Vinkkejä rasismin ja vihapuheen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa

Kuva: Sam Balye/ Unsplash

Tulevana syksynä vihapuheeseen ja rasismiin liittyvät kysymykset ovat kouluissakin tavallista enemmän pinnalla. Kyselimme vinkkejä aiheiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa ja kokosimme vastausten perusteella tämän blogipostauksen. 

Vinkit hyödyttävät ennen kaikkea nuorten kanssa työskenteleviä, mutta niistä on apua jopa pienten lasten kanssa työskenteleville. Kaikki vinkatut materiaalit ja koulutukset ovat maksuttomia.

Keskeisintä on muista tämä: Ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä demokratian edistäminen ovat perus- ja lukio-opetuksen ytimessä. Oppilaiden täytyy kasvaa sietämään kriittistä demokraattista keskustelua sekä kunnioittamaan sananvapautta pohtien myös sen rajoja. Heidän tulee oppia toisia arvostavaa, rakentavaa ja hyvien tapojen mukaista käyttäytymistä. Syrjintä on kouluissa kielletty (Lähde: OPH). Vinkit auttavat konkretisoimaan näitä tavoitteita koulun arjessa.


Koulutuksia ja taustatietoa aikuisille

1) Helppokäyttöinen verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille (THL)

Omaan tahtiin vapaasti suoritettava koulutus tarjoaa laadukkaan ja kattavan tietopaketin rasismin vastaiseen työhön. Koulutuksen teemat käsittelevät rasismia ja sen ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutus on suunniteltu sosiaali- ja terveysalan, kasvatus- ja opetusalan, sekä turvallisuusalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Koulutuskokonaisuus muodostuu 16 videoluennosta (à 20 min.), joissa asiantuntijat tarjoavat tietoa ja näkökulmia aiheeseen. Koulutusmateriaalit ovat käytössäsi heti ilman rekisteröitymistä. Voit suorittaa koko koulutuksen tai valita siitä itseäsi kiinnostavat osat. 

Löydät koulutusmateriaalit täältä: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/verkkokoulutus-antirasismista-ammattilaisille

Voit tutustua myös THL:n Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (PALOMA) tehtyyn helppokäyttöiseen koulutusmateriaaliin:  https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/paloma-koulutus

2) Yhdenvertaisia kohtaamisia -tilauskoulutus opettajille (Plan International Suomi)

Koulutus antaa eväitä rakentaa yhdenvertaista ja antirasistista kouluyhteisöä, jossa kaikki tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina. Koulutus sopii perusopetuksen ja toisen asteen henkilöstölle ja johdolle. Maksuton koulutus voidaan toteuttaa tilaajan toiveiden mukaisesti joko paikan päällä tai verkossa ja sen suosituskesto on 2,5-4h.

Lisätietoa koulutuksesta sekä tilauslinkin löydät täältä: https://www.globaalikoulu.net/koulutukset/yhdenvertaisia-kohtaamisia/

3) Antirasistinen sanasto (Yhdenvertaisuus.fi)

Antirasistiseen sanastoon on koottu tiiviit selitykset 25 teemaan liittyvälle termille. Sanaston löydät täältä: https://yhdenvertaisuus.fi/sanasto

Samalla voit tutustua Oikeusministeriön koordinoiman Olen antirasisti -kampanjan muihin materiaaleihin täällä: https://yhdenvertaisuus.fi/olen-antirasisti-kampanja

4) Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys syrjinnästä ja rasismista 

Syrjintä ja rasismi vaikuttavat Suomessa asuvien afrikkalaistaustaisten henkilöiden elämään kokonaisvaltaisesti. Tämä käy ilmi yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemästä selvityksestä, jonka mukaan syrjintää ja esimerkiksi rasistista häirintää tapahtuu myös kouluissa. Tutustu selvitykseen täällä:
https://syrjinta.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutetun-selvitys-afrikkalaistaustaisille-suomalaisille-rasismi-ja-syrjinta-ovat-arkipaivaa 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun muuhun toimintaan voit tutustua täällä: https://syrjinta.fi/etusivu 

5) Antirasismi nuorisotyössä -opas ja työkirja (Rauhankasvatusinstituutti)

Opas antaa tietoa sekä välineitä rasismin tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen nuorisotyössä. Se auttaa tarkastelemaan ja tunnistamaan rasismia myös yhteiskunnan rakenteissa olevana ilmiönä. Voit käyttää opasta rinnakkain Antirasismi nuorisotyössä -työkirjan kanssa, joka auttaa tarkastelemaan omaa työtä ja sen tekemisen tapoja kysymysten kautta. Tämä opas toimii myös itsenäisenä johdatuksena antirasistisen nuorisotyön maailmaan.

Löydät molemmat materiaalit pdf-muodossa täältä: https://rauhankasvatus.fi/antirasismi-nuorisotyossa/

6) Vaikeat aiheet ja yhteiskunnallinen keskustelu luokassa -opas (OPH)

Opetushallitus julkaisi vuonna 2022 oppaan, jossa käsiteltiin Dialogi- ja tunnetaitoja opetuksessa. Vaikeisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvä osio löytyy oppaan sivuilta 53-68. Materiaali sisältää myös harjoituksia.

Voit lukea oppaan pdf-muodossa täältä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Dialogi-_ja_tunnetaidot_opetuksessa.pdf

7) Kirjaston rasismia käsitteleviä lukuvinkkejä

Helsingin kaupungin kirjaston julkaisema kirjavinkkilista sisältää elämänkertoja, romaaneja sekä lasten ja nuorten kirjoja. Tutustu vinkkilistaan täältä: https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Vinkit/Kirjoja_rasismista

Tehtäviä nuorille

8) Vihapuheesta dialogiin -materiaali oppitunneille (Plan International Suomi)

Koulutusmateriaali sopii vihapuhetta käsitteleville oppitunneille. Materiaali sisältää toiminnallisia, osallistavia harjoituksia, joiden avulla vihapuhetta voi käsitellä nuorten kanssa ja kehittää yhdessä ratkaisuja vihapuheeseen. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti yläkoulussa ja toisella asteella toimiville kasvattajille. Se on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Löydät materiaalin täältä: https://plan.fi/materiaalit/vihapuheesta-dialogiin-koulutusmateriaali/

HUOM! Useat kasvattajat ovat tuoneet esiin, että materiaali on erinomainen, mutta sen todelliset vihapuhetta käsittelevät esimerkit ovat osittain järkyttäviä. Opettaja voi joutua pohjustamaan tai muokkaamaan esimerkkejä ennen kuin ottaa niitä käyttöön oppilaiden kanssa.

9) Vihapuhe ja sananvapaus -oppimateriaali (Koulukino)

Materiaalin tavoitteena on tukea nuoria tunnistamaan vihapuhetta erilaisissa ympäristöissä erityisesti verkossa ja harjoitella rakentavia tapoja vastata vihapuheeseen. Tehtävien avulla pohditaan vihapuheen seurauksia ja sananvapauteen liittyvää vastuuta. Materiaali on tarkoitettu yläkoulun ja toisen asteen opetukseen, mutta sitä voi hyödyntää myös esim. nuorisotyössä.

Löydät materiaalin täältä: https://www.koulukino.fi/oppimateriaalit/disinformaatio-vihapuhe-ja-mediakasvatuksen-keinot-oppimateriaali/vihapuhe-ja-sananvapaus/

10) Vihapuheen vastaisia menetelmiä ja harjoituksia (Allianssi)

Vihapuheen vastaisten menetelmien ja harjoitusten tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vihapuheesta ja siihen puuttumisesta sekä ennakkoluuloista, yhteiskunnan eriarvoisuudesta ja yhdenvertaisuuden merkityksestä. Harjoitteilla vahvistetaan kunnioittavan ja rakentavan keskustelun taitoja. Harjoitteiden avulla nuoria voi innostaa vaikuttamaan tärkeän asian puolesta ja kannustaa heitä aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Harjoitteiden pääkohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. 

Löydät materiaalin täältä: https://nuorisoala.fi/palvelut/yhdenvertaisuus/vihapuheen-vastaista-nuorisotyota/vihapuheen-vastaisia-menetelmia-ja-harjoituksia/

11) Rasisminvastaista materiaalia lapsi- ja nuorisokoulutukseen (Fingo)

Fingo on koonnut oman vinkkilistansa aiheesta tänne: https://globaalikasvatus.fi/vinkit/valmiit-vinkkireput/rasisminvastaista-materiaalia/

Kouluvierailuja lapsille ja nuorille

12) Yhdessä ilman rasismia -koulutus (Yhteiset lapsemme ry)

Tämä antirasistinen koulutuskokonaisuus on tarkoitettu 4.–7.luokkalaisille. Maksuton kokonaisuus toteutetaan osin etäyhteyksin. Koulutus auttaa muodostamaan laajan ymmärryksen rasismista, sen ilmenemismuodoista, omista ennakkoluuloista ja etuoikeuksista. Osallistavat oppitunnit ja toiminnalliset työpajat tarjoavat uutta tietoa ja tapoja antirasististen teemojen käsittelyyn.

Lue lisää ja tilaa koulutuskokonaisuus täältä: https://yhdessailmanrasismia.fi/

Täältä voit lukea muista Yhteiset lapsemme ry:n työpajoista, joita on saatavilla myös päiväkoti-ikäisille:
https://www.yhteisetlapsemme.fi/antirasistinen-tyo/tyopajat-lapsille-ja-nuorille/ 

13) Rauhankoulun kouluvierailut (Rauhanliitto)

Rauhanliitto tarjoaa peruskoulun 4.–9. luokille ja toiselle asteelle maksuttomia kouluvierailuja. Työpajat räätälöidään kunkin ikäryhmän mukaan ja ne on mahdollista tilata paikan päälle Turun, Tampereen ja pääkaupunkiseudulla sekä etäyhteyksin kouluihin kaikkialle Suomessa. 

Työpajoissa eläydytään tositapahtumiin pohjautuviin tarinoihin globaalista etelästä. Tarinoiden avulla pureudutaan ajankohtaisiin rauhan, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen kysymyksiin.

Tutustu kouluvierailuihin ja tilaa työpaja täältä: https://rauhanliitto.fi/rauhankoulu/ajankohtaista/opettaja-varaa-globaalikasvatuksen-tyopajat-syksylle-2023


Lisää blogissa

Toivoa ja toimintaa NUORI24 -messuilla

NUORI2024 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Tampere-talolla 24.-25.4.2024. Biologian ja maantieteen opettajien liiton Toivoa ja toimintaa -hanke on mukana messuilla! ...

Agenda 2030 -tavoitteet selkokielellä

Agenda 2030 -toimintaohjelman alatavoitteet sisältävät paljon kiinnostavaa lisätietoa kestävästä kehityksestä. Toisinaan tavoitetekstit ovat kuitenkin vaikealukuisia. Ne sisältävät vaikeita asioita ja ...