Osio 4: Sukellus ympäristötunteisiin

Tässä osiossa syvennät ympäristötunteisiin liittyvää osaamistasi ja ymmärrystäsi.

Kuva: Jakob Owens / Unsplash

1) Videoluento (75 min.)

  • Luennolla käsitellään ensin hieman ympäristötunteisiin liittyviä yleisiä asioita ja syvennytään sen jälkeen neljään keskeiseen ympäristötunteeseen: syyllisyyteen, suruun, suuttumukseen ja iloon.
  • Luennoitsijana toimii dosentti Panu Pihkala Helsingin yliopistosta.
  • Varsinaisen luennon kesto on 75 min. Se päättyy tallenteen kohdassa 1:13:30 ja sen jälkeen alkaa keskusteluosio. Voit halutessasi päättää tallenteen katsomisen tähän. Syyllisyyden käsittely alkaa tallenteen kohdassa (14:55), surun kohdassa (30:36), suuttumuksen kohdassa (50:50) ja ilon kohdassa (1:01:44). (Tämä tiedoksi, jos haluat katsoa luennon osissa.)
  • Luento on osa Hyvinvointia ympäristöhaasteiden maailmassa -verkkoluentojen sarjaa. Luentosarjaan liittyvät tekniset huomiot voi jättää huomiotta!
  • Video löytyy täältä: https://youtu.be/nOGs-BGyhH8

2) Tehtäviä aiheen käsittelyyn

a) Itsereflektiotehtäviä opettajille ja kasvattajille

Opettajalle ja kasvattajalle on erityisen tärkeää olla tietoinen omista ajatuksistaan ja tunteistaan. Tällöin voidaan välttyä siltä, että aikuinen välittää huomaamattaan (tiedostamattomia) tunteitaan ja asenteitaan lapsiin ja nuoriin. Omiin tunteisiin tutustuminen on matka ja prosessi. Siksi itsereflektiota on hyvä tehdä aika ajoin. Kun on ensin itse pohtinut asioita alla olevien kysymysten avulla, voi niitä tai muita tunnetehtäviä halutessaan soveltaa myös omassa työssään.

Panu Pihkala on tehnyt opettajien ja kasvattajien tueksi kolme itsereflektiotehtävää. Katsele tehtävien pohdintakysymykset rauhassa läpi, pysähdy juuri nyt olennaisilta tuntuvien kysymysten äärelle ja syvenny niihin halutessasi pidemminkin.

3) Lisätietoa

Siirry seuraavaan osioon >>>

<<< Siirry edelliseen osioon

<<< Siirry aloitussivulle <<<