Seuraa hetki hetkeltä Toivoa ja toimintaa -hankkeen etenemistä!

Kuva: Tyler Lastovich / Unsplash

Toivoa ja toimintaa -hankkeen materiaalien julkaisutahti keväällä ja kesällä 2020 on kova! Vaikka nettisivustomme on omasta mielestämme huippuselkeä ja informatiivinen, ei sen laaja sisältö välttämättä välity niin ihan jokaiselle – ainakaan nyt kun materiaali ei vielä ole kokonaan valmis.

Siksi kokoamme hankkeessa julkaistuja materiaaleja ja muita juttuja tähän hetki hetkeltä (eli suunnilleen kerran viikossa 😛 ) päivittyvään dokumenttiin. Tämä sivu kannattaa merkitä vaikka omiin kirjanmerkkeihin!

Olkaa hyvä, toivomme kovasti, että materiaalit pääsevät käyttöön!

29.10. Julkaisimme vaikuttamismallin taiteen keinoista!

Kuva: Pinja Sipari

Taiteella on lukuisia tärkeitä rooleja kestävyyskriisin sanoittajana, käsittelijänä, ratkaisijana ja uusien kertomusten luojana mm. kuvataiteen, kirjallisuuden, teatterin, musiikin ja tanssin keinoin. Tässä vaikuttamismallissa tehdään lyhyt katsaus maailmaa muuttavaan taiteeseen sekä esitellään muutamia kotimaisia taitelijoita, taitelijaryhmiä, teoksia ja hankkeita. Tarkoituksena on tarjota opettajille, opiskelijoille ja oppilaille inspiraatiota ja lyhyet käytännön ohjeet oman vaikuttavan taiteen tekemiseen yksin tai ryhmässä. 

2.10. Julkaisimme sarjan opetusvideoita kestävästä kehityksestä, tunteista ja vaikuttamisesta!

Toivoa ja toimintaa -hankkeessa on juuri julkaistu sarja opetusvideoita kestävästä kehityksestä, tunteista ja vaikuttamisesta. Videoita on tehty hiukan eri kohderyhmille: seitsemästä videosta kaksi on tarkoitettu taustatiedoksi opettajille ja muille kasvattajille, kolme sopii kaikille yläkouluikäisistä alkaen ja kaksi kaikille toisen asteen opiskelijoista alkaen. Löydät videot sopivista kohdista Toivoa ja toimintaa -sivustolta ja lisäksi videot lyhyine esittelyineen on koottu tähän blogipostaukseen.

2.10. Julkaisimme Toivoa ja toimintaa -toimintamallin

Hankkeessa on kehitetty uudenlainen globaalikasvatuksen toimintamalli. Toiminnan keskiössä on oppia tarkastelemaan kestävän kehityksen näkökulmia, käsittelemään niihin liittyviä tunteita ja vaikuttamaan yhteiskunnallisesti paremman maailman puolesta. Malli auttaa aikuista työskentelyn ohjaamisessa kouluympäristössä tai muussa nuorten toiminnassa.

Löydät mallin lukuisine käytännön toimintavinkkeineen täältä: https://toivoajatoimintaa.fi/malli/

2.10. Julkaisimme uusia harjoituksia kestävän kehityksen tunteiden käsittelyyn

Toivon metsään kerätään kestävän kehityksen kysymyksiin liittyviä ilon ja toivon aiheita.

Toivoa ja toimintaa -sivuston Tunnetehtäviä-sivulta löydät ideoita harjoituksiin ja tehtäviin, joiden avulla tunteiden käsittelyyn voidaan alkaa syventyä käytännössä. Sivulta jo aiemmin löytyneiden kuuden tehtävän lisäksi lisäsimme sivulle nyt kolme uutta tehtävää: tunnepäiväkirjan ohjeet, toivon merkit -harjoituksen sekä itsereflektiotehtäviä opettajille ja muille kasvattajille.

