. Hanketta on toteutettu monessa vaiheessa ja ajoittain mukana on ollut myös muita asiantuntijoita.

Tämä verkkosivusto on tuotettu pääosin Toivoa ja toimintaa -hankkeen osana. Lisäksi sivustolta löytyy joitakin muissa hankkeissa tuotettuja materiaaleja. Opettajan opas viheliäisten ongelmien opettamiseen on Opetushallituksen rahoittama. Toivon taitojen verkkokurssi sekä Toivon taitojen rastirata on toteutettu Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella.

Seuraavassa esitellään Toivoa ja toimintaa -hankkeen vaiheita tarkemmin.

2019-2020

Hankkeen alkuvaiheessa laadittiin Toivoa ja toimintaa -malli ja perustettiin tämä verkkosivusto. Suurin osa hankkeen materiaaleista tehtiin tässä vaiheessa. Kooste keskeisimmistä materiaaleista löytyy täältä.

Tässä ensimmäisessä vaiheessa ympäristötunnetutkija, dosentti Panu Pihkala oli keskeisesti mukana kehittämässä hankkeen tunnetaitoihin liittyviä materiaaleja.

2021-2022

Vuosina 2021-2022 verkkosivustoa täydennettiin uusilla tehtäväpaketeilla, Voima-lehdessä julkaistiin Agenda 2030 -teemainen juttusarja ja lisäksi koulutettiin opettajia. Hankekumppaneina toimivat Suomen Rauhanpuolustajat ja Voima-lehti.

Voiman juttusarjaa koordinoi ja tasa-arvo-teeman asiantuntijana toimi rauhankasvatuksen asiantuntija Hanna Niittymäki. Lisäksi tehtäväpakettien suunnittelussa oli mukana eri oppiaineiden opettajien asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat Paula Degerman (ai), Minttu Virkki (ko), Eero Hytönen (fy) ja Janne Riehunkangas (bige).

Lue tämän hankevaiheen keskeisimmistä saavutuksista lisää:

  • Syksyllä 2022 hankkeessa julkaistiin neljä uutta tehtäväpakettia, joiden aiheina ovat maailmankauppa, ilmastonmuutos, tasa-arvo ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
  • Syksyn 2022 opettajille ja kasvattajille suunnatuista koulutuksista voit lukea lisää täältä. Lisäksi järjestimme tilauskoulutuksia kouluille.
  • Voima-lehti julkaisi hankkeen osana yhden lehtiartikkelin kustakin kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteesta vuosien 2021-22 aikana. Tutustu juttuihin täällä.

2023-2024

Parhaillaan käynnissä olevalla kaudella hankkeessa tuotetaan Agenda 2030 -teemainen animaatiovideoiden sarja, joka julkaistaan alkuvuodesta 2024. Videoiden ohella tuotetaan mm. oppiainekohtaista opetusmateriaalia Agenda 2030 -teemoista sekä Toivoa ja toimintaa -materiaalipaketit alakouluun ja ruotsiksi. Lisäksi järjestetään monipuolinen lyhyiden webinaarien sarja. Pääosa hankekauden toiminnoista ajoittuu vuodelle 2024 ja niistä tiedotetaan lisää myöhemmin. Kumppanina toimii Natur och Miljö.

Yhteystiedot

Biologian ja maantieteen opettajien liittoon saa mielellään olla yhteydessä hankkeen tiimoilta! Voit lähettää viestiä Pinjalle (pinja.sipari at bmol.fi).

Täältä voit tilata sähköpostiisi Toivoa ja toimintaideoita -viestin, jossa kerromme uusista koulutuksista ja opetusmateriaaleista sekä vinkkejä sivustomme aarreaitasta.

¨