Ohje oppilaalle: Näin teet vastamainoksia itsenäisesti

Vastamainokset kommentoivat mainosten kielellä kulutusyhteiskunnan ongelmakohtia. Kuva: Pinja Sipari

Vastamainos on mainoksia parodioiva visuaalisen kulttuurin ilmaisumuoto. Vastamainokset kommentoivat mainosten kielellä kulutusyhteiskunnan ongelmakohtia. Vastamainokset ovat osa kulttuurihäirinnän (culture jamming) genreä, johon kuuluu myös katutaidetta ja performansseja kaupunkitilassa. Kyseessä on yhteiskunnallinen viestintä, vaikka menetelmä ei olekaan aivan perinteinen. 

Vastamainoksessa tekijä muuttaa mainoksen sanomaa muokkaamalla alkuperäistä kuvaa, logoa tai tekstiä. Usein vastamainos ottaa melko suoraankin kantaa johonkin brändiin tai ilmiöön. 

Seuraavaksi pääset tutustumaan vastamainoksiin lisää kuvien kautta sekä tekemään vastamainoksen itsekin. Noudata tätä ohjetta sekä oman opettajasi täydentävää ohjetta huolellisesti!

A) Vastamainoksiin tutustuminen

Kuva: Pinja Sipari

Aluksi pääset tutustumaan erilaisista aiheista tehtyihin ja erilaisilla tekniikoilla toteutettuihin vastamainoksiin. Voima-lehti on Suomessa tunnetuin vastamainoksia julkaiseva taho. Tältä sivulta löydät Voima-lehdessä julkaistuja vastamainoksia. Lisäksi seuraaviin pdf-tiedostoihin on kerätty erilaisilla tekniikoilla toteutettuja vastamainoksia ruoka-, ilmastonmuutos-, vaate– ja elektroniikkateemoista

Selaa läpi tiedostoja ja Voiman nettisivua ja valitse yksi sinussa tunteita herättävä vastamainos. Tutki sitä tarkemmin ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a) Kuvaile vastamainosta muutamalla sanalla (jotta opettaja tunnistaa mistä vastamainoksesta puhut). Kuka vastamainoksen on tehnyt?
b) Mistä vastamainoksesta pidät ja mistä et pidä? Miksi?
c) Mikä tuote tai brändi kuvassa on muokattu? Onko muuntelu hauska vai vakava?
d) Mikä on vastamainoksen sanoma? Mihin kuvalla yritetään vaikuttaa?
e) Onko vastamainos mielestäsi toteutettu tyylikkäästi ja hyvällä maulla?

Vastaa kysymyksiin tiiviissä muodossa kirjallisesti. Palauta vastauksesi opettajan ohjeen mukaisesti (1).

B) Tee oma vastamainos

Tarvitset vastamainoksen tekemiseen lehdistä leikattuja tai printattuja mainoksia, tusseja, paperia, liimaa ja sakset tai vaihtoehtoisesti tietokoneen, jossa on jokin kuvankäsittelyohjelma. 

Opettajasi on antanut sinulle tätä ohjetta täydentävät ohjeet seuraavista asioista:
– Mikä on vastamainoksen tekninen toteutustapa? (2)
– Tehdäänkö vastamainos johonkin tiettyyn aihepiiriin liittyen, vai voitko valita aihepiirin vapaasti? (3)
– Kuinka paljon aikaa sinulla on käytettävissäsi? (4)

Vinkkejä vastamainoksen tekniseen toteutukseen: Vastamainoksia voidaan tehdä hyvin monenlaisista aiheista ja erilaisilla tekniikoilla. Vastamainoksen voi tehdä suoraan muuntelemalla mainosta, jolloin vastaviesti, kysymys tai piirros tehdään suoraan mainoksen päälle. Työn voi toteuttaa myös mainostaiteena tyhjälle paperille. Sen ei tarvitse muistuttaa mitään olemassa olevaa mainosta, vaan se voi parodioida mainosten kieltä yleisellä tasolla. Mainoksista voi myös leikata osia ja koota niistä kollaasin tai yhdistää niitä itse tuotettuun materiaaliin luomaan uuden sanoman. 

Mahdollisia tekniikoita ovat siis esimerkiksi seuraavat:
– leikkaa-liimaa -tekniikka, jossa vastamainos tehdään lehtimainoksen päälle
– tyhjälle paperille tehty kollaasimainen vastamainos, jonka kokoat eri mainosten osista
– tyhjälle paperille tehty vastamainos, jolloin piirrät koko mainoksen itse käsin
– alusta loppuun tietokoneen piirrustusohjelmalla tehty vastamainos
– sähköisessä muodossa olevan mainoksen päälle kuvankäsittely- tai piirrustusohjelmalla tehty vastamainos
– vastamainos voi olla myös video tai radio-vastamainos

Ryhdy työhön seuraavalla tavalla: Valitse ensin kiinnostava tai tunteita herättävä mainos tai muutama vaihtoehto. Mieti sitten, miten mainoksen sanomaa voisi muokata logoa, kuvaa tai tekstiä muuntelemalla, jotain lisäämällä tai poistamalla. Kannattaa muistaa, että usein enemmän on vähemmän − mainosta voi muokata myös hienovaraisesti.

Viiksien ja ihon värittämistä osaavat kaikki, mutta nyt sinun tulisi osata muokata oikea vastamainos, jossa tekemäsi muokkaukset ovat perusteltuja: 
– Mitä asiaa haluat kommentoida alkuperäisestä tuotteesta tai mainoksesta? 
– Miten teet sen tyylillä?
– Ymmärtääkö myös asiaa vähemmän tunteva viestisi?
(Näihin kysymyksiin ei tarvitse vastata kirjallisesti, riittää että pohdit niitä työtä tehdessäsi)

Hyviä itseilmaisun hetkiä, oivalluksia ja naurua vastamainoksen tekemisen parissa!

C) Esittele valmis vastamainos muille

Lopuksi työt esitellään muille. Jos teit vastamainoksen käsin, ota siitä valokuva tai skannaa se. Valmistaudu lisäksi esittelemään tuotoksesi muille joko suullisesti tai kirjallisesti seuraavien kysymysten avulla:

a) mikä on vastamainoksen sanoma, eli mihin aiheeseen ja kehen sillä pyritään vaikuttamaan?
b) missä asiassa koit onnistuneesi erityisen hyvin?
c) missä asiassa jäi kehittämisen varaa?
d) mitä opit tai oivalsit työtä tehdessäsi?

Noudata töiden esittelyssä opettajasi ohjeita:
– Mihin ja milloin valmiit työt palautetaan? (5)
– Esitelläänkö työt suullisesti vai kirjallisesti? (6)

D) Julkaise vastamainos valitsemassasi kanavassa

Vastamainosten tarkoituksena on yleensä pyrkiä vaikuttamaan muiden ihmisten kulutuskäyttäytymiseen tai yritysten toimintaan. Ne voivat kuitenkin vaikuttaa vain siten, että ne julkaistaan jossakin tai niitä levitetään muulla tavalla.

Mieti, voisitko julkaista tekemäsi vastamainoksen esimerkiksi instagram-tililläsi kuvapostauksena tai stoorina tai muussa käyttämässäsi sosiaalisen median kanavassa. Vastamainoksista voidaan myös koota näyttely koulun seinille tai voit lähettää vastamainoksesi ystävällisen palautekirjeen tai -sähköpostin kera asiakaspalautteena vastamainoksessa olevalle yritykselle.

Voima-lehden vastamainoksessa otetaan kantaa mainonnan rooliin elämässämme. Vastamainos näyttää katumainokselta. Katso alkuperäiset vastamainokset suurempikokoisina Voima-lehden sivuilta.
Tommi U. Mainingin koulusta Espoosta sai kunniamaininnan Global Meal -vastamainoskilpailussa teoksellaan “Lapselta lapselle” keväällä 2018.
Näissä vastamainoksissa liikenneaihetta on lähestytty eri tavoin. Vaskivuoren lukion työpajassa toteutetun Nissan -vastamainoksen lähestymistapa on positiivinen ja humoristinen, päinvastoin kuin viereisessä Mitsubishi-vastamainoksessa. Jälkimmäinen on toteutettu Eettisen kaupan puolesta ry:n Erasmus+-projektin kansainvälisessä tapaamisessa. Kuvat: Eeva Kemppainen
Kalajärven yläkoulussa tehdyssä vastamainoksessa käsitellään tuotantoeläinten oikeuksia. Kuva: Eeva Kemppainen.

Ohje opettajalle:

Yllä olevan ohjeen mukaisesti opiskelijoiden pitäisi pystyä tutustumaan vastamainoksiin ja tekemään omat vastamainoksensa. Vastamainoksen tekeminen voi kuitenkin olla itsenäisenä työnä yllättävän haastavaa. Tämä ohje sopiikin parhaiten lukiolaisten tai 9. luokan valinnaisryhmien käyttöön.

Lisää tietoa vastamainonnasta ja ohjeita koulussa toteutettavien vastamainospajojen toteuttamiseen löydät täältä.

Oppilasohjetta täydentämään tarvitaan muutamia ao. koulukohtaisia täydennyksiä. Niistä on vinkattu oppilasohjeen sopivissa kohdissa.

(1) Mihin palautetaan vastamainoksiin tutustumiseen liittyvä ennakkotehtävä?
(2) Haluatko määritellä vastamainoksen teknisen toteutustavan vai onko opiskelijalla vapaat kädet valita tekniikka?
(3) Tehdäänkö vastamainos johonkin tiettyyn aihepiiriin liittyen, vai voiko oppilas valita aihepiirin vapaasti? 
(4) Kuinka paljon aikaa opiskelijoilla on työhön käytettävissään? (Vinkki: nopeimmat selviävät koko rumbasta varmasti 75 minuutissa, mutta 90 min. voi olla turvallisempi vaihtoehto)
(5) Mihin ja milloin valmiit työt palautetaan?
(6) Esitelläänkö työt suullisesti vai kirjallisesti?


Lisää blogissa

Toivoa ja toimintaa NUORI24 -messuilla

NUORI2024 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Tampere-talolla 24.-25.4.2024. Biologian ja maantieteen opettajien liiton Toivoa ja toimintaa -hanke on mukana messuilla! ...

Agenda 2030 -tavoitteet selkokielellä

Agenda 2030 -toimintaohjelman alatavoitteet sisältävät paljon kiinnostavaa lisätietoa kestävästä kehityksestä. Toisinaan tavoitetekstit ovat kuitenkin vaikealukuisia. Ne sisältävät vaikeita asioita ja ...