Aamunavaus toivosta ja toiminnasta

Kuva: Aaron Burden / Unsplash

Tuntuvatko toivo, toiminta ja kestävä kehitys sopivalta aamunavauksen aiheelta? No sitähän ne toki ovat! Kokosimme käyttöösi tiiviin aamunavausmateriaalin Toivoa ja toimintaa -hankkeemme keskeisistä aihepiireistä. Ota materiaali käyttöön tällaisenaan tai muokkaa tekstiä paremmin omaan suuhun tai tarkoitukseen sopivaksi!


Huomenta kaikille! Tänä aamuna ajattelin puhua teille vähän toivosta, toiminnasta ja kestävästä kehityksestä.

Kuten useimmat teistä jo tietävät, kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sellaisia elintapoja ja kehitystä, joka tyydyttää ihmisten nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Jotta voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta ja huolehtia kotiplaneettamme hyvinvoinnista, maailman valtiot ovat yhdessä sopineet tavoitteista, joilla ne edistävät kestävää kehitystä. Tätä yhteistä toimintaohjelmaa kutsutaan nimellä Agenda 2030.

Toimintaohjelmassa kestävä kehitys liittyy monenlaisiin teemoihin, kuten rauhaan, yhteistyöhön ja turvallisuuteen, ympäristön suojelemiseen, tasa-arvoon sekä työn ja talouskasvun reiluuteen. Kestävä kehitys ei siis tarkoita vain huolellista kierrättämistä ja hyviä kulutusvalintoja vaan sitä, että kaikilla maailman ihmisillä on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen.

Monet kestävän kehityksen kysymykset ovat monimutkaisia ja haastavia. Kysymyksiin tulevaisuuden paremmasta maailmasta liittyy monenlaisia ongelmia, joita meidän ihmisten voi olla haastavaa hyväksyä ja kohdata. Ilmasto muuttuu, on sotia, köyhyyttä ja nälänhätiä, meret saastuvat ja eläimiä kohdellaan joskus huonosti.

Kestävän kehityksen haasteet aiheuttavat ihmisissä monenlaisia tunteita: huolta, surua, suuttumusta, pelkoa, voimattomuutta ja turhautumista mutta toisaalta myös iloa, ylpeyttä ja toivoa. Kestävän kehityksen haasteet ovat niin suuria ja surullisia, että meillä aikuisillakin on monia vaikeitakin tunteita ongelmien suhteen. Tunteiden kanssa voi kuitenkin oppia elämään yhdessä toisten kanssa. Toivon ylläpitäminen on tärkeää, ja myös sitä voimme oppia.

Tunteita on hyvä pyrkiä aina silloin tällöin käsittelemään esimerkiksi kirjoittamalla tai puhumalla niistä ystävien tai tuttujen aikuisten kanssa. Myös tärkeiden asioiden puolesta toimiminen on eräs tapa, joka usein auttaa haastavien tunteiden kanssa elämisessä. 

Usein meille ehdotetaan ratkaisuksi kuluttajavalintoja: sammuta valot, syö kasvisruokaa, pyri liikkumaan julkisilla kulkuneuvoilla, älä osta kertakäyttömuotia ja aina ei tarvitse hankkia uusinta puhelinta. Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta niiden lisäksi tarvitaan myös muunlaisia vaikuttamisen tapoja yhteisten asioiden puolesta.

Kestävän kehityksen ongelmia ratkaistaankin yhteiskunnan eri tasoilla. Vaikuttamalla pyrimme siihen, että omien kulutustottumustemme lisäksi myös muiden ihmisten toimintatavat muuttuvat kestävämmiksi. Voimme vaikuttaa siihen, millaisia poliittisia päätöksiä tehdään, mitä asioita kaupoissa myydään, mitkä toimintatavat ovat laillisia ja mitkä eivät ja millaiset valinnat ovat tuttavapiirissämme yleisiä.

Vaikuttamisen tapoja on valtavasti erilaisia ja jokainen meistä voi löytää niistä itselleen sopivia. Toimia voi yksin tai ryhmässä, esimerkiksi kaveriporukalla, harrastusryhmässä, kotona tai kouluprojekteissa. Paremman maailman puolesta voi vaikuttaa esimerkiksi oman esimerkin avulla, osallistumalla järjestöjen kampanjoihin, kirjoittamalla mielipidekirjoituksia, tekemällä meemejä, antamalla palautetta päättäjille ja yrityksille ja niin edelleen. 

Tänään haluaisin jälleen kannustaa kaikkia kouluyhteisömme jäseniä, niin oppilaita, opettajia kuin muutakin henkilökuntaa, etsimään yhdessä hyviä vaikuttamisen paikkoja ja sen jälkeen harjoittelemaan vaikuttamisen taitoja. Niissäkin voi nimittäin kehittyä ja tulla oikein taitavaksi.

Ihanaa ja toiveikasta päivää kaikille! 


Lisää blogissa

Toivoa ja toimintaa NUORI24 -messuilla

NUORI2024 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Tampere-talolla 24.-25.4.2024. Biologian ja maantieteen opettajien liiton Toivoa ja toimintaa -hanke on mukana messuilla! ...

Agenda 2030 -tavoitteet selkokielellä

Agenda 2030 -toimintaohjelman alatavoitteet sisältävät paljon kiinnostavaa lisätietoa kestävästä kehityksestä. Toisinaan tavoitetekstit ovat kuitenkin vaikealukuisia. Ne sisältävät vaikeita asioita ja ...