Uudet ja vanhat harjoitukset ohjeineen löytyvät täältä: https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunnetehtavia/

26.8. Julkaisimme materiaalia Toivoa ja toimintaa -hankkeen viraaliviestintään, kiitos jos haluat auttaa meitä!

Kuva: Kuva: Gabe Pierce / Unsplash

Innostaako Toivoa ja toimintaa -hanke ja haluaisit viedä siitä viestiä eteenpäin koko koululle, työyhteisöllesi tai muille kollegoillesi eri organisaatioissa? Hieno juttu ja kiitos! Uudelta sivultamme löydät viestin viemiseen tukimateriaaleja. Sivustolle on koottu aamunavausmateriaali toivosta ja toiminnasta, tulostettava juliste, vinkkejä somejakoihin sekä diaesitys, johon on kerätty keskeisimmät asiat hankkeesta. Mukavaa, jos materiaalit pääsevät jakoon ja käyttöön, olemme tosi iloisia avustasi!

https://toivoajatoimintaa.fi/vie-viestia/

25.8. Julkaisimme kirjoitussarjan otsikolla ”Kestävän kehityksen kasvatukseen tarvitaan toivon taitoja”

Kuva: Tina Trochez / Unsplash

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n ympäristökasvattaja Pinja Sipari avaa uudessa kirjoitussarjassa oivalluksiaan liittyen toivoon, toimintaan ja kestävän kehityksen kasvatukseen. Keskeinen viesti on tämä: toivo on on hyvinvointimme ja elämänlaatumme kannalta hyvin tärkeä tunne. Se on myös voima, joka saa meidät toimimaan paremman maailman puolesta sekä taito, jota voidaan opetella. Kirjoitussarjan eri osissa avaan näitä keskeisiä havaintoja lisää.

18.6.2020 Nyt käytössäsi on aamunavausmateriaali toivosta ja toiminnasta!

Kuva: Aaron Burden / Unsplash

Tuntuvatko toivo, toiminta ja kestävä kehitys sopivalta aamunavauksen aiheelta? No sitähän ne toki ovat! Kokosimme käyttöösi tiiviin aamunavausmateriaalin Toivoa ja toimintaa -hankkeemme keskeisistä aihepiireistä. Ota materiaali käyttöön tällaisenaan tai muokkaa tekstiä paremmin omaan suuhun tai tarkoitukseen sopivaksi!

9.6.2020 Julkaisimme kuluttajavaikuttamisen mallin!

Kuva: Erik Mclean / Unsplash

Käytämme päivittäin monenlaisia tuotteita, palveluja ja energiaa, joita yritykset suunnittelevat, valmistavat, myyvät, huoltavat ja/tai kierrättävät. Kuluttajien ja yritysten tekemät valinnat voivat edistää kestävän kehityksen ratkaisuja tai toimia hidasteena kestävälle kehitykselle. Voimme itse valita haluammeko olla osa ongelmaa vai ratkaisua. Omien kulutusvalintojemme lisäksi voimme vaikuttaa myös valppaina kuluttaja-kansalaisina. Omat vaikuttamisteot voi aloittaa keskustelemalla niistä tuotteista ja palveluista, jotka ovat tärkeitä omassa tai läheisten arkielämässä ja lähiympäristössä.

Kuluttajavaikuttamisen mallissamme esittelemme kuluttajavaikuttamisen taustaa sekä konkreettisia tapoja muuttaa maailmaa paremmaksi yksin tai ryhmässä mm. kestävien kulutusvaihtoehtojen, somevaikuttamisen ja tempausten avulla.

9.6.2020 Julkaisimme nuorten poliittisen vaikuttamisen mallin!

Kuva: Tim Mossholder / Unsplash

Politiikka voi tuntua hankalalta ja kaukaiselta, mutta oikeasti siinä on kyse ihmisten yhteisiin, arkisiin asioihin vaikuttamisesta, ongelmien ratkomisesta ja asioiden päättämisestä. Myös lapsilla ja nuorilla on oikeus ja monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin myös ennen äänestysiän saavuttamista. 

