Tehtäviä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta

Me kaikki ihmiset olemme yhteiskunnallisia toimijoita, joilla on oikeus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin ja päätöksentekoon. Toisaalta meillä on vastuu pohtia, millaisia vaikutuksia toimillamme on muihin. Onneksi jokainen voi osallistua ja vaikuttaa monin eri tavoin, jotta yhteiskunnassa asiat toimisivat hyvin. Tällä sivulla pääset tutustumaan yhteiskunnan ja vaikuttamisen kysymyksiin monenlaisten tehtävien kautta!

Perustietoa yhteiskunnasta ja vaikuttamisesta

Tällä videolla globaalikasvatuksen asiantuntija Eeva Kemppainen kertoo yhteiskunnasta ja erilaisissa yhteiskunnallisissa rooleissa vaikuttamisesta.

Tehtävä 1. Vaikuttamisen tapoja

Katso video Mikä yhteiskunnallinen vaikuttaminen? (kesto 4:25) ja vastaa kysymyksiin.

a) Mitä vaikuttamisen tapoja videolla mainitaan?
b) Mitä näistä vaikuttamisen tavoista olet jo tehnyt aiemmin?
c) Mitkä videolla mainituista vaikuttamisen tavoista on mielestäsi kiinnostavin? Miksi?
d) Mitä muita vaikuttamisen tapoja tiedät?

Lisätehtävä: Katso video Miten voimme vaikuttaa kestävään kehitykseen? (5 min) ja kirjoita paperille sellaiset videolla mainitut vaikuttamistavat, joita olet aiemmin tehnyt. Vastaa kysymyksiin.

Kuinka monta vaikuttamisen tapaa kirjoitit? Mitä sinulle uutta vaikuttamiskeinoa haluaisit kokeilla?

Tehtävä 2. Käsitteitä yhteiskunnasta ja vaikuttamisesta

Ohjeista yksilötyöskentelynä tai jaa oppilaat pienryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle yksi käsite.

Katso video Mikä yhteiskunnallinen vaikuttaminen? ja etsi lisätietoa. Selitä, mitä käsitteet tarkoittavat.

a) yhteiskunta b) edustuksellinen demokratia c) infrastruktuuri d) yhteiskunnallinen vaikuttaminen e) kansalaisjärjestö f) ammattiliitto

Yksilöt ja yhteisöt vaikuttamassa

Tehtävä 3. Vaikuttajia Suomesta ja maailmalta

Lue yksi teksti (kohdat a-d) tai katso yksi video (kohta e). Vastaa kysymyksiin.

 • Kuka tekstin/videon henkilö on? Kerro nimi ja titteli/työtehtävä, jos sellainen mainitaan.
 • Vaikuttaako henkilö enemmän työssään vai vapaa-ajallaan?
 • Miten henkilö vaikuttaa? Minkälaisista vaikuttamisen tavoista hän pitää eniten?
 • Mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joiden puolesta hän haluaa vaikuttaa?
 • Onko vaikuttaminen herättänyt henkilössä jonkinlaisia tunteita?

a) Nuoret ja rohkeat -juttusarja (Voima) esittelee nuoria aktivisteja Suomessa ja maailmalla.

b) Ilmastoterveisiä Etelästä -juttusarja (Voima) esittelee ilmastovaikuttajia globaalin etelän maissa. 

c) Vaikuttajien tarinoita -juttusarja (Fingo) esittelee vaikuttajia eri maailman maista.

d) Minä vaikuttajana -juttusarja esittelee eri aloilla ja yhteiskunnallisissa rooleissa vaikuttavia suomalaisia:

e) Tienraivaajat -animaatiovideosarja esittelee 30 naista, jotka ovat vaikuttaneet paremman puolesta ja toimineet tienraivaajina muille (Yle Areena, 30 videota, kesto 3 min).

Tehtävä 4. Kampanjointia verkossa

Hashtag- ja valokuvakampanjat ovat yksi suosittu vaikuttamisen kanava. Käyttämällä julkaisussa tiettyä hashtagia eli avainsanaa tai aihetunnistetta voi viestiä itselle tärkeästä aiheesta. Hashtag voidaan liittää tekstiin, kuviin, videoihin tai vaikka jaettuun lehtijuttuun.

a) Tutustu sosiaalisen median kampanjoihin, joilla levitetään tietoa ja vaikutetaan mm. valokuvien ja hashtagien avulla. Valitse yksi kampanja tarkempaan tarkasteluun ja vastaa kysymyksiin. 

 • Minkä asian puolesta kampanjalla halutaan vaikuttaa?
 • Missä kampanja toteutetaan? Mitä vaikuttamisen tapoja kampanjassa käytetään?
 • Ketkä ihmiset tai mikä järjestö kampanjan toteuttavat?
 • Ketkä kampanjaan voivat osallistua?
 • Onko kampanjan tekeminen mielestäsi hyvä vai huono idea? Miksi?

Kampanjat ja osallistumisohjeet:

b) Vaikuta itse osallistumalla yhteen tai useampaan kampanjaan kampanjasivustolla olevien ohjeiden mukaisesti. Jos haluat itse osallistua, voit käyttää omia some-tilejäsi tai kysyä, voisiko koulun tiliä käyttää (esim. Instagram).

Tehtävä 5. Järjestöt edistämässä kestävää kehitystä

Tutkikaa erilaisten kansalaisjärjestöjen toimintaa. Valitkaa yksi järjestö tarkempaan tarkasteluun ja vastatkaa kysymyksiin.

a) Minkälaisia asioita järjestö edistää?
b) Missä kaikkialla järjestö toimii? Suomessa, ulkomailla…
c) Minkälaisia ajankohtaisia kampanjoita järjestöllä on käynnissä?
d) Voiko järjestön toimintaan liittyä mukaan esim. vapaaehtoisena?

Monien järjestöjen toimintaa voi tutkia myös karttasovelluksessa, jossa järjestöjä voi valita esimerkiksi teeman tai paikkakunnan mukaan. Sivulle on koottu tiedot noin 270 suomalaisesta järjestöstä, jotka toimivat Suomessa ja maailmalla.

Tehtävä 6. Vastamainoksilla vaikuttamista

Galleriassa näkyy neljä Voiman vastamainosta, Jani Leinosen brändiparodiateos ja erään oppilaan teos vastamainostyöpajasta.

Vastamainokset ovat mainoksista muunneltuja parodiakuvia, jotka tuovat esiin toisenlaisen viestin: huumorin avulla, mainosten kieltä käyttämällä kommentoidaan kulutusyhteiskunnan ongelmia, kuten tuotannon ympäristöhaittoja, ihmisoikeusloukkauksia tai kauneusihanteita. Vastamainoksia voidaan pitää eräänä yhteiskunnallisen viestinnän, vaikuttamisen ja taiteen muotona.

Vastamainonnan avulla vaikuttamista voi opetella tulkitsemalla vastamainoksia, jakamalla vastamainoskuvia somessa ja harjoittelemalla erilaisia tapoja tehdä vastamainoksia itse.

a) Tulkitse vastamainoksia ja vastaa kysymyksiin.

 • Mikä tuote tai brändi kuvassa on muokattu?
 • Onko muuntelu hauska vai vakava?
 • Mikä on vastamainoksen sanoma? Mihin kuvalla yritetään vaikuttaa?
 • Onko vastamainos toteutettu hyvällä maulla?
 • Mistä vastamainoksesta pidät ja mistä et pidä? Miksi?

b) Jaa jokin vastamainoskuva omassa somessasi. Postauksesi muuttuu muille kiinnostavammaksi, kun kirjoitat postaukseen perustelun siitä, miksi jakamasi kuva on mielestäsi tärkeä tai kiinnostava.

