Miten kohdata ympäristötunteet itsessäni ja nuorissa? – itseopiskelumateriaali kasvattajille

Kuva: David Bruggink / Unsplash

Miten käsitellä omia tunteitaan maailman ongelmiin liittyen? Entä miten kohdata ympäristöahdistunut nuori?

Biologian ja maantieteen opettajien liiton Toivoa ja toimintaa -hankkeessa on tuotettu iso määrä ympäristötunteisiin liittyvää materiaalia. Tälle sivulle kokosimme materiaaleista itseopiskeluun soveltuvan paketin. Mukana on myös muiden tahojen kuin BMOL ry:n tuottamia hyviä materiaaleja. Valtaosan materiaaleista on tuottanut tai niissä on mukana dosentti ja tietokirjailija Panu Pihkala, joka on toiminut ympäristötunteiden asiantuntijana myös Toivoa ja toimintaa -hankkeessa. 

Materiaali on jaoteltu kahteen yhtä tärkeään osaan: tietoon ja tehtäviin. Tiedollisen opiskelun ohella on keskeisen tärkeää, että kasvattaja tutustuu lisää omiin tunteisiinsa ja ajatuksiinsa aihepiiristä. Se auttaa välttämään tilanteen, jossa aikuinen välittää huomaamattaan tunteitaan ja asenteitaan lapsiin ja nuoriin. Tästä syystä kannustamme tiedollisen opiskelun ohella tekemään myös ainakin joitakin suositelluista tehtävistä, jotka auttavat omiin tunteisiin tutustumisessa.

Paketti sisältää luettavaa, katseltavaa, kuunneltavaa ja tehtävää. Monia materiaaleista voit käyttää myös suoraan nuorten kanssa toimiessasi. Materiaalien läpikäymiseen ja tehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa 4-5 tuntia, mielellään muutamaan osaan jaettuna, jotta ajatuksesi ehtivät muhia ja kehittyä rauhassa. Toki aikaa aiheen parissa saa kulumaan paljon enemmänkin, onhan omiin tunteisiin tutustuminen elämän läpi jatkuva matka.

Monissa materiaaleissa ja tehtävistä aiheena on ilmastonmuutos. Samat periaatteet pätevät kuitenkin myös muihin globaaleihin haasteisiin liittyviin tunteisiin ja niiden käsittelyyn. 

Antoisia oivalluksen hetkiä ympäristötunteiden parissa!

HUOM! Tältä sivulta löydät suppeamman, vuonna 2020 julkaistun itseopiskelumateriaalin. Syksyllä 2023 on julkaistu laajempi Toivon taitojen verkkokurssi -materiaali, johon voit tutustua täällä.

Kuva: Juli Kosolapova / Unsplash

1. TIETOA

Tiedollisen opiskelun tueksi tähän osioon on koottu monenlaisia materiaaleja, jotka voit käydä läpi valitsemassasi järjestyksessä. 

a) Katsele: Toivoa ja toimintaa -videot

Toivoa ja toimintaa -hankkeessa on julkaistu monipuolinen opetusvideoiden sarja. 3 lyhyistä videopätkistä liittyy ympäristötunteisiin ja niiden käsittelyyn. Tunnevideot löytyvät tältä sivulta. Ne toimivat erinomaisena orientaationa aiheeseen! Samalla kannattaa lukaista läpi myös sivun tekstimuotoinen johdatus teemaan.

b) Kuuntele: Ilmastokasvatus tutuksi -podcast

”Ilmastokasvatus tutuksi” on kymmenosainen podcast-sarja, jossa käydään läpi ilmastokasvatuksen perusteita, tavoitteita ja haasteita. Sarjan yhdeksännessä jaksossa pohditaan ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita ja tulevaisuuskuvia niihin perehtyneen tutkijatohtori Panu Pihkalan (Helsingin yliopisto) kanssa. Mitä erilaisia tunteita ilmastonmuutos herättää ja kuinka niitä voi käsitellä? Miten rakentaa toivoa haastavalta näyttävään tulevaisuuteen? Podcastin voi kuunnella tältä sivulta tai esim. Spotifysta.

Podcast-sarjan ovat toteuttaneet Pinskut ja Nuoret Kotkat yhteisessä Liikkuva Luontoleiri -hankkeessaan.

c) Lue

Poimimme lukusuosituksiin kaksi alla olevaa Panu Pihkalan lyhyttä kirjoitusta aiheesta. Aiheesta on toki olemassa jo iso määrä muutakin luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa. Muita resursseja ympäristötunteiden käsittelystä on koottu tänne.

Tunteiden huomioiminen ilmastokasvatuksessa
Panu Pihkalan kirjoitus Biologian ja maantieteen opettajien liiton Natura-lehdessä. Kirjoitus on tiiviimpi esitys Toivoa ja toimintaa -sivustolta löytyvästä, hyvin kattavasta Ilmastokasvatus ja tunteet -artikkelista.

10 suositusta ympäristöahdistuneelle 
Panu Pihkalan lyhyt vinkkilista hänen omassa blogissaan.

Kuva: Green Chameleon / Unsplash

2. TEHTÄVIÄ

Kuten edellä jo mainittiin, on opettajalle ja kasvattajalle erityisen tärkeää olla tietoinen omista ajatuksistaan ja tunteistaan. Tämä lisää toimintakykyä ja hyvinvointia. Mitä paremmin kasvattaja on sinut tunteidensa kanssa, sitä paremmin hän kykenee kohtaamaan toisten ihmisten monenlaisia tunteita. Tunteet ovat joka tapauksessa mukana kasvatuksen taustalla ja jos niitä ei ole tietoisesti käsitelty, vaarana on se, että omat tunteet värittävät opetusta ongelmallisilla tavoilla: esimerkiksi epätoivo tai kyynisyys voi tihkua läpi, vaikkei aikuinen varsinaisesti sitä tavoittelisi. Omiin tunteisiin tutustuminen on matka ja prosessi. Siksi itsereflektiota on hyvä tehdä aika ajoin.

Toivoa ja toimintaa -hankkeessa on tehty monta käytännön tehtävää tunteiden käsittelyn tueksi. Niihin kaikkiin kannattaa tutustua, mutta tähän olemme valinneet suosituksiksi muutaman tehtävän. Suosittelemme lämpimästi tekemään seuraavat kolme harjoitusta kaikessa rauhassa. Lisäksi voit halutessasi tutustua myös Luonto ja tunteet -sivuston vastaaviin tehtäviin.

HUOM! Muistathan työssäsi, että kestävän kehityksen kysymyksiin liittyvässä tunteiden käsittelyssä ensimmäinen ja välttämätön askel on se, että kasvattaja sanallisesti vahvistaa aiheeseen liittyvien tunteiden olemassaolon. Löydät siihen ohjeet täältä, käy ihan ensiksi kurkkaamassa ne!

a) Tunteiden käsitekartta

Tunteiden käsitekartta -harjoitus on erinomainen harjoitus, kun haluat alkaa tutustua omiin ympäristötunteisiisi. Harjoituksessa laaditaan tunnesanojen listan avulla mind map (käsitekartta) omista ympäristötunteista. Tarkemmat ohjeet ja materiaalit löydät täältä. Harjoituksen tekemiseen kannattaa varata aikaa 30-45 minuuttia.

b) Itsereflektio

Useissa Toivoa ja toimintaa -tunnetehtävissä on itsereflektioon tarkoitettuja kysymyslistauksia. Kysymysten pohtiminen auttaa omien ajatusten selvittelyssä ja tunteisiin tutustumisessa. 

Pääset alkuun tekemällä tehtävän 8 (Itsereflektiotehtävä opettajille ja muille kasvattajille), jonka ohjeet löydät täältä. Vaihtoehtoisesti voit käydä läpi tässä, tässä ja tässä tehtävässä esitettyjä kysymyksiä hitaasti makustellen. Valitse sitten 5-10 kiinnostavalta tuntuvaa kysymystä syvempään pohdintaan. 

Etsi aluksi rauhallinen paikka ja aika, hengitä syvään, pohdi vastauksia kaikessa rauhassa. Voit toteuttaa harjoituksen pelkästään kysymyksiä pohtimalla, kirjoittamalla niitä ylös, keskustelemalla niistä turvallisen kollegan kanssa tai näiden yhdistelmänä. Jos harjoitus on mahdollista toteuttaa luonnonläheisessä paikassa, se on hyvä valinta. Ehkä voit mennä kollegan kanssa kävelylle ja jutella kysymyksistä luonnon helmassa?

c) Luova tehtävä

Luovien harjoitusten kautta saamme usein kosketuksen tunteisiimme eri tavalla kuin pelkkää järkeä käyttämällä. Siksi kannustamme lämpimästi myös jonkin itselle sopivan luovan harjoituksen tekemiseen.

Toivoa ja toimintaa -tunnetehtävistä luovuutta saa käyttää etenkin prosessikirjoittamisharjoituksessa, Maalaa tunne! -harjoituksessa, sekä Runo tai laulu omasta ilmastotunteesta -harjoituksessa. Valitse siis näistä yksi ja tee se ohjeiden mukaisesti. Halutessasi voit tutustua myös Luonto ja tunteet -sivuston luoviin harjoituksiin ja tehdä jonkun niistä, tai hyödyntää Taidepolkuja ympäristöempatiaan -materiaalin erilaisia menetelmiä.

Kuva: Michael Fenton / Unsplash

Lisää blogissa

Toivoa ja toimintaa NUORI24 -messuilla

NUORI2024 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Tampere-talolla 24.-25.4.2024. Biologian ja maantieteen opettajien liiton Toivoa ja toimintaa -hanke on mukana messuilla! ...

Agenda 2030 -tavoitteet selkokielellä

Agenda 2030 -toimintaohjelman alatavoitteet sisältävät paljon kiinnostavaa lisätietoa kestävästä kehityksestä. Toisinaan tavoitetekstit ovat kuitenkin vaikealukuisia. Ne sisältävät vaikeita asioita ja ...