Politiikan käsittelyä on pitkään vierastettu suomalaisissa kouluissa, osin historiallisista syistä. Tutkimusten mukaan suomalaisten nuorten halukkuus ja kiinnostus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan on tällä hetkellä laimeaa ja heidän luottamus omiin kykyihinsä yhteiskunnallisina toimijoina on kansainvälisesti vertailtuna heikkoa. Olisikin tarpeellista, että koulut ja opettajat pyrkisivät nykyistä aktiivisemmin edistämään sitä, etteivät nuoret kokisi voimattomuutta yhteiskunnallisten kysymysten edessä.

Löydät poliittisen vaikuttamisen mallistamme taustatietoa politiikkaan vaikuttamisesta koulussa. Malli sisältää myös kymmenen käytännön vinkkiä politiikkaan vaikuttamiseen. Niistä osa voidaan toteuttaa koulussa, osa ei. Kaikista vaikuttamistavoista kannattaa koulussa kuitenkin keskustella!

8.6.2020 Päivitimme sivustollemme perustiedot kestävästä kehityksestä

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka tyydyttää ihmisten nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Toivoa ja toimintaa-hankkeen toimintakenttänä ovat kaikki kestävän kehityksen kysymykset. Haluamme kannustaa nuoria vaikuttamaan juuri heitä itseään kiinnostaviin asioihin. 

Löydät nyt sivustoltamme kaikki olennaisimmat perustiedot kestävästä kehityksestä kerätty yhteen paikkaan. Lisäksi löydät kestävä kehitys -sivun lopun linkkilistasta lisämateriaaleja aiheen opiskeluun ja käsittelyyn opetuksessa.

5.6.2020 Julkaisimme kestävän kehityksen kuvagallerian

Kuva: jaikishan patel / Unsplash

Kestävän kehityksen kysymykset liittyvät ihmisten arkeen: asumiseen, liikkumiseen, ruokaan, kuluttamiseen ja ihmissuhteisiin eri puolella maailmaa. Keräsimme kestävän kehityksen kuvagalleriaan kokoelman erilaisia kuvia, joihin kestävän kehityksen kysymykset liittyvät tavalla tai toisella. Voit hyödyntää kuvagalleriaa valitsemallasi tavalla, esimerkiksi gallerian alta löytyvässä tehtävässä.

28.5.2020 Ilmoittaudu nyt mukaan syksyn 2020 Toivoa ja toimintaa -opekoulutuksiin!

Kuva: Kristel Hayes

Minkälaisilla keinoilla kestävän kehityksen tavoitteet saadaan toteutumaan? Mikä on koulun rooli paremman maailman rakentamisessa? Mitä opettajan pitäisi tietää kestävän kehityksen kysymyksiin liittyvistä tunteista? Entä miten voin kohdata ilmastonmuutoksesta ahdistuneen nuoren tai hänet, jota aiheet eivät tunnu kiinnostavan lainkaan? 

Toivoa ja toimintaa -opekoulutuksissa sukelletaan kestävän kehityksen kysymysten ytimeen koulun arjen näkökulmasta ja toivorikkaissa tunnelmissa. Pääpaino on kestävän kehityksen kysymyksiin liittyvissä tunteissa ja niiden käsittelymahdollisuuksissa sekä siinä, miten kestävän kehityksen kysymyksiin voidaan vaikuttaa koulumaailmassa. Opit uutta myös kestävästä kehityksestä yleisesti.

Koulutus sisältää lyhyitä luento-osuuksia, sekä paljon toiminnallisia harjoituksia, joita voit suoraan soveltaa opetuksessa. Kouluttajina toimivat ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari ja globaalikasvatuksen asiantuntija Eeva Kemppainen.

