Testaa tietosi ilmastonmuutoksesta

Kuva: veeterzy / Unsplash

Tämän visan avulla voit testata perustietosi ilmastonmuutoksesta. Ennen visan tekemistä kannattaa katsoa Mikä ilmastonmuutos? -video. Kahoot-muodossa visan voi pelata täällä.

1. Ilmasto on muuttunut aina. Miten nykyinen ilmastonmuutos poikkeaa aiemmista? 
a) Ei mitenkään.
b) Aurinko on nyt aktiivisempi.
c) Siihen uskotaan enemmän.
d) Se on poikkeuksellisen nopeaa.

2. Fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa ilmastonmuutoksen. Mikä seuraavista EI OLE fossiilinen polttoaine?
a) Uraani
b) Öljy
c) Kivihiili
d) Maakaasu

3. Ilmastonmuutos on seurausta kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymisestä. Mikä seuraavista EI OLE kasvihuonekaasu? 
a) Metaani
b) Vety
c) Hiilidioksidi
d) Dityppioksidi

4. Ilmastonmuutosta aiheuttavat tavallisesta arjesta syntyvät päästöt. Mikä seuraavista EI OLE keskeinen ilmastonmuutoksen aiheuttaja?
a) Muovin ja jätteiden päästöt
b) Asumisen päästöt
c) Liikkumisen päästöt
d) Ruoan ja muun kuluttamisen päästöt

5. Ilmastonmuutoksella on monenlaisia seurauksia. Mikä seuraavista EI OLE ilmastonmuutoksen seurausta?
a) Äärevöityvät sääolot
b) Luontokato
c) Ruokakriisit
d) Väestönkasvu

6. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä monin tavoin. Mitä seuraavista EI TARVITA ilmastonmuutoksen hillinnässä?
a) Yhteiskunnallista vaikuttamista
b) Eri toimijoiden yhteistyötä
c) Someraivoa
d) Yksilöiden kulutusvalintoja

7. Mitä on ilmastonmuutokseen sopeutuminen? 
a) Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista.
b) Ihmiset sopeutuvat ajatukseen muuttuvasta ilmastosta.
c) Eläin- ja kasvilajien fysiologisia muutoksia.
d) Ilmastopäästöjen tasauttamista.

Visa on osa Toivoa ja toimintaa -tehtäväpakettia, jonka aiheena on ilmastonmuutos.