Nuorikin voi vaikuttaa ilmastolakiin – katso 3 vinkkiä!

Kuva: Edvin Johansson / Unsplash

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Suomen ilmastolakia uudistetaan ja vahvistetaan parhaillaan, jotta tämä tavoite toteutuu. ​Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja uuden ilmastolain luonnoksesta eli kansalaiset voivat nyt kertoa päättäjille näkemyksiään, tietojaan ja kokemuksiaan siihen liittyen.

Lausunnon voi antaa kuka tahansa, ja myös nuorten kommentit ovat hyvin tärkeitä. Myös alaikäisillä on lain mukaan oikeus tulla kuulluksi, etenkin nuoria koskevissa asioissa (mm. ilmastokysymykset).

Vaikka lakikieli voi olla mutkikasta ja aikataulut lausumiselle tiukat, älkää antako sen häiritä – lyhytkin lausunto vahvemman ilmastolain puolesta on arvokas!

Kolme vinkkiä ilmastolain kommentoimiseen

Alta löydät vinkkejä siihen, miten nuoret ja koulut voivat osallistua ilmastolain kommentointiin.

1) Jätä lausunto verkkopalvelussa

Ilmastolain avoin kuuleminen on auki lausuntopalvelu.fi:ssä 6.9.2021 asti. Kuka tahansa yksittäinen ihminen tai muu toimija voi jättää verkkosivuston kautta oman lakia koskevan lausuntonsa. Sivun alalaidassa kohdassa Lausunnonantajien lausunnot voi katsoa, minkälaisia kommentteja muut ovat jo kirjoittaneet. 

Varsinainen lakiehdotus alkaa tämän pdf-tiedoston sivulta 64. Teksti on jaettu pykäliin, kuten 1 § Lain tarkoitus. Lausuntoon voi kirjoittaa yleisiä huomioita koko lakiin liittyen sekä eri pykäliin liittyen.  Oppilaiden kanssa voi lukea esim. pykälät 1, 2  ja 5 s. 64-65. Sitten omaan lausuntoon voi kirjoittaa lauseita yhteen tai useampaan kohtaan juuri niin lyhyesti tai pitkästi kuin itse haluaa.

Opettajan on hyvä huomioida, että lausunnon jättäminen verkkosivuston kautta vaatii vahvan tunnistautumisen.

2) Jätä vapaamuotoinen lausunto sähköpostilla

Jos lausunnon jättäminen lausuntopalvelu.fi:n kautta ei ole mahdollista, sen voi jättää myös sähköpostitse 10.9.2021 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon. Lausunto voi olla vapaamuotoinen sähköpostiviesti tai siihen voi katsoa vinkkiä lausuntopalvelun lomakkeesta.

Lausunto voi olla yksittäisen nuoren tekemä, mutta yhtä hyvin sen voi tehdä pienryhmä, luokka, harrastusryhmä tai vaikka koko koulu. Lausunnossa voi olla kaikkien lausujien nimet, mutta se ei ole välttämätöntä. Sen sijaan lausujien määrä ja ikä tulee kertoa.
Esim. “Koulumäen koulun 8C (19 oppilasta, ikä 14-15 vuotta)”.

Kirjoittakaa sähköpostiviestin otsikoksi “Lausunto ilmastolaista VN/14302/2019” ja itse viestiin “asianumero VN/14302/2019, ilmastolaki”. Lähettäkää viesti kaikkiin seuraaviin osoitteisiin: , ja .

3) Järjestä kuulemistyöpaja

Osallisuuden osaamiskeskus kerää nuorten mielipiteitä uudesta ilmastolaista, tekee niistä koonnin ja toimittaa sen ympäristöministeriöön. Nuorten dokumentoituja mielipiteitä käytetään materiaalina lopullisessa hallituksen esityksessä uudesta laista.

Keskus järjestää aiheesta työpajoja koululuokille, mutta opettaja voi toteuttaa työpajan myös itsenäisesti valmiiden materiaalien pohjalta. Itsenäisesti järjestettävän työpajan tulokset tulee toimittaa Osallisuuden osaamiskeskukseen elokuun 2021 loppuun mennessä.

Opettaja voi pyytää valmiit työpajamateriaalit projektikoordinaattori Antti Ollikaiselta: , p. 050 3384485.

Mitä jatkossa? 

Ilmastolain uudistus on pian valmis ja hallituksen on määrä antaa eduskunnalle esitys uudesta laista tammikuussa 2022. Lakiuudistuksen vaiheet ja etenemisen voi tarkistaa esimerkiksi valtioneuvoston hankesivustolta.

Vaikka lakiluonnosta ei ehtisi kommentoida määräaikaan mennessä, luonnokseen ja sen lausuntoihin voi tutustua nuorten kanssa myös jälkikäteen. Näin lainvalmisteluun vaikuttaminen tulee tutuksi vaikuttamistavaksi seuraavia lakiuudistuksia silmällä pitäen.

Lisätietoja

Ympäristöministeriön sivuilta löytyy paljon lisätietoa ilmastolaista ja sen uudistuksesta.

Ilmastolain uudistus

Ilmastolain uudistus selkokielellä (sivu sopii hyvin esim. yläkoululaisten käyttöön)

Kysymyksiä ja vastauksia ilmastolain uudistuksesta

Taustatietoa nuorten osallistumisesta lain valmisteluun löydät Toivoa ja toimintaa -sivuston Nuorilla on oikeus osallistua lainvalmisteluun -sivulta.


Lisää blogissa

Toivoa ja toimintaa NUORI24 -messuilla

NUORI2024 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Tampere-talolla 24.-25.4.2024. Biologian ja maantieteen opettajien liiton Toivoa ja toimintaa -hanke on mukana messuilla! ...

Agenda 2030 -tavoitteet selkokielellä

Agenda 2030 -toimintaohjelman alatavoitteet sisältävät paljon kiinnostavaa lisätietoa kestävästä kehityksestä. Toisinaan tavoitetekstit ovat kuitenkin vaikealukuisia. Ne sisältävät vaikeita asioita ja ...