Minä ja kestävä kehitys -tehtävä

Kestävän kehityksen haasteet ja ratkaisut liittyvät elämäämme monin sellaisinkin tavoin, joita emme tule aina ajatelleeksi. Omien ajatusten, tunteiden ja arvojen äärelle pysähtyminen voi selkiyttää oloa sekä auttaa löytämään itselle sopivia vaikuttamisen tapoja ja rakentamaan ympäristötoivon kokemuksia.

Voit tulostaa tehtävän materiaaleineen tästä tai katsoa ohjeet alta. 

Tehtävä on laaja, joten sen äärelle kannattaa pysähtyä useamman kerran. Sivun lopusta löytyy vielä syventävää materiaalia aiheen työstöön.

Ohjeet:

Tulosta ao. kuva tai ota tyhjä paperi ja piirrä itse siihen kuva, joka täyttää koko paperin. Lohkoja tulee olla kahdeksan (8), kuten kuvassakin on. 

Kirjoita keskelle Minä ja kestävä kehitys.

Kirjoita lohkoihin kuvan mukaisesti sanat kiinnostuksen kohteet, tunteet, arvot jne. Lähde sitten täyttämään lohkoihin omia ajatuksiasi.

 1. Kiinnostuksen kohteet. Pohdi mitkä kestävän kehityksen teemat kiinnostavat sinua erityisesti. Pyri löytämään vähintään 5 mahdollisimman tarkkaa, kestävään kehitykseen liittyvää teemaa ja kirjoita ne Kiinnostuksen kohteet -lohkoon. Voit käyttää pohdinnassa apuna Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoiteruudukkoa tai kestävän kehityksen kuvagallerian valokuvia. 
 1. Tunteet. Muistele millaisia tunteita kestävän kehityksen aiheet ovat sinussa joskus herättäneet. Mitkä tunteista ovat sinulle erityisen tuttuja? Käytä apuna tunnesanalistaa. Pyri löytämään ainakin 10 sinulle tuttua tunnetta ja kirjoita ne Tunteet-lohkoon. 
 1. Arvot. Pohdi mitkä asiat ja millaiset arvot ovat sinulle tärkeitä elämässä. Käytä apuna arvolistaa. Valitse noin 10 sinulle tärkeintä arvoa ja kirjoita ne Arvot-lohkoon. Pohdi lopuksi mitkä arvoistasi kannustavat sinua rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Alleviivaa nämä arvot.
 2. Taidot ja vahvuudet. Pohdi millaisia taitoja ja vahvuuksia sinulla on. Pohdi erityisesti niitä taitoja ja vahvuuksia, joita voit hyödyntää kestävää kehitystä edistävässä toiminnassa tai vaikuttamisessa. Pyri löytämään ainakin 10 taitoasi tai vahvuuttasi. Käytä apuna taitojen ja vahvuuksien listaa.
 1. Tukiverkostot. Pohdi mikä auttaa ja tukee sinua kestävän kehityksen haasteiden maailmassa. Kirjoita lohkoon sinulle tärkeiden ihmisten, eläinten ja paikkojen nimiä.
 • Ketkä kannustavat sinua kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa? 
 • Ketkä auttavat ja tukevat sinua hankaluuksien hetkellä? 
 • Mitkä paikat tuntuvat turvallisilta? 
 • Missä oleskelu palauttaa tai lohduttaa? 
 1. Esteet ja haasteet. Pohdi asioita, jotka estävät sinua toimimasta kestävän kehityksen mukaisesti. Mitkä asiat aiheuttavat ongelmia ja haasteita? Keksi ainakin 3 estettä, ongelmaa tai haastetta.
 2. Unelmat. Millainen olisi unelmiesi kestävän kehityksen mukainen tulevaisuus? Keksi ainakin 5 mahdollisimman konkreettista asiaa, jotka ovat osa unelmiesi kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta.
 3. Vaikuttaminen. Käy läpi vaikuttamistapojen listaa ja poimi sieltä vähintään 10 sinua kiinnostavaa vaikuttamisen tapaa. Kirjoita ne lohkoon. Alleviivaa sinua kiinnostavista vaikuttamisen tavoista ne, joita olet jo kokeillut.

Syventävää lisämateriaalia: 

Tunteet: Lyhyemmän, nuoremmille sopivan tunnesanalistan löydät täältä. Syvempää omien tunteiden tutkiskelua voit tehdä Tunteiden käsitekartta -tehtävän avulla: https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunnetehtavia/#2_Tunteiden_kasitekartta 

Arvot: Pidemmän arvolistan ja laajemman omien arvojen tutkiskeluun ohjaavan tehtävän löydät Miina Sillanpään säätiön sivulta: http://www.miinasillanpaa.fi/wp-content/uploads/2017/03/Arvolista-tehtava.pdf 

Vahvuudet: 1) Kukoistava kasvatus -kirjasta poimittu 100 vahvuuden lista löytyy täältä: https://www.positiivinenoppiminen.fi/wp-content/uploads/2020/06/3_100_vahvuutta.pdf
2) Vahvuuspakka on Mieli ry:n toteuttama, itse tulostettava työväline, jonka avulla voidaan tukea nuoria tunnistamaan ja käyttämään luonteenvahvuuksiaan. https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/vahvuuspakka/

Tukiverkostot: Mitä kaikkia erilaisia tukea antavia sisäisiä ja ulkoisia resursseja meillä onkaan käytössä? Tätä päästään pohtimaan syvemmin Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeen Tuen piirit -tehtävässä. https://www.ymparistoahdistus.fi/harjoitukset/tuen-piirit-harjoitus/ 

Vaikuttaminen: Itseäsi vaikuttajana voit keskittyä pohtimaan Minä vaikuttajana -tehtävän avulla. Tehtävä sisältää samoja elementtejä, kuin tämä Minä ja kestävä kehitys tehtävä. https://toivoajatoimintaa.fi/tehtavia-yhteiskunnallisesta-vaikuttamisesta/#Tehtava_9_Mina_vaikuttajana