Koulutukset järjestetään ennakkotiedoista poiketen verkossa. Katso koulutusten tarkat ajat ja paikat ja ilmoittaudu mukaan täällä: https://toivoajatoimintaa.fi/tervetuloa-mukaan-toivoa-ja-toimintaa-opekoulutuksiin-syksylla-2020/

19.5.2020: Random Acts of Kindness -toimintamalli sekä oppilaan ohje yllätyshyvyyteen julkaistiin

Kaupan myyjälle hymyileminen, kaverin kehuminen tai avun tarjoaminen tuntemattomalle. Pienetkin iloa ja hyvyyttä lisäävät teot voivat parantaa maailmaa! Teot ovat arvokkaita itsessään, mutta niillä voi olla suurempiakin vaikutuksia sekä omalle hyvinvoinnillemme että kestävämmän maailman ja elämäntavan rakentamisessa. Lue uudesta toimintamallistamme hyvien tekojen tekemiseen liittyvää taustatietoa sekä vinkkejä hyvien tekojen toteuttamiseen. Oppilaan ohjeen yllätyshyvyyteen löydät täältä. Iloisia hetkiä hyvien tekojen parissa!
https://toivoajatoimintaa.fi/random-acts-of-kindness/

7.5.2020 Lisäsimme sivustolle monta uutta vaikuttamiskokemusta suomalaisista kouluista!

Kuva: Lempäälän lukion Ilmastosotureiden Insta-tili

6.5.2020 Toivoa ja toimintaa -sidosryhmätyöpaja ja tietoa syksyn 2020 opekoulutuksista!

Kuva: You X Ventures / Unsplash

Sidosryhmätyöpaja: Vuorovaikutteisessa etätyöpajassamme pääset tutustumaan malliin ensimmäisten joukossa ja kommentoimaan sitä. Opit asiantuntijoiltamme uutta hankkeen teemoista ja niihin liittyvistä menetelmistä ja voit halutessasi keskustella heidän kanssaan. Työpaja toteutetaan verkossa keskiviikkona 10.6. klo 13-16. Työpaja on ilmainen ja se on tarkoitettu ensisijaisesti järjestötoimijoille ja muille kasvattajille. Mukaan mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen google-lomakkeella: https://forms.gle/tR6xgHdtGF5gfwwh6

Ennakkotietoa syksyn 2020 opekoulutuksista: Syksyllä 2020 koulutamme opettajia hankkeen teemoista laajasti. Alustavan suunnitelman mukaisesti koulutuksia järjestetään syys-joulukuussa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Lisäksi yksi koulutus järjestetään verkkokoulutuksena.

Koulutukset täyttyvät nopeasti ja ilmoittautumalla heti varmistat paikkasi huippukiinnostavassa, ilmaisessa koulutuksessa! Koulutusten tarkat ajat ja paikat julkistetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Nyt voit tilata sähköpostiisi tiedon koulutuspaikkojen ja -aikojen julkaisemisesta. Lue koulutuksista lisää ja tilaa sähköpostiviesti täällä (sähköpostin tilaaminen ei velvoita sinua mihinkään): https://forms.gle/S3GweZLsaPcub6Cw7

4.5.2020 Julkaisimme Toivoa ja toimintaa -työpajan oppilaskäyttöön etäopetuksessa tai lähiopetuksessa

Kuva: Timon Klauser / Unsplash

Uudenlainen, ilmainen ja helppokäyttöinen Toivoa ja toimintaa -työpaja on nyt saatavillasi oppilaskäyttöön etäopetuksessa tai lähiopetuksessa! Työpaja on käytössäsi milloin ja missä tahansa ja sen voi toteuttaa myös osissa. Työpajassa käsitellään kestävän kehityksen kysymyksiä yleisesti, kestävän kehityksen kysymyksiin liittyviä tunteita sekä tapoja, joilla kestävän kehityksen kysymyksiin voidaan vaikuttaa. Opiskelijat oppivat työpajassa videoilta taustatietoa ja tekevät video-ohjeistusten avulla erilaisia käytännön tehtäviä. 

Työpaja soveltuu yläkoulu- ja lukioikäisten käyttöön useissa oppiaineissa, mm. maantiede, biologia, terveystieto, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide ja elämänkatsomustieto. 

