Ruusuvuoren koulussa opiskellaan toivoa

Ruusuvuoren koulun valinnaisainekokonaisuuteen kuuluu muun muassa esimerkiksi elokuva- ja toimittajakurssi. (Kuvituskuva)

Ruusuvuoren yläkoulussa Vantaalla on käynnissä mittava valinnaisaineuudistus. Syksystä 2020 alkaen kaikki kahdeksas- yhdeksäsluokkalaisten pitkät soveltavat valinnaisainekurssit ovat osa Radikaali toivo -kokonaisuutta. Tausta-ajatuksena on, että jokaisella oppilaalla ja koulun aikuisella on tarve ja oikeus osallistua nykyistä paremman maailman rakentamiseen. 

Radikaali toivo -valinnaiskurssit ovat toimintaryhmiä joissa oppilas toimii sekä kahdeksannen että yhdeksännen luokan ajan. Aikaa toimintaan on varattu kaksi vuosiviikkotuntia. Oppilaat ovat voineet valita hyvin monenlaisista kursseista, tarjolla on esimerkiksi elokuva- ja toimittajakurssi, ruokakurssi, teknisen käsityön taitoja kehittävä säätäjä-ässän erikoiskurssi ja täällä Ruusis, kuuleeko maailma -kurssi. 

Erilaiset toiminnalliset ja monialaiset kurssit tähtäävät ekososiaalisen sivistyksen lisäämiseen ja toiveikkaaseen ilmastokasvatukseen.  Samalla uudistetaan koulun toimintakulttuuria. Ruusuvuorelaiset itse ovat määritelleet radikaalin toivon olevan vaikuttamista, maailmaan tarttumista ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamista. 

Suunnitelmat joustavat

Valinnaisaineita alettiin uudistaa syksyllä 2018. Radikaalia toivoa suunnitteleva opettajatiimi aloitti toimintansa keväällä 2019. Valinnaiskurssien opettaminen ja suunnitteleminen uudella tavalla on saanut myös sellaiset opettajat mukaan, jotka ovat aikaisemmin opettaneet vain pakollisia oppitunteja. 

Noin puolet Ruusuvuoren koulun opettajista on ollut suunnittelemassa valinnaisainekursseja. Oppilaiden valintojen perusteella päätetään, mitkä kurssit toteutetaan. Tarvittaessa ryhmiä yhdistellään, ja joistakin kursseista saatetaan poimia parhaita paloja jossain muussa valinnaisaineryhmässä toteutettavaksi. Kursseille voidaan kutsua myös yhteisiä vierailijoita. Tarkat sisällöt riippuvat siitä, mitä oppilaat itse haluavat tehdä, ja joillakin kursseilla eri opiskelijat voivat muodostaa eri asioita tekeviä pienryhmiä omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Yhdessä tehtyjä suunnitelmia voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa, ja kaikenlaista uuttakin voidaan helposti kokeilla.

Osa opettajista on ollut huolissaan siitä, onko uudenlainen työskentelytapa raskas perinteisempään opettamiseen verrattuna. Ruusuvuoressa kuvataidetta opettavan Sanni Virtasen mielestä näin ei välttämättä ole. 

”Opettajan työ on aina herkillä olemista, pitää pystyä koko ajan reagoimaan kysymyksiin ja muuttuviin tilanteisiin. Koska työskennellään nuorten ihmisten parissa, niin välillä toimitaan erilaisten tunteiden kanssa. Tässä mielessä ei ole juurikaan eroa siinä, opetetaanko radikaalin toivon valinnaisaineita vai onko kyse opetussuunnitelmassa määritellystä pakollisesta kurssista, jossa on tarkemmin ennalta määritelty sisältö”, Virtanen sanoo.

Radikaalin toivon kursseilla otetaan korostetusti mukaan myös tunnetaitoja, sillä aiheetkin liikkuvat pitkälti arvopohjassa. Kursseilla pohditaan empatiaa, samaistutaan muiden tilanteisiin ja keskustellaan pelkoakin aiheuttavista aiheista. Opettajien välinen yhteistyö ja ennalta sovitut käytännöt mahdollistavat sen, että opettaja ei jää yksin hankalissakaan tilanteissa. Jos esimerkiksi jossakin porukassa nousee tarve hyvin tunteikkaalle keskustelulle, ja opettaja itse tuntee olevansa ymmällään, voi resurssiopettaja tulla mukaan tunnille. Tukea saa myös koulun kuraattorilta, psykologilta ja muulta henkilökunnalta.

Kuvataiteen opettamisen lisäksi Virtanen vastaa koulun vaikuttamiseen keskittyvästä Korso valittaa -toiminnasta, jonka puitteissa on esimerkiksi ommeltu kestositeitä Ugandalaisille tytöille, jotta he pääsisivät paremmin kouluun. 

”Nuoret ovat fiksuja ja aktiivisia, ja on hienoa nähdä, kun he huomaavat, että heidän tekemisellään on vaikutusta. Esimerkiksi kirjeen lähettäminen presidentille voi olla merkittävä asia, samoin ulkopuolisten osallistujien saaminen mukaan koululla järjestettävään työpajaan”, Virtanen sanoo.  

Valinnaisaineita toteutetaan yhteistyönä

Oppiainerajoja ylittävä yhteistyö on ollut Ruusuvuoren koulussa arkipäivää jo vanhastaan. Myös Radikaali toivo -nimellä kulkeva valinnaisainepaketti toteutetaan eri aineiden opettajien yhteistyönä. Kaikki valinnaisaineet opetetaan yhtä aikaa, mikä helpottaa yhteistyötä eri kurssien välillä.

”Koska asioita tehdään nyt vähän uudella tavalla, niin myös opettajilla on mahdollisuus oppia uutta. Aikaa meillä on, sillä radikaali toivo -valinnaisaineita jatketaan ainakin vuoteen 2030 asti”, Virtanen sanoo. 

Kurssien tekemisistä kerrotaan myös muulle koululle. Kun uudet kurssit ja niiden tarjoamat toimintamahdollisuudet tulevat tutuiksi, niin se saattaa kannustaa oppilaita valitsemaan jatkossa rohkeammin myös vähemmän perinteisiä valinnaisaineita. 

Koulussa tapahtuva viestintä on myös haaste, koska se pitää toteuttaa muun työn ohessa. 

”Kouluissa kehitetään paljon uutta, ja kun koulun toiminnan kautta kohdataan muita yhteiskunnan toimijoita, syntyy kaikenlaista mahtavaa.  Siitä ei vain aina ehdi tai jaksa kertoa varsinkaan muille alan toimijoille tai medialle, koska tähän ei ole varattu palkattua työaikaa”, Virtanen sanoo ja jatkaa: ”Kouluissa on paljon osaamista, ja olisi tärkeää, että hyviä toimintamalleja ja ideoita voitaisiin enemmän jakaa myös oman koulun ulkopuolelle. Tämä edellyttää riittäviä resursseja. Sama koskee koulujen ja järjestöjen yhteistyötä. Silloin, kun nämä kaksi maailmaa kohtaavat, syntyy upeita asioita.”

Voit tutustua aiheeseen lisää koulun omilla sivuilla: https://sites.google.com/eduvantaa.fi/radikaalitoivo/etusivu

Teksti: Hanna Kaisa Hellsten
Kuva: Vanilla Bear Films / Unsplash