Opettajat vaikuttamassa kestävän kehityksen puolesta

Opettaja on aina myös vaikuttaja. Haastattelimme kahta biologian ja maantieteen opettajaa, jotka vaikuttavat työnsä lisäksi myös muualla yhteiskunnassa.

Haastattelut on alun perin julkaistu Biologian ja maantieteen opettajien liiton Natura-lehden numerossa 3/2021 osana artikkelia, jossa haastateltiin ympäristövaikuttajina toimivia maantieteilijöitä ja biologeja.

Terhi Korpela, bige-opettaja ja kaupunginvaltuutettu

– Vaarini sanoi minulle aikoinaan, että jos jotain osaa, niin sitä pitää käyttää toistenkin hyväksi. 

Hyvinkääläinen Terhi Korpela työskentelee opettajana, vihreiden kaupunginvaltuutettuna ja ympäristölautakunnan jäsenenä. Vapaaehtoistyönä hän järjestää retkiä ja tietoiskuja.

– Haluan lisätä tietoisuutta luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin merkityksestä meille kaikille. 

Opettajan työ ja politiikkaharrastus tukevat Korpelan mielestä toisiaan hyvin.

– Kuunteleminen, keskusteleminen ja asioiden perusteleminen ovat tärkeitä molemmissa.
Biologian ja maantieteen osaamisesta on paljon hyötyä päätöksenteossa ja samalla se tuo päättäjälle uskottavuutta. Opetuksessa käytän paljon paikallisia esimerkkejä. Kun tiedän itse mitä kunnan kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa on parhaillaan käynnissä, voin samalla vaikuttaa myös opiskelijoiden kotiseututuntemukseen.

Korpelan innosti politiikkaan jo pitkään politiikassa toiminut kieltenopettaja-puoliso. Kaikille opettajan työn ja politiikan yhdistäminen ei ole itsestäänselvyys. 

–  Monet opettajat suotta arastelevat politiikassa toimimista. Kerron omalle ryhmälleni luottamustehtävistäni samalla kun esittelen itseäni muutenkin. Oppitunneilla en tuo niitä esille, mutta kysyttäessä keskustelen kunnallispolitiikasta mielelläni sekä luokassa että opettajainhuoneessa. 

Korpela uskoo, että ympäristökriiseistä huolimatta tulevaisuus on toiveikas.

–  Omalla esimerkillä voi vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Jokaisen tekemillä valinnoilla on väliä ja kaikille löytyy oma vaikuttamisen tapa. 

Kirsi Haapamäki, bige-opettaja ja Opettajien ja kasvattajien ilmastorintaman toimija

–  Tämä aika vaatii opettajalta enemmän kuin ennen. Maailma muuttuu niin nopeasti, että sen tapahtumia on seurattava tarkasti.

Kirsi Haapamäki työskentelee biologian ja maantieteen opettajana lukiossa ja kokee itsensä etuoikeutetuksi. 

– Tämä työ mahdollistaa sen, että saan olla kiinnostunut maailmasta ja sen tilasta. Etenkin kestävyys- ja ilmastokasvatus tekevät työstä itselleni hyvin merkityksellisen. 

Opettaja on tahtomattaankin aina myös vaikuttaja. Haapamäen koulussa opettajat ja opiskelijat toteuttavat yhdessä projekteja, joissa pyritään vaikuttamaan myös koulun ulkopuolisiin asioihin.

–  Toivon, että opiskelijat oppisivat koulussa, että asioille voi aina tehdä jotain. Projektit ovat myös sosiaalisesti tärkeitä. Ne voimauttavat, opettavat yhteisöllisyyttä ja auttavat opiskelijoita löytämään vahvuuksiaan ja oman paikkansa kouluyhteisössä. 

Haapamäki kouluttautuu paljon ja tekee yhteistyötä muun muassa korkeakoulujen, yritysten, järjestöjen, kirjaston ja ruokalan kanssa. Yhdessä oppiminen on tärkeä periaate. 

–  Yhteistyökumppanit ja verkostot helpottavat opettajan työtä, kun itsellä ei tarvitse olla kaikkea asiantuntemusta. Usein opettelemme uutta myös yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Myös opettaja saa yhteisöllisyydestä voimaa. Liittyminen keväällä 2021 perustettuun Opettajien ja kasvattajien ilmastorintamaan olikin Haapamäelle oman työn luonteva jatke. 

–  Saamme aikaan enemmän ja pystymme opettajina ja kasvattajina vaikuttamaan tehokkaammin, kun yhdistämme voimavaramme, tietomme ja taitomme.