Voit etsiä ja valita sopivan vastamainoksen esimerkiksi Voiman sivuilta. Jos haluat etsiä muita suomenkielisiä tai englanninkielisiä vastamainoksia, voit käyttää netissä hakusanoja vastamainos, antimainos, subvertisement, ad parody, billboard liberation + tuotteen tai yrityksen nimi.

Tehtävä 7. Kansalaisyhteiskunta maailmankartalla

Kuva: Toimi, koska voit -kampanja, Fingo. Muokattu Civicuksen sivuston pohjalta (CIVICUS Monitor (2022) National Civic Space Ratings)

Tutki karttaa ja lue tietoa Toimi, koska voit -kampanjan sivuilta. Vastaa kysymyksiin.

a) Kuinka iso osa maailman ihmisistä asuu valtioissa, joissa kansalaisvaikuttamista rajoitetaan?
b) Miten vaikuttamista saatetaan rajoittaa? Anna ainakin kolme esimerkkiä.
c) Missä maissa on kansalaisyhteiskunta on avoin tai suljettu? Anna molemmista ainakin kaksi esimerkkiä. Ylläolevan kartan lisäksi voit käyttää apuna kartastoa tai alkuperäistä englanninkielistä karttaa.
d) Millainen kansalaisyhteiskunnan tila on pohjoismaissa verrattuna muuhun maailmaan?
e) Mitkä asiat saattavat vaikeuttaa joidenkin ihmisten tai ihmisryhmien vaikuttamismahdollisuuksia Suomessa? Anna ainakin kaksi esimerkkiä.

Lisätehtävä (englanniksi): Mitä kartan viisi eri luokkaa tarkoittavat? Kartassa luokat on merkitty eri väreillä ja nimetty suomeksi. Lisää tietoa ja alkuperäinen kartta löytyvät englanniksi CIVICUS-verkoston sivuilla: katso karttaa ja lue lisää tietoa luokista täällä.

Vaikuttaminen omassa elämässä

Tehtävä 8. Oman somekuplan piirtäminen

Tässä tehtävässä tarkastelet omaa somekuplaasi. Kaikilla ihmisillä on oma somekupla, joka valaisee vain tietyn osuuden yhteiskunnasta ja maailman maista taskulampun valokiilan lailla. Oman somekuplasi sisältö ja internetin algoritmit vaikuttavat siihen, mitkä asiat ja ihmiset sinuun vaikuttavat. Toisaalta oman somen kautta voit vaikuttaa muihin.

a) Piirrä paperille tai vihkosi sivulle keskelle iso kupla.​ Kirjoita kuplan sisälle, mitä kaikkea sinä seuraat ja teet somessa.​

 • Mitä someja ja medioita seuraat? Mistä näet uutisia? Mitä videoita katsot ja mistä kanavista?
 • Mitä aiheita seuraat?
 • Minkä maalaisia henkilöitä/juttuja/uutisia seuraat ja millä kielillä?
 • Kuka henkilö somessa vaikuttaa sinuun eniten. Miksi?

b) Kirjoita kuplan ulkopuolelle, mitä kaikkea et saa omaan someesi eli mikä jää sinulta “pimentoon”.

 • Minkälaiset aiheet, somekanavat, uutissivustot ja maailman alueet näkyvät somessasi vain harvoin tai ei koskaan?

c) Kuinka monta valtiota 200:sta sinulla on edustettuna somessasi? Kuinka suuri osuus se on kaikista valtioista? Tee jakolasku (omien seurattujen valtioiden määrä jaettuna 200:lla)​

Tehtävä 9. Minä vaikuttajana

Kaikenikäisillä on monenlaisia mahdollisuuksia ja taitoja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Kuva: Tim Mossholder / Unsplash.

Jokainen ihminen voi miettiä, millainen yhteiskunnallinen vaikuttaja itse on ja millä tavoin haluaisi itse vaikuttaa paremman maailman puolesta. Kirjoita kysymysten avulla vastauksia paperille tai tee käsitekartta (mind map).

 • Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa? Mitä asioita haluaisit muuttaa paremmaksi omassa arjessasi tai koko maailmassa? Voit katsoa kuvaa kestävän kehityksen tavoitteista.
 • Kehen tai keihin ihmisiin haluaisit vaikuttaa?
 • Mitä vaikuttamiskeinoja olet jo kokeillut aiemmin? Voit katsoa vaikuttamistapojen listaa ja keksiä muita tapoja itse.
 • Mitä taitoja ja vahvuuksia sinulla on vaikuttajana? Voit katsoa vaikuttamistaitojen listaa ja keksiä muita tapoja itse.
 • Mitä vaikuttamisen taitoja haluaisit harjoitella ja oppia lisää?
Voit muotoilla käsitekarttasi pohjan esimerkiksi näin.

Tehtävä 10. Vaikuttaminen herättää tunteita

Tässä tehtävässä tarkastellaan sitä, minkälaisia tunteita eri vaikuttamisen tavat herättävät.
Tutustu vaikuttamistapojen listaan ja vastaa kysymyksiin. Yritä löytää vähintään kaksi eri vaikuttamistapaa jokaiseen kohtaan (a-e).

a) Mitkä vaikuttamisen tavat herättävät sinussa ärsyyntymistä?
b) Mitkä vaikuttamisen tavat herättävät sinussa voimattomuutta?
c) Mitkä vaikuttamisen tavat herättävät sinussa kummastelua?
d) Mitkä vaikuttamisen tavat herättävät sinussa uteliaisuutta?
e) Mitkä vaikuttamisen tavat herättävät sinussa innostusta?

Pohdi lopuksi: Miten tunteesi vaikuttavat tapaasi arvioida erilaisia vaikuttamistapoja?

Tehtävä 11. Oman järjestön ideointi

Suomessa kuka tahansa voi perustaa järjestön ja ryhtyä ajamaan itselleen tärkeitä asioita. Ideoikaa oma järjestö, joka edistää jotakin kestävään kehitykseen liittyvää asiaa. Kirjoittakaa kysymysten avulla idea paperille tai tehkää käsitekartta (mind map).

 • Minkä asian puolesta järjestö haluaa vaikuttaa? 
 • Millä tavoilla järjestö edistää asioita eli minkälaisia vaikuttamisen tapoja järjestössä käytetään?
 • Mikä järjestön nimi on?
 • Keitä ihmisiä järjestön toiminnassa on mukana?
 • Onko toiminnalla jokin kohderyhmä eli pyritäänkö toiminnalla vaikuttamaan jonkin tietyn toimijan, ihmisryhmän tai ikäryhmän toimintaan?

Tehtävä 12. Hahmojen mielenosoitus

Hahmojen mielenosoitukseen voi valita monenlaisia hahmoja. Kuvat: Eeva Kemppainen ja Pinja Sipari.

Aina mielenosoitukseen ei tarvitse osallistua itse, vaan hommaan voi valjastaa legohahmot, lumiukot, barbit tai vaikka pehmolelut. Kerätkää tai tehkää itse osallistujien joukko ja valmistakaa heille mielenosoituskyltit. Hahmot voivat osoittaa mieltä esimerkiksi koulun aulassa ja/tai somessa.

1) Valitse jokin hahmo, joka osoittaa puolestasi mieltä.
2) Laadi naseva mielenosoituskylttiin sopiva lause paremman maailman puolesta. Voit kirjoittaa tai piirtää omia ajatuksia tai tunteita, jotka liittyvät kestävään kehitykseen ja tulevaisuuteen.
3) Tee hahmollesi sopivan kokoinen kyltti, johon kirjoitat lauseesi paksulla tummalla tussilla. Kyltin voi kiinnittää hahmoon tai pitää kädessä.
4) Kootkaa hahmot yhteiseen mielenosoitukseen koulun aulaan, pihalle ja/tai valokuvana someen.