Ilmastonmuutos diagrammeissa ja infograafeissa

Taito tulkita erilaisia kuvaajia on tärkeä osa ilmasto-osaamista. Tälle sivulle on koottu erilaisia ilmastoteemaisia diagrammeja, karttoja ja infografiikoita sekä niiden tulkitsemiseen liittyviä tehtäviä.

HUOM! Jos kopioit kuvia muualle, huolehdithan siitä, että viittaat aina kuvien alkuperäisiin lähteisiin! Viittaustiedot löytyvät kuvatekstistä kuvien alta.

Vinkki! Lisää vastaavia kestävään kehitykseen, luontokatoon ja planeetan rajoihin liittyviä diagrammeja ja infograafeja löydät täältä.

Elämäntapojen vaikutukset suomalaisten hiilijalanjälkeen

Tämän osion diagrammit on poimittu Sitran (2019) 1,5 asteen elämäntavat -raportista.

Tehtävä 1.

Tutki alla olevaa diagrammia ja vastaa kysymyksiin:

a) Mitä tarkoittaa elämäntapojen hiilijalanjälkeä kuvaava suure (t CO2e/hlö/v)? Käytä tarvittaessa apuna nettiä.

b) Kuinka suuri on keskimääräisen kiinalaisen hiilijalanjälki?

c) Tutkimuksessa tutkittiin viittä maata. Minkä maan keskivertokansalaisen hiilijalanjälki on suurin? Entä pienin?

d) Minkä maan keskivertokansalaisen liikkumisen jalanjälki on suurin? Minkä kokoinen se on?

e)  Minkä maan keskivertokansalaisen kodin kulutustavaroiden jalanjälki on pienin? Minkä kokoinen se on?

f) Mitkä maat ovat jo saavuttaneet hiilidioksidipäästöjen vuoden 2030 tavoitetason osittain tai kokonaan?

g) Kuinka monta prosenttia asumisen hiilijalanjälki on keskimääräisen japanilaisen koko hiilijalanjäljestä?

Kuvan lähde: 1,5 asteen elämäntavat -raportti

Tehtävä 2.

Tutki alla olevia diagrammeja ja vastaa kysymyksiin. Huomaa, että tarkat luvut eivät selviä näistä diagrammeista. Halutessasi voit tarkistaa ne tästä raportista (s. 66).

a) Millä asumiseen liittyvällä ilmastoteolla on suurin vaikutus?

b) Minkä tässä kuvattujen ilmastotekojen vaikutukset ovat suurimmat?

c) Minkä tässä kuvattujen ilmastotekojen vaikutukset ovat pienimmät?

d) Katso elintarvikkeet-kuvaajaa. Kuinka monta kertaa suurempi vaikutus olisi kasvisruokavalioon siirtymisellä verrattuna elintarvikehävikin vähentämiseen?

e) Pohdi: Diagrammeja tarkastelemalla huomaat vaikutuksiltaan isompia ja pienempiä ilmastotekoja. Tarkastele sellaisia ilmastotekoja, joilla on suuret vaikutukset. Mitkä näistä ovat sellaisia, joita sinun on tai olisi helppo toteuttaa?

f) Pohdi koko Suomea: kumpi olisi mielestäsi helpompi toteuttaa, 15 % käyttöönotto kasvisruokavaliolle vai 100 % käyttöönotto tuulisähkölle? Kummalla olisi suurempi vaikutus päästöihin?

Kuvan lähde: 1,5 asteen elämäntavat -raportti

Huom! Nämä kuvaajat on poimittu Sitran vuonna 2019 julkaisemasta 1,5 asteen elämäntavat -raportista. Raportista on julkaistu vuonna 2021 englanninkielinen päivitys, jossa etenkin lentoliikenteen ilmastovaikutuksen on havaittu olevan suurempi, kuin aiemmin on arvioitu. Yllä olevat kuvaajat siis aliarvioivat lentämisen ilmastovaikutuksia. Löydät uudemmat, englanninkieliset kuvaajat täältä (ks. erityisesti Figure 3.8, s. 52).


Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja siihen sopeutuminen

Tämän osion infografiikat on poimittu Ilmasto-oppaasta. Ne ovat SYKEn ja ympäristöministeriön tuottamia, ja niissä kuvataan IPCC:n 6. arviointiraportin keskeisimpiä viestejä.

Tehtävä 3.

Tutki alla olevaa infografiikkaa ja vastaa kysymyksiin.

a) Mitä tapahtuu sisämaan tulvavahinkojen määrälle maailmassa ilmastonmuutoksen myötä?

b) Mitkä asiat vähenevät ilmastonmuutoksen myötä korkealla varmuusasteella koko maailmassa?

c) Mitkä asiat ovat lisääntyneet ilmastonmuutoksen myötä arktisella alueella?

5) Pohdi: Miksi veden saatavuus toisaalta lisääntyy ja toisaalta vähentyy ilmastonmuutoksen myötä eri puolilla maailmaa?


Tehtävä 4.

Tutki alla olevaa infografiikkaa ja vastaa kysymyksiin.

a) Selvitä ensin, mitä tarkoitetaan ilmastonmuutoksen sopeutumistoimilla. Käytä tarvittaessa apuna nettiä.

b) Millaisia sopeutumistoimia liittyy vesi- ja ruokaturvaan?

c) Mitkä sopeutumistoimet olisivat infografiikan mukaan tehokkaimpia, eli korkealla sekä varmuusasteeltaan että soveltuvuudeltaan?


Hiilidioksidipäästöjen kehitys eri puolilla maailmaa

Tämän osion kuvaajien lähde on World Inequality Report 2022.

Tehtävä 5.

Tutki alla olevaa diagrammia ja vastaa kysymyksiin-

a) Selitä omin sanoin suomeksi, mitä diagrammi kuvaa.

b) Millä maailman alueella kansalaisten keskivertopäästöt ovat suurimmat? Minkä kokoiset ne ovat?

c) Millä maailman alueella kansalaisten keskivertopäästöt ovat pienimmät? Minkä kokoiset ne ovat?

d) Miten kestävä päästötaso (1,1) vertautuu maailman eri alueiden päästöihin: Millä maailman alueilla päästöt ovat pienempiä kuin tämä taso? Entä suurempia? 

5) Miten kestävä päästötaso (3,4) vertautuu maailman eri alueiden päästöihin: Millä maailman alueilla päästöt ovat pienempiä kuin tämä taso? Entä suurempia?

6) Pohdi: Miksi diagrammissa on mukana kaksi erilaista kestävää päästötasoa?

Huom! MENA = Middle East and North Africa

Kuvan lähde: World Inequality Report 2022

Tehtävä 6.

Tutki alla olevaa diagrammia ja vastaa kysymyksiin.

a) Selitä omin sanoin suomeksi, mitä diagrammi kuvaa.

b) Mitä ihmiskunnan päästöille on tapahtunut vuosien 1850-2019 välillä?

c) Minkä vuoden jälkeen on tuotettu lähes puolet kaikista päästöistä?

d) Minkä alueiden päästöt ovat kasvaneet erityisen paljon vuoden 2010 jälkeen?

e) Minkä alueen päästöt ovat olleet pienimmät lähes koko ajan?

Huom! MENA = Middle East and North Africa

Kuvan lähde: World Inequality Report 2022

Tehtävä 7.

Tutki alla olevaa kuvaajaa ja vastaa kysymyksiin:

a) Mitä vaaka-akselin asteikko kuvaa?

b) Kuvaile, miten eurooppalaiset jakautuvat jakautuvat.

c) Arvioi, kuinka suuri osa Intialaisista kuuluu vähiten saastuttavan 30 % joukkoon.

Huom! MENA = Middle East and North Africa

Kuvan lähde: World Inequality Report 2022

Sähkön ilmastopäästöt Euroopassa

Tämän tehtävän taulukon tietojen lähteenä ovat Tilastokeskus ja Destatis.

Tehtävä 8.

Tutki alla olevaa taulukkoa ja vastaa kysymyksiin:

a) Kuinka monta prosenttia Suomen sähköenergiasta tehtiin päästöttömästi?

b) Kuinka monta prosenttia Saksan sähköenergiasta tehtiin päästöttömästi?

c) Käytä apuna tätä nettisivua. Selvitä, mikä on tällä hetkellä sähköntuotannon hiili-intensiteetti eli kuinka monta grammaa CO2 syntyy yhden kilowattitunnin tuottamisesta i) Suomessa ja ii) Saksassa?

d) Tyypillinen kerrostalossa asuva perhe käyttää vuodessa noin 2500 kWh sähköä. Käytä c-kohdan tietoja hyväksesi ja laske, kuinka suuret olisivat päästöt vuoden aikana, jos perhe asuisi i) Suomessa ja ii) Saksassa?


Planeetan rajat

Tämän osion kuvaajat on poimittu SYKEn sivulta, jossa on kestävään hyvinvointiin ja planeetan rajoihin liittyviä esittelyaineistoja.

Tehtävä 9.

Tutki alla olevaa infografiikkaa ja vastaa kysymyksiin.

a) Selvitä, mitä tarkoittavat infografiikassa kuvatut planeetan reunaehdot (tai planeetan rajat). Käytä tarvittaessa apuna nettiä.

b) Mitkä yhdeksän planeetan ekologisen kestävyyden rajaa infografiikassa on kuvattu?

c) Minkä asioiden osalta planeetan reunaehtojen (vihreä viiva) varovaisuusperiaate on jo ylitetty?

d) Minkä asian osalta planeetan reunaehtojen (vihreä viiva) varovaisuusperiaate on jo ylitetty ja riski on kasvava?

e) Minkä asioiden osalta planeetan reunaehtojen (vihreä viiva) varovaisuusperiaatetta ei ole vielä ylitetty?


Tehtävä 10.

Tutki alla olevia karttoja ja vastaa kysymyksiin.

a) Tutki planeetan rajat -karttaa. Mainitse ainakin kolme valtiota, jossa tilanne on hyvä (0), eli planeetan ekologisia rajoja ei olla ylitetty. Käytä tarvittaessa apuna esim. kartastoa.

b) Tutki planeetan rajat -karttaa. Mainitse ainakin kolme valtiota, jossa tilanne on heikko (6-7), eli planeetan ekologiset rajat on ylitetty. Käytä tarvittaessa apuna esim. kartastoa.

c) Tutki sosiaalisten tavoitteiden karttaa. Mainitse ainakin kolme valtiota, jossa tilanne on hyvä (11), eli sosiaaliset tavoitteet on pitkälle saavutettu. Käytä tarvittaessa apuna esim. kartastoa.

d) Tutki sosiaalisten tavoitteiden karttaa. Mainitse ainakin kolme valtiota, jossa tilanne on heikko (0), eli sosiaalisia tavoitteita ei olla saavutettu. Käytä tarvittaessa apuna esim. kartastoa.

e) Minkälaisia huomioita voit tehdä vertailemalla näitä kahta karttaa?


Ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Tämän osion kuvaajat on poimittu seuraavista lähteistä:
– Mieli ry:n julkaisema ilmastoahdistusraportti (tehtävä 9)
– Dosentti Panu Pihkalan katsaus kansainvälisen ympäristötunnetutkimuksen tuloksiin (tehtävä 10)

Tehtävä 11.

Tutki alla olevaa infografiikkaa ja vastaa kysymyksiin.

a) Mitä ilmastonmuutoksen mielenterveysvaikutuksia kuvassa on mainittu? Mainitse ainakin kolme.

b) Mitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia akuuttiin ja pitkäkestoiseen fyysiseen terveyteen kuvassa on mainittu? Mainitse yhteensä neljä.

c) Selvitä, mitä tarkoittaa kuvassa mainittu yhteisöterveys. Käytä tarvittaessa apuna nettiä. Mitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia yhteisöterveyteen kuvassa on mainittu? Mainitse ainakin kaksi.

d) Pohdi: Millä tavoin ilmastonmuutos voi lisätä loukkaantumisia, masennusta, stressiä ja ahdistusta sekä ihmisten aggression lisääntymistä?

Kuvan lähde: Mieli ry:n julkaisema ilmastoahdistusraportti

Tehtävä 12.

Tutki alla olevaa, suomalaisten nuorten ilmastotunteita kuvaavaa diagrammia ja vastaa kysymyksiin.

a) Kuinka monta prosenttia suomalaisista nuorista tuntee optimismia ilmastonmuutokseen liittyen?

b) Mitkä ovat neljä yleisintä suomalaisten nuorten tuntemaa ilmastotunnetta?

c) Pohdi: Mitkä diagrammissa mainitut tunteet ovat sinulle tuttuja ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita?

Kuvan lähde: Panu Pihkalan katsaus kansainvälisen ympäristötunnetutkimuksen tuloksiin

Aurinko- ja tuulivoiman kasvu

Tämän tehtävän diagrammin lähteenä on Ember ja CarbonBrief. Voit lukea aiheesta lisää täältä.

Tehtävä 13.

Tutki alla olevaa diagrammia ja vastaa kysymyksiin:

a) Minkä kahden teknologian kasvu on kaikista ollut nopeinta?

b) Minkä teknologian kasvu on ollut hitainta?

c) Vertaa aurinkovoiman ja hiilivoiman käyriä. Mitä huomaat?

Kuvan lähde: Ember ja CarbonBrief

Ilmastonmuutoksen hillintäkeinot

Tämän tehtävän kaavion lähteenä on IPCC (6. arviointiraportti, Summary for Policymakers. Voit lukea aiheesta lisää täältä.

Tehtävä 14.

Tutki alla olevaa diagrammia ja vastaa kysymyksiin:

a) Mikä on kaavion mukaan selkeästi tehokkain ilmastonmuutoksen hillintäkeino?

b) Mitkä ovat 5 seuraavaksi tehokkainta hillintäkeinoa?

c) Mitkä ovat kaksi edullisinta hillintäkeinoa?

d) Käy läpi kaikki kaaviossa esitellyt hillintäkeinot. Löydätkö jotakin sinua yllättävää? Onko joku keino edullisimpi tai tehokkaampi kuin olit ajatellut? Entä onko joku keino kalliimpi tai vähemmän tehokas kuin olit ajatellut?

Kuvan lähde: IPCC (6. arviointiraportti, Summary for Policymakers.

Maailman ylikulutuspäivät

Tehtävän infograafi on poimittu osoitteesta Global Footprint Network 2024, www.overshootday.org.

Tehtävä 15.

Alle olevaan kuvaan on kirjattu joidenkin maailman valtioiden vuoden 2023 ylikulutuspäivät. Vastaa alla oleviin kysymyksiin kuvaa katsomalla ja hyödyntämällä nettiä.

  • Mitä tarkoittaa ylikulutuspäivä (overshoot day)?
  • Milloin oli Suomen ylikulutuspäivä?
  • Missä maassa oli ylikulutuspäivä ensimmäisenä?
  • Missä maassa oli kuvan mukaan ylikulutuspäivä viimeisenä? Tarkempaa tietoa asiasta saat taulukosta, joka löytyy tältä sivulta.
  • Pohdi mitkä kuvan valtioista ovat rikkaita ja mitkä köyhiä. Mitä huomaat ylikulutuspäivien ajoituksesta, kun pohdit maiden varallisuutta?
  • Mitä kuva kertoo maapallon luonnonvarojen riittävyydestä?
Kuvan lähde: Global Footprint Network 2024, www.overshootday.org