Materiaaleja ja uusia koulutuksia toivon taidoista syksyllä 2023

Tänä syksynä tapahtuu jälleen paljon toivon taitojen saralla! Järjestämme teemasta monenlaista maksutonta koulutusta ja kutsumme sinut tutustumaan myös elokuussa julkaistuun Toivon taitojen rastirataan!

1) Tunne- ja vaikuttamistaidot kestävyyskasvatuksessa -koulutukset Helsingissä ja verkkokoulutuksina

Koulutukset syventävät osaamista toivon taitojen ohjaamisesta. Tutustut koulutuksessa useisiin uusiin tehtäväkokonaisuuksiin, joissa kestävän kehityksen teemoja käsitellään tunne- ja vaikuttamistaitojen näkökulmista. Pääset keskustelemaan, sekä kokeilemaan itse lukuisia lasten ja nuorten kanssa hyödynnettäväksi sopivia harjoituksia. 

Koulutukset toimivat jatkokoulutuksena Toivoa ja toimintaa- sekä Toivon taitoja opettajille -koulutuksillemme, mutta mukaan saa tulla, vaikkei olisi näihin koulutuksiin osallistunut. Koulutukset on suunnattu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta koulutuspäivästä (yht. 12h) sekä parin tunnin mittaisesta, itsenäisesti suoritettavasta ennakkotehtävästä.

Koulutuskokonaisuus järjestetään useita kertoja loka-, marras- ja joulukuussa 2023. Koulutuksia järjestetään sekä verkossa että lähikoulutuksena Helsingissä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä.

Kuva: Trust ”Tru” Katsande/ Unsplash

2) Omatoimiopiskelua Toivon taitojen verkkokurssilla

Toivon taitojen verkkokurssilla pääset tutustumaan ympäristötunteisiin, tunne- ja vaikuttamistaitoihin sekä hyvinvointitaitoihin. Voit suorittaa kurssin omassa tahdissasi ja keskittyen itseäsi eniten kiinnostaviin aiheisiin.

Kurssi on suunnattu kaikille ympäristötunteista sekä tunne- ja vaikuttamistaidoista kiinnostuneille. Erityisesti se hyödyttää nuorten kanssa työskenteleviä opettajia, nuorisotyöntekijöitä, järjestöväkeä ja muita kasvattajia. Kurssi ei vaadi ennakko-osaamista, mutta toisaalta se tarjoaa hyvää kertausta jo aihetta tuntevalle. 

Kurssi suoritetaan itsenäisesti katsomalla luentovideot oppimisympäristöstä sekä tutustumalla tehtäviin ja lisämateriaaleihin itselle parhaalta tuntuvalla. Osallistumistodistuksen saa palauttamalla lyhyen oppimispäiväkirjan. Kurssin huolelliseen suorittamiseen kannattaa varata aikaa 10-15 tuntia. Kurssimateriaalit julkaistaan lokakuun aikana. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä!

Kuva: Nick Page / Unsplash

3) Toivon taitojen rastirata kasvattaa lasten ja nuorten toivon taitoja

Toivon taitojen rastirata koostuu 16 tehtäväkortista, jotka opettaja tai kasvattaja voi maksutta tulostaa ja halutessaan laminoida. Tehtävien avulla harjoitellaan tunne- ja vaikuttamistaitojen lisäksi tunnetaitojen kannalta keskeisiä läsnäolotaitoja. Samalla vahvistetaan luontosuhdetta. 

Rastirata sopii käytettäväksi niin kouluissa, nuorisotaloissa kuin muussakin lasten ja nuorten toiminnassa. Ensisijainen kohderyhmä ovat nuoret, mutta osa tehtävistä sopii myös alakouluikäisille lapsille. Tehtävät on suunniteltu toteutettavaksi luontoympäristössä, esimerkiksi lähimetsässä tai -puistossa. Osa tehtävistä voidaan tehdä myös sisätiloissa. Lue lisää ja ota materiaali käyttöön täältä.

Kuva: Pinja Sipari

Rastirata on tuotettu ja koulutukset järjestetään Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella.


Lisää blogissa

Toivoa ja toimintaa NUORI24 -messuilla

NUORI2024 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Tampere-talolla 24.-25.4.2024. Biologian ja maantieteen opettajien liiton Toivoa ja toimintaa -hanke on mukana messuilla! ...

Agenda 2030 -tavoitteet selkokielellä

Agenda 2030 -toimintaohjelman alatavoitteet sisältävät paljon kiinnostavaa lisätietoa kestävästä kehityksestä. Toisinaan tavoitetekstit ovat kuitenkin vaikealukuisia. Ne sisältävät vaikeita asioita ja ...