HUOM! Opettajan ohjeet työpajaan löytyvät kuvien alta aivan sivun lopusta!
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja-toimintaa-tyopaja-tervetuloa-mukaan-rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

20.4.2020: Vastamainonta -toimintamalli sekä oppilaan ohje vastamainoksen itsenäiseen toteuttamiseen julkaistiin

Kuva: Pinja Sipari

Vastamainokset ovat parodioita mainoksista. Tällä sivulla pääset tutustumaan vastamainonnan taustaan ja opit vastamainosten tulkintaa ja erilaisia tapoja tehdä vastamainoksia. Lisäksi sivulla esitellään yhdenlaisen vastamainostyöpajan rakenne ja materiaalia, joiden avulla voitte vaikuttaa jakamalla ja tekemällä vastamainoksia koulussa. Toimintamalliin liittyy myös oppilaan ohje (Näin teet vastamainoksia itsenäisesti).
https://toivoajatoimintaa.fi/vastamainonta/

20.4.2020: Toivoa ja toimintaa -hanke etäopetuksen tukena -blogaus

Kuva: William Iven / Unsplash

Toivoa ja toimintaa -hankkeessa julkaistaan vuosina 2019-2020 monenlaista opetukseen ja koulun arkeen sopivaa materiaalia. Osa materiaaleista sopii oikein hyvin myös kevään 2020 koulun arkeen, eli etäopetukseen. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan myös tuottamaan juuri tässä erityistilanteeseessa käyttökelpoista materiaalia. Tähän blogipostaukseen kokoamme näitä materiaaleja.
https://toivoajatoimintaa.fi/ke-22-4-etaopetuksessa-voi-juhlia-aiti-maan-paivaa-vaikuttamisteoilla/

17.4.2020: Etäopetuksessa voi juhlia Äiti maan päivää vaikuttamisteoilla! -blogaus

Kuva: Jorge Luis Avila Muñoz / Unsplash

Vuonna 2009 YK:n yleiskokous julisti, että vuosittain huhtikuun 22. päivänä vietetään Kansainvälistä Äiti Maan päivää, jotta muistaisimme elää arjessamme harmoniassa luonnon kanssa, ja jotta niin nykyisillä kuin myös tulevilla sukupolvilla olisi oikeudenmukainen mahdollisuus elää tasapainoista elämää maapallollamme. Tässä vinkkejä päivän viettoon etäkoulun arjessa!
https://toivoajatoimintaa.fi/ke-22-4-etaopetuksessa-voi-juhlia-aiti-maan-paivaa-vaikuttamisteoilla/

9.4.2020: Nettivaikuttamisen toimintamalli julkaistiin 

Kuva: John Schnobrich / Unsplash

Netissä vaikuttaminen on nykyään yksi merkittävä vaikuttamisen tapa. Voimme vaikuttaa netissä julkaisemalla kirjoituksia, kuvia ja videoita, tykkäämällä muiden julkaisuista, jakamalla kampanjavideon tai vaikka allekirjoittamalla vetoomuksen. Tästä tekstistä voit lukea, miksi verkkovaikuttaminen on tehokasta ja mitä haasteita siihen liittyy. Lisäksi kerromme käytännön vinkkejä erilaisiin vastuullisen verkkovaikuttamisen tapoihin. https://toivoajatoimintaa.fi/nettivaikuttaminen/

31.3.2020: Perusta koulupuutarha -toimintamalli julkaistiin

Kuva: Pinja Sipari

Voit lukea tästä tekstistä koulupuutarhatoiminnan ja kaupunkiviljelyn taustoja, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja vinkkejä puutarhatoiminnan aloittamiseen sekä siihen, mistä löytää lisätietoja ja tukea, kun haluatte aloittaa uutta puutarhatoimintaa.
https://toivoajatoimintaa.fi/perusta-koulupuutarha/

30.3.2020: Julkaisimme vaikuttamiskokemuksia kouluista!

Kuva: Henna Anunti

– Vastamainosnäyttely toteutettiin ryhmänohjauksessa
Lukion kakkosluokkalaiset järjestivät vastamainosnäyttelyn Iin lukiolle osana Iin IlmastoAreenaa.
https://toivoajatoimintaa.fi/vastamainosnayttely-toteutettiin-ryhmanohjauksessa/
– Lumiukot osallistuivat koululakkoon
Maantieteen kurssilaiset järjestivät lumiukkojen mielenosoituksen Iin lukiolle.
https://toivoajatoimintaa.fi/lumiukot-osallistuivat-koululakkoon/

25.3.2020: Kestävä kehitys, korona ja saippuanliukkaat tunteet -blogaus

Kuva: Kelly Sikkema / Unsplash

Mikä poikkeuksellinen tunteiden kevät! Ympäri maailman ihmiset pysähtyvät pohtimaan  tulevaisuutta, kun uutiskanavat täyttyvät ärhäkän pandemian leviämisgraafeista ja käsienpesutiedotteista. Samalla somessa keskustellaan muutoksista työssä, koulunkäynnissä, matkustamisessa ja kulutuksessa, ja näkökulmia värittävät tunnereaktiot. Korona muistuttaa aikuisia siitä, miten tärkeää nuorten kanssa on käsitellä globaaleja kestävän kehityksen ilmiöitä, jopa dystopiaa ja utopiaa. Oppimiseen liittyy myös ristiriitaisia, saippuanliukkaita tunteita, joista kannattaa yrittää saada otetta. Tässä tekstissä Toivoa ja toimintaa -hankkeen globaalikasvattaja Eeva Kemppainen puntaroi omia koronaan ja kestävään kehitykseen liittyviä tunteitaan ja esittää opetukseen ratkaisuja.
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys-korona-ja-saippuanliukkaat-tunteet/

19.3.2020: Toivoa ja toimintaa -hanke tarjoaa välineitä myös koronakriisiin -blogaus

Kuva: Aron Visuals / Unsplash

Koronavirus aiheuttaa paljon vaikeita tunteita. Toivoa ja toimintaa –hankkeen materiaaleja voi soveltaa myös tämän globaalin ongelman käsittelyyn. Tässä tekstissä on käytännön harjoitusten muodossa vinkkejä siihen.
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja-toimintaa-hanke-tarjoaa-valineita-myos-koronakriisiin/

12.3.2020: Näin ilmastovaikutat netissä -blogaus

Kuva: NordWood Themes / Unsplash

Perjantaina 13.3. oli tarkoitus jälleen järjestää suuri kansainvälinen ilmastolakkopäivä. Lakon koolle kutsunut ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on kuitenkin viime hetkellä kehottanut koronaviruksen vuoksi siirtämään lakot nettiin ja näin on monin paikoin tapahtumassa. Tästä tekstissä löydät vinkkejä monenlaiseen netissä tapahtuvaan ilmastovaikuttamiseen.
https://toivoajatoimintaa.fi/nain-ilmastovaikutat-netissa/

6.3.2020: Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri julkaistiin

Kuva: Duy Pham / Unsplash

Kestävän kehityksen kysymyksiä on luontevaa nostaa esiin koulussa ja vapaa-ajantoiminnassa esimerkiksi kansainvälisinä vuosipäivinä, -viikkoina tai kuukausina. Tällaisia on olemassa yllättävän paljon erilaisille aiheille. Tälle sivulle on koottu lista joistakin tällaisista päivistä, joita kutsumme tässä juhlapäiviksi. Jotta kalenteri pääsee käyttöön mahdollisimman monessa organisaatiossa, on se saatavilla monissa eri formaateissa.
https://toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityksen-juhlapaivakalenteri/

26.2.2020: Koulu mielenosoituksessa – vinkkejä ja ohjeita osallistuville ja ei-osallistuville -toimintamalli julkaistiin

Kuva: Pinja Sipari

Tästä tekstistä voit lukea lisää taustaa siihen, kun koulu osallistuu tai järjestää mielenilmauksen. Lisäksi tarjotaan vinkkejä siihen, mitä asioita kannattaa huomioida käytännössä. Nuorten kansainväliset ilmastolakot ovat nostaneet mielenosoitukset pinnalle kouluissa myös Suomessa. Tässä tekstissä ja siihen liittyvissä kuvissa ilmasto on teeman ajankohtaisuuden vuoksi näkyvästi esillä. Koulu voi kuitenkin osallistua tai järjestää mielenosoituksia monenlaisista opetussuunnitelman arvojen mukaisista teemoista ja ohjeet ja vinkit erilaisten mielenosoitusten järjestämiseen ovat samankaltaisia. https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

