Asiantuntija vaikuttajana

Olen Sanna ja työskentelen asiantuntijana Sitran Luonto ja arki -projektissa. Työssäni kehitän ja edistän erilaisia keinoja, joilla ihmiset voivat arkielämässään vaikuttaa luontokatoon ja ilmastonmuutokseen.

Kiinnostuin jo lukiossa globaaleista kehityskysymyksistä, kuten eriarvoisuudesta ja ympäristön tilan heikkenemisestä. Koin syyllisyyttä siitä, että länsimainen elämäntapamme aiheutti ongelmia muille ihmisille ja ympäristölle. Siksi menin mukaan järjestötoimintaan. Olin mukana muun muassa Maan ystävissä ja maailmankauppaliikkeessä. Pohdimme globaalia kestävää kehitystä, kulutuskulttuuria ja vaihtoehtoisia elämäntapoja. Oli huojentavaa löytää ihmisiä, joiden kanssa vaikuttaa asioihin yhdessä.

Yhteiskuntatieteellisissä opinnoissa sain mahdollisuuden sukeltaa teemoihin syvällisemmin. Samojen aiheiden parissa olen paininut lopulta erilaisissa rooleissa myös työelämässä, kun olen ollut töissä esimerkiksi kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingossa ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa.

Työni punainen lanka on se, miten erilaiset ihmiset ja yhteisöt voi saada innostumaan ja sitoutumaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Ympäristökriisi vaatii nopeita tekoja ja toimintaa, mutta niiden lisäksi arvojen ja ihanteiden pitää muuttua kestävämmälle pohjalle. Meillä on paljon opittavaa.

Kestävän tulevaisuuden toteutumiseen tarvitaan meitä kaikkia, ja uskon, että jokainen voi olla muutoksentekijä. Kyse on myös vallasta, koska tulevaisuuden suunta ei ole ennalta määrätty. Me voimme yhdessä vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu! Siksi meillä on myös vastuu ajatella pitkällä aikavälillä, kun teemme päätöksiä.

Asiantuntijana olen päässyt vaikuttamaan monella eri tavalla. Olen kehittänyt kumppanuuksia ja koordinoinut verkostoja, järjestänyt tapahtumia ja koulutuksia, vaikuttanut poliittiseen päätöksentekoon sekä kirjoittanut blogeja ja artikkeleita. Tykkään työni monipuolisuudesta ja jatkuvista mahdollisuuksista oppia uutta. Sekin on hienoa, että saan tehdä yhteistyötä niin monien eri ihmisryhmien kanssa.

TEKSTI: Sanna Rekola
KUVA: Miikka Pirinen

Teksti on julkaistu osana Toivoa ja toimintaa -tehtäväpakettia, jonka aiheena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen.