Tunteet

Tällä videolla Helsingin yliopiston tutkija Panu Pihkala kertoo mitä ovat ilmastoahdistus ja muut kestävän kehityksen kysymyksiin liittyvät tunteet, miksi niiden huomioiminen on tärkeää ja mitä haasteita siihen liittyy.

Globaalissa maailmassa myös monet ongelmat ovat globaaleja ja eri puolilla maailmaa asuvat ihmiset kytkeytyvät niiden kautta toisiinsa monisyisillä tavoilla. Tietoisuus esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamista ongelmista, kuten nälänhädistä, pakolaisaalloista sekä köyhtyvästä luonnon monimuotoisuudesta, saa yhä useammissa ihmisissä aikaan myös erilaisia tunteita, kuten surua, pelkoa, syyllisyyttä tai ahdistusta.

Ongelmien vakavuus on luonut uhkakuvien ilmapiirin, jossa opettajat kamppailevat sen kanssa, millä tavoin näitä globaaleja haasteita tulisi oppilaiden kanssa käsitellä. Ympäristöongelmien saama julkinen huomio on viime vuosina lisääntynyt selvästi, mikä on osaltaan voimistanut ongelmien aiheuttamia tunteita sekä nuorissa että aikuisissa. Tästä seuraa kasvattajille uudenlainen osaamisen tarve: tunteiden käsittely opetuksen osana.

Toivoa ja toimintaa -hankkeessa on luotu upea materiaalipaketti ympäristötunteiden käsittelyyn. Löydät sivustolta:

  • 30 tehtävää tunteiden käsittelyn tueksi (täällä)
  • Ilmastokasvatus ja tunteet -artikkelin (täällä)
  • itseopiskelumateriaalin kasvattajalle (täällä)
  • tältä sivulta löytyvät videot

Tunteet luovat taustan ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Ne saavat meidät toimimaan, ovat mukana oppimisessa ja vaikuttavat päätöksentekoomme. Positiivisina kokemamme tunteet, kuten ilo, innostus ja hyväksyntä, vapauttavat energiaa, ja toiminta sujuu kuin itsestään. Vaikeampiin tunteisiin, kuten vihaan, häpeään, pelkoon ja epäonnistumiseen, suhtaudumme usein kielteisesti. Nekin ovat kuitenkin hyödyllisiä tunteita, sillä ne saavat meidät valmistautumaan haastaviin tilanteisiin, löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja, etsimään keinoja muutokselle, yrittämään kovemmin ja suojautumaan vaaroilta.

Tunteiden käsittely on tärkeää ihmisten hyvinvoinnille. Pitkäkestoiset, haastavat tunteet tai voimakkaiden tunteiden tukahduttaminen lisäävät riskiä sairastua fyysisestikin ja vaikeuttavat mm. oppimista. Tunteiden käsittely ja sanoittaminen auttavat hallitsemaan tunteita: näin esimerkiksi ahdistus ei lamauta asioiden puolesta toimimista, eikä pääse vaikuttamaan liikaa hyvinvointiimme. Tunteiden käsittelyn sivutuotteena herää usein halu toimia, ja myös tähän hankkeessa kannustetaan laajasti. 

Koulumaailmassa puhutaan tällä hetkellä paljon tunnetaidoista, joilla tarkoitetaan mm. tunteiden tunnistamista, sanoittamista ja käsittelyä. Toistaiseksi tunnetaitojen opettelua ei juuri ole kytketty globaaleihin haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Toivoa ja toimintaa -hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien taitoja käsitellä globaaleihin haasteisiin liittyviä tunteita ja kykyä luoda realistisen toivon kokemuksia itselleen ja oppilaille.

Löydät tältä nettisivustolta ympäristötunteita paljon tutkineen dosentti Panu Pihkalan Ilmastokasvatus ja tunteet -artikkelin. Artikkelissa tehdään katsaus ympäristötunteisiin yhteiskunnassa ja koulussa ja esitetään lisäksi kolmiportainen, käytännönläheinen malli tunteiden käsittelyyn kouluympäristössä. Artikkelin lisäksi löydät tältä sivustolta tehtäviä ja muita materiaaleja, joiden avulla opettaja pääsee alkuun omien ympäristötunteidensa käsittelyssä sekä asian käsittelyssä oppilaiden kanssa.

Tällä videolla Panu Pihkala puhuu neljästä ilmastonmuutoksen kannalta olennaisesta tunteesta, joita ovat ilo, suru, syyllisyys ja suuttumus. Kun näistä tunteista puhutaan ilmastonmuutokseen liittyen, voidaan niistä käyttää termiä ilmastotunteet. Samat tunteet ovat kuitenkin olennaisia myös muiden globaalikysymysten suhteen.
Tällä opettajille ja muille kasvattajille suunnatulla videolla Panu Pihkala kertoo siitä, miksi kestävän kehityksen kysymyksiin liittyviä tunteita on tärkeää käsitellä myös opetuksessa. Videolla esitellään myös kolmiportainen malli kestävän kehityksen tunteiden huomioimiseen ja käsittelyyn sekä tunnetehtäviä, joita löytyy Toivoa ja toimintaa -nettisivustolta.
Tällä videoluennolla (kesto 17 min.) tutustutaan siihen, mitä ovat tunnetaidot ja miten ne voivat auttaa selviytymään viheliäisten ongelmien maailmassa. Luennoitsijana toimii Biologian ja maantieteen opettajien liiton ympäristökasvatuksen asiantuntija, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja Pinja Sipari. Luento on tehty Opettajana viheliäisten ongelmien maailmassa -hankkeen koulutuksia varten, ja se soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille aikuisille.