25.2.2020: Näin kumoat kummallisia väitteitä ilmastolakoista -blogaus

Kuva: Pinja Sipari

Yhä kasvava lasten ja nuorten ilmastolakkoliike aiheuttaa yhteiskunnassa ja kouluissa uudenlaisia tilanteita. Mitä pitäisi ajatella ja miten toimia, kun lapset ja nuoret haluavat astua eturiviin yhteiskunnallisina toimijoina? Vaikka liikehdintä on uutta, on julkisessa keskustelussa ehtinyt jo syntyä joitakin siihen liittyviä, usein toistuvia ja virheellisiäkin väitteitä. Miten niihin voi vastata?
https://toivoajatoimintaa.fi/nain-kumoat-kummallisia-vaitteita-ilmastolakoista/

18.2.2020: Tervetuloa lukemaan ja jakamaan hyviä uutisia kestävästä kehityksestä

Kuva: Asian Development Bank / flickr.com

Moni kokee uutisten olevan usein masentavia tai jopa ahdistavia. Maailmassa tapahtuu kuitenkin myös paljon hyvää. Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry on perustanut Toivoa ja toimintaa -hankkeensa osana uuden Hyviä uutisia kestävästä kehityksestä -facebook-ryhmän, jossa jaetaan ryhmän nimen mukaisesti hyviä uutisia kestävästä kehityksestä. Ryhmässä voimme yhdessä jakaa ja koota yhteen hyviä uutisia opetuskäyttöön ja omaksi iloksemme, olipa kyseessä vaikkapa lukutaidon paraneminen, sukupuolten tasa-arvon kehitys tai käyttöönotetut uudet ilmastoratkaisut.
https://toivoajatoimintaa.fi/tervetuloa-mukaan-lukemaan-ja-jakamaan-hyvia-uutisia-kestavasta-kehityksesta/

17.2.2020: Resursseja ympäristötunteiden käsittelyyn -blogaus

Kuva: Corina Ardeleanu / Unsplash

Ilmastoahdistuksesta ja muista ympäristötunteista puhutaan nykyään paljon ja aihepiiri mietityttää muun muassa opettajia ja muita kasvattajia. Kokosimme käyttöösi tuhdin linkki- ja vinkkilistan ympäristötunteiden käsittelyyn liittyvästä luettavasta ja kuunneltavasta.
https://toivoajatoimintaa.fi/resursseja-ymparistotunteiden-kasittelyyn/

9.12.2019: Nettisivustomme julkaistiin!

Kuva: ian dooley / Unsplash

Sivusto tarjoaa opettajille taustatietoa hankkeen aiheista sekä runsaasti käytännön vinkkejä opetustilanteita varten. Materiaaleja julkaistaan pikkuhiljaa syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Nettisivusto on kokonaan valmis syksyllä 2020, jolloin koulutamme opettajia hankkeen teemoista laajasti eri puolilla Suomea. 

Alkuvaiheessa sivuston keskeisintä antia on hankkeessa työskentelevän dosentti Panu Pihkalan Ilmastonmuutos ja tunteet -artikkeli, jossa kuvataan laajasti ilmastonmuutos-ilmiön aiheuttamia tunteita sekä niiden käsittelytarpeita ja -mahdollisuuksia koulukontekstissa.
https://toivoajatoimintaa.fi/nettisivustomme-on-julkaistu/


Lisää blogissa

Toivoa ja toimintaa NUORI24 -messuilla

NUORI2024 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Tampere-talolla 24.-25.4.2024. Biologian ja maantieteen opettajien liiton Toivoa ja toimintaa -hanke on mukana messuilla! ...

Agenda 2030 -tavoitteet selkokielellä

Agenda 2030 -toimintaohjelman alatavoitteet sisältävät paljon kiinnostavaa lisätietoa kestävästä kehityksestä. Toisinaan tavoitetekstit ovat kuitenkin vaikealukuisia. Ne sisältävät vaikeita asioita ja ...