Uudenlaisia mainoksia katutilassa

Kaupungeissa katutilaa hallitsevat usein kaupalliset mainostajat, jotka houkuttelevat meitä ostamaan tavaraa ja palveluita mitä moninaisemmilla tavoilla. Mainospaikoilla voisi kuitenkin näkyä myös vaihtoehtoisia viestejä.

Nämä uudenlaiset bussipysäkkimainokset tehtiin Luovat menetelmät toivon taitojen opetuksessa -koulutuksissa kesällä 2023.

Tehtävänänne on keksiä, mitä kestävään kehitykseen liittyvää te haluaisitte nähdä bussipysäkeillä kaupallisten mainosten sijaan ja toteuttaa ideastanne vastamainos***.

Voitte tehdä oman mainoksenne alla olevan bussipysäkin kuvan päälle tai käydä ottamassa kuvan lähiympäristön bussipysäkistä. Toteutukseen on monenlaisia vaihtoehtoja:

  • Muokatkaa pohjakuvaa kuvankäsittelyohjelmalla tai powerpointissa.
  • Tulostakaa pohjakuva A4-kokoiselle paperille ja askarrelkaa mainosjuliste käsin kuvan päälle.

Tehtävässä tärkeintä on keksiä omaan mainosjulisteeseenne iskevä ja napakka mainoslause. Visuaaliseen toteutukseen voi panostaa käytettävissä olevan ajan ja taitojenne puitteissa.

***Vastamainokset ovat parodioita mainoksista. Mainosten kieltä käyttämällä ja huumorin avulla vastamainoksissa kommentoidaan kulutusyhteiskunnan ongelmia, kuten tuotannon ympäristöhaittoja, eettisiä ongelmia tai ihmisoikeusloukkauksia. Tavalliset mainokset ovat useimmiten yksisuuntaista markkinointiviestintää, joka ei anna tilaa keskustelulle. Vastamainosten avulla mainonnasta, mainostetuista tuotteista ja palveluista sekä niiden vaikutuksista yhteiskuntaan voidaan keskustella mainonnan omaa kieltä ja kuvastoa käyttämällä.  (Lähde: Toivoa ja toimintaa / Vaikuta vastamainoksilla)

Voit tehdä oman vastamainoksesi esimerkiksi kopioimalla tämän kuvapohjan omaan tiedostoosi.

Jos haluatte tutustua erilaisten tahojen projekteihin, joissa bussipysäkkimainoksia on korvattu taiteella tai vastamainoksilla, voitte lukea esimerkiksi seuraavat jutut:

Tässä Voima-lehden tekemässä vastamainoksessa otetaan kantaa mainonnan rooliin elämässämme.
Vastamainos näyttää katumainokselta. Katso alkuperäinen vastamainos suurempikokoisina Voima-lehden sivuilta.