Tehtäviä sähkön ja lämmön kulutuksesta

Asumisessa yli 80 prosenttia kotitalouksien päästöistä tulee lämmityksestä ja sähkön kulutuksesta. Siksi on hyvä olla tietoinen siitä, miten sähkö ja lämpö kotiin tuotetaan ja kuinka paljon kodinkoneet kuluttavat energiaa. Tämän sivun tehtävissä pääset tutustumaan aiheeseen!

Kuva: Waldemar Brandt / Unsplash

1) Tutustutaan sähkösopimuksiin

Jokaisen kodin asukkaat tekevät sähkösopimuksen yleensä itse. Käytännössä asukkaat valitsevat sähköyhtiön, jolta haluavat sähköä ostaa ja sen, millaista sähköä he haluavat ostaa.

Sähkösopimusta tehdessä valintaan voivat vaikuttaa mm. sähkön hinta sekä se, miten ja missä sähkö on tuotettu.

a) Selvitä ensin netistä seuraavat asiat:

 • Mitä tarkoittavat käsitteet yleissähkö ja aikasähkö (yö- ja päiväsähkö)? Entä kausisähkö
 • Sähkölaskun summa koostuu yleensä kolmesta osasta. Mitä nämä ovat?
 • Mitä tarkoittaa lyhenne kWh?

b) Valitse sitten tarkempaan tarkasteluun yksi Suomessa toimiva sähköyhtiö ja selvitä seuraavat asiat:

 • Minkä yhtiön valitsit?
 • Mille alueelle yhtiö toimittaa sähköä?
 • Millä tavoin yhtiön myymä sähkö on tuotettu? Jos vaihtoehtoja on useita, mainitse ne kaikki! (Huom! Tämän tiedon löytäminen voi vaatia sinnikkyyttä!)
 • Kuinka paljon maksaa 1 kWh sähköä? Mitä muita maksuja sopimukseen sisältyy? (Huom! Tähän kysymykseen ei ole yksioikoista vastausta. Kerro, miten päädyit vastaukseesi.)
 • LISÄTEHTÄVÄ: Missä yhtiön myymä sähkö on tuotettu? (Huom! Tämän tiedon löytäminen voi vaatia sinnikkyyttä ja aina vastausta ei löydy.)

2) Tutkitaan kodin sähkölaitteiden energiankulutusta ja siitä aiheutuvia päästöjä

a) Kopioi täältä löytyvä taulukko laitteellesi.

b) Etsi jonkin elektroniikkakaupan nettisivuilta taulukon laitteiden tehot. Huomaa, että tämä voi vaatia kärsivällisyyttä, sillä laitteista ilmoitetaan monenlaisia tietoja ja teho-lukeman löytäminen voi viedä aikaa!

c) Täytä taulukko käyttäen apunasi seuraavia tietoja:

 • Sähköenergian kokonaishinta on noin 0,25 eur/kWh
 • CO2 päästöt ovat noin 0,12 kg/kWh
 • Sähköenergian määrä = teho * aika
 • hinta = hinta per kWh * sähköenergian määrä
 • Päästöt = päästöt per kWh * sähköenergian määrä

3) Lämmitysmuotojen vertailua – voiko lämmityksen avulla vähentää päästöjä?

Omakotitaloissa asuu noin puolet suomalaisista. Tyypillisen omakotitalon lämmitys vaatii noin 9 000 kWh energiaa vuodessa ja tämä energia tulee taloon joko sähköenergiana tai lämpöenergiana. Vertaillaan lämmityksen ilmastovaikutuksia, jos taloa lämmitetään

 • sähkölämmityksellä
 • kaukolämmöllä
 • maalämmöllä

a) Taustatiedot

 • Selvitä netin avulla oman sähkölaitoksesi sähköenergian ominaispäästökerroin. Ominaispäästökerroin kuvaa sähköntuotannon päästöjä
 • Selvitä myös kaukolämmön ominaispäästökerroin oman kotipaikkakuntasi osalta

b) Ilmastovaikutusten laskeminen

 • Kuinka paljon päästöjä omakotitalon lämmityksestä tulee
  • sähkölämmityksessä?
  • kaukolämmityksessä?
 • Maalämpöpumppu toimii sähköllä. Se käyttää maaperän lämpöä talon lämmittämiseen ja vaatii vähemmän sähköenergiaa kuin suora sähkölämmitys. Maalämpöpumppu käyttää 40-60 % vähemmän sähköä kuin suora sähkölämmitys
  • Kuinka paljon sähköenergiaa maalämpöpumppu tarvitsee vähintään?
  • Kuinka paljon päästöjä syntyy?