Kestävä kehitys ja planeetan rajat diagrammeissa ja infograafeissa

Tälle sivulle on koottu eri tahojen julkaisemia kestävään kehitykseen liittyviä diagrammeja ja infograafeja. Toivoa ja toimintaa -hankkeessa on lisäksi tehty jokaiseen kuvaan muutamia valmiita kuvien tulkintaan ohjaavia tehtäviä.

Opettaja voi jakaa tämän sivun opiskelijoille kuvien katsomista ja tehtävien tekoa varten tai kopioida valitsemansa kuvat ja tehtävät valitsemalleen alustalle. 

HUOM! Jos kopioit kuvia muualle, huolehdithan siitä, että viittaat aina kuvien alkuperäisiin lähteisiin! Viittaustiedot löytyvät kuvatekstistä kuvien alta.

1) Planeetan rajat (2023, englanniksi)

Planetaaristen rajojen viitekehys on Stockholm Resilience Centren toteuttama, tieteeseen perustuva lähestymistapa ihmiskunnan vaikutusten ymmärtämiseen. Planetaariset rajat ovat yhdeksän olemassaolomme kannalta kriittistä tekijää. Niiden raja-arvot eivät saisi ylittyä, jotta maapallon ekosysteemi säilyisi elinkelpoisena ihmisille ja muulle elämälle.

Tutki alla olevaa kuvaa ja vastaa kysymyksiin.

 • Selvitä mitä kuvan kaikki termit tarkoittavat suomeksi.
 • Mitkä yhdeksän planeetan ekologisen kestävyyden rajaa infografiikassa on kuvattu (tikkukirjaimilla)? 
 • Minkä tarkentavien määreiden avulla joitakin planeetan rajoja seurataan?
 • Minkä asioiden osalta planeetan reunaehtojen varovaisuusperiaate on jo ylitetty?
 • Minkä asioiden osalta planeetan reunaehtojen varovaisuusperiaatetta ei ole vielä ylitetty?
Kuva: Azote / Stockholm Resilience Centre / pohjaa Richardson et al 2023 tutkimukseen. Kuva on poimittu STT:n tiedotteesta.

2) Planeetan rajat (2019, suomeksi)

Tutki alla olevaa infografiikkaa ja vastaa kysymyksiin.

 •  Selvitä, mitä tarkoittavat infografiikassa kuvatut planeetan reunaehdot (tai planeetan rajat). Käytä tarvittaessa apuna nettiä.
 • Mitkä yhdeksän planeetan ekologisen kestävyyden rajaa infografiikassa on kuvattu?
 • Minkä asioiden osalta planeetan reunaehtojen (vihreä viiva) varovaisuusperiaate on jo ylitetty?
 • Minkä asian osalta planeetan reunaehtojen (vihreä viiva) varovaisuusperiaate on jo ylitetty ja riski on kasvava?
 • Minkä asioiden osalta planeetan reunaehtojen (vihreä viiva) varovaisuusperiaatetta ei ole vielä ylitetty?
Kuva on SYKEn julkaisusta Policy Brief: Maapallolle mahtuva tulevaisuus.

3) Planeetan rajat valtioittain

Tutki alla olevia karttoja ja vastaa kysymyksiin.

 • Tutki planeetan rajat -karttaa. Mainitse ainakin kolme valtiota, jossa tilanne on hyvä (0), eli planeetan ekologisia rajoja ei olla ylitetty. Käytä tarvittaessa apuna esim. kartastoa.
 • Tutki planeetan rajat -karttaa. Mainitse ainakin kolme valtiota, jossa tilanne on heikko (6-7), eli planeetan ekologiset rajat on ylitetty. Käytä tarvittaessa apuna esim. kartastoa.
 • Tutki sosiaalisten tavoitteiden karttaa. Mainitse ainakin kolme valtiota, jossa tilanne on hyvä (11), eli sosiaaliset tavoitteet on pitkälle saavutettu. Käytä tarvittaessa apuna esim. kartastoa.
 • Tutki sosiaalisten tavoitteiden karttaa. Mainitse ainakin kolme valtiota, jossa tilanne on heikko (0), eli sosiaalisia tavoitteita ei olla saavutettu. Käytä tarvittaessa apuna esim. kartastoa.
 • Minkälaisia huomioita voit tehdä vertailemalla näitä kahta karttaa?
Kuva. Planeetan rajat. Planeetan rajat -karttaa voi tutkia valtiokohtaisesti zoomaamalla osoitteessa https://goodlife.leeds.ac.uk/world-map/. Suomenkielinen kartta on poimittu SYKEn sivulta, jossa on kestävään hyvinvointiin ja planeetan rajoihin liittyviä esittelyaineistoja.
Kuva. Sosiaaliset tavoitteet. Sosiaaliset tavoitteet -karttaa voi tutkia valtiokohtaisesti zoomaamalla osoitteessa https://goodlife.leeds.ac.uk/world-map/. Suomenkielinen kartta on poimittu SYKEn sivulta, jossa on kestävään hyvinvointiin ja planeetan rajoihin liittyviä esittelyaineistoja.

4) Donitsitalous

Tutustu donitsitalouteen katsomalla olevaa kuvaa sekä lukemalla aiheesta osoitteesta donitsitalous.fi

 • Termi donitsitalous ei viittaa leivonnaisiin. Mitä termi tarkoittaa ja mihin se viittaa?
 • Mistä asioista muodostuu donitsitalouden sosiaalinen perusta?
 • Mistä asioista muodostuu donitsitalouden ekologinen katto?
 • Millainen on donitsitalousmallin mukaan tila, jossa ihmiskunnan on mahdollista kukoistaa?
 • Miten talousajattelu liittyy donitsimalliin?
Kuva on poimittu osoitteesta donitsitalous.fi.

5) Maailman ylikulutuspäivät

Alle olevaan kuvaan on kirjattu joidenkin maailman valtioiden vuoden 2023 ylikulutuspäivät. Vastaa alla oleviin kysymyksiin kuvaa katsomalla ja hyödyntämällä nettiä.

 • Mitä tarkoittaa ylikulutuspäivä (overshoot day)?
 • Milloin oli Suomen ylikulutuspäivä?
 • Missä maassa oli ylikulutuspäivä ensimmäisenä?
 • Missä maassa oli kuvan mukaan ylikulutuspäivä viimeisenä? Tarkempaa tietoa asiasta saat taulukosta, joka löytyy tältä sivulta.
 • Pohdi mitkä kuvan valtioista ovat rikkaita ja mitkä köyhiä. Mitä huomaat ylikulutuspäivien ajoituksesta, kun pohdit maiden varallisuutta?
 • Mitä kuva kertoo maapallon luonnonvarojen riittävyydestä?
Kuvan lähde: Global Footprint Network 2024, www.overshootday.org

6) Suomalaisen keskimääräiset kulutusmenot ja hiilijalanjälki

Vastaa alla oleviin kysymyksiin kuvaa katsomalla ja hyödyntämällä nettiä.

 • Mitä tarkoittaa hiilijalanjälki?
 • Mitä tarkoittavat keskimääräiset kulutusmenot?
 • Kuinka paljon suomalaisten keskimääräiset kulutusmenot ja hiilijalanjälki olivat vuonna 2021?
 • Mitä suomalaisten keskimääräisille kulutusmenoille on tapahtunut aikavälillä 2000-2021?
 • Mitä suomalaisten keskimääräiselle hiilijalanjäljelle on tapahtunut aikavälillä 2000-2021?
 • Pohdi mistä kulutusmenojen ja hiilijalanjäljen erisuuntainen kehitys voisi johtua.
Kuvan lähde: Suomen ympäristökeskus. Kuva on poimittu STT:n sivulta.

7) CO2-päästöt alueittain

Tutki alla olevaa diagrammia ja vastaa kysymyksiin.

 • Selitä omin sanoin suomeksi, mitä diagrammi kuvaa.
 • Mitä ihmiskunnan päästöille on tapahtunut vuosien 1850-2019 välillä?
 • Minkä vuoden jälkeen on tuotettu lähes puolet kaikista päästöistä? 
 • Minkä alueiden päästöt ovat kasvaneet erityisen paljon vuoden 2010 jälkeen?
 • Minkä alueen päästöt ovat olleet pienimmät lähes koko ajan?

Huom! MENA = Middle East and North Africa

Kuvan lähde: World Inequality Report 2022

8) Kestävän kehityksen “hääkakkumalli”

Kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen samanaikaisesti on tärkeää. Kaikki kestävän kehityksen näkökulmat eivät kuitenkaan ole saman arvoisia. Oheinen kestävän kehityksen “hääkakkumalliksi” kutsuttu malli kuvaa asiaa. 

Tutki kuvaa ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä kestävän kehityksen ulottuvuus on mallin mukaan kaiken kestävyyden pohja? 
 • Mistä kestävän kehityksen tavoitteista muodostuu mallin mukaan ekologinen kestävyys?
 • Mistä kestävän kehityksen tavoitteista muodostuu mallin mukaan sosiaalinen kestävyys?
 • Mistä kestävän kehityksen tavoitteista muodostuu mallin mukaan taloudellinen kestävyys?
 • Miksi kestävyyden eri ulottuvuudet eivät ole keskenään samanarvoisia?
Mallin ovat laatineet Rockström & Sukhdev (2016). Piirros: Azote Images for Stockholm Resilience Centre.