Minä ja ilmastonmuutos -työpajan materiaalit

Työpajassa katsotaan ensin lyhyt video ympäristötunteista ja tehdään sitten neljästä harjoitusta. Kaksi ensimmäistä harjoitusta auttavat omien ilmastonmuutokseen liittyvien ajatusten ja tunteiden selkiyttämisessä. Kolmas harjoitus tekee ympäristötunteiden käsitteen tutummaksi ja omakohtaiseksi. Lopuksi jutellaan työpajan herättämistä ajatuksista ja tunteista.

Harjoitukset ohjeineen on esitelty alla. Tästä opettaja voi ladata valmiit diat, joissa ohjeet on palasteltu opiskelijoille näytettävässä muodossa.

Lisäksi työpajaa varten tarvitaan: kynä ja yksi tyhjä A4-kokoinen paperi jokaiselle opiskelijalle. Lisäksi jokaiseen luokkaan tarvitaan 10 kpl ympäristötunnesanojen listaa tulostettuna sekä saman verran tyhjiä papereita.

Antoisaa työpajaa!

Katsokaa ensin video

Dosentti Panu Pihkala kertoo ympäristötunteista tällä lyhyellä videolla (kesto 3,5 min.).

Harjoitus 1: Ränttääminen

Tämän harjoituksen jokainen tekee yksin. Opettaja toimii kellokallena. Jokainen opiskelija tarvitsee kynän ja yhden tyhjän A4-paperin.

Ohje: Pohdi, mitä ilmastonmuutos tai laajemmin kestävä kehitys merkitsee sinulle. Millaisia tietoja, tunteita ja kokemuksia sinulla on siihen liittyen? Kirjoita paperille sanoja ja lauseita kolmen minuutin ajan. Yritä saada paperi mahdollisimman täyteen hajanaisiakin asioita, ajatuksia, tunteita ja kokemuksia!

Harjoitus 2: Prosessikirjoitusharjoitus ajatusten jäsentämiseksi

Tämän harjoituksen jokainen tekee yksin. Opettaja toimii kellokallena. Harjoitus tehdään edellisessä harjoituksessa käytetyn paperin toiselle puolelle.

Ohje: Kirjoita alla olevat lauseen alut omaan paperiisi yksi kerrallaan ja jatka sitten lausetta haluamallasi tavalla. Jokaisen aloituksen jatkamiseen on aikaa 1,5 minuuttia. Syntyvä teksti on itseäsi varten. Nyt ei tarvitse välittää oikeinkirjoituksesta tai pilkkusäännöistä!

  • Ilmastonmuutos näkyy arjessani…
  • Kun ajattelen ilmastonmuutosta, tunnen…
  • Merkittävin ilmastonmuutokseen liittyvä kokemukseni on, kun…
  • Kun ajattelen ilmastonmuutosta, toivon että tulevaisuudessa…

Harjoituksen purku.

  • Lue läpi tekstit, joita kirjoitit prosessikirjoitusharjoituksessa.
  • Alleviivaa 3-5 itsellesi merkityksellisintä sanaa tai asiaa.
  • Valitse yksi sana (siis vain yksi sana!), jonka voit jakaa muille.
  • Jokainen kertoo vuorotellen valitsemansa sanan ääneen muille.

Harjoitus 3: Uusia ympäristötunnesanoja

Harjoitus tehdään 3-4 henkilön ryhmissä. Harjoitusta varten tarvitaan jokaiselle ryhmälle yksi yhteinen tunnesanalista tulostettuna. Lisäksi tarvitaan yksi kynä ja yksi paperi jokaiselle ryhmälle.

Harjoitus koostuu kolmesta vaiheesta.

a) Kirjoittakaa tyhjälle paperille n. 20 erilaista ilmastonmuutokseen tai kestävään kehitykseen liittyvää asiasanaa. Esim. tuulivoima, lentomatkailu, kasvisruoka, pikamuoti jne.

b) Keksikää sitten paperin toiselle puolelle uusia ympäristötunnesanoja. Tämä tehdään luomalla yhdyssanoja, joissa yhdistetään yksi asiasana (edellisestä kohdasta) ja yksi tunnesana tästä listasta. Keksikää näin ainakin 10 uutta ympäristötunnesanaa! Esim. tuulivoimahämmennys, lentomatkailuahdistus, kasvisruokauteliaisuus, pikamuotiturhautuminen jne.

c) Harjoituksen purku. Jokainen valitsee yhdessä keksityistä ympäristötunnesanoista yhden itselleen mieluisimman. Sitten jokainen kertoo valitsemansa sanan koko luokalle. Jos mahdollista, sanat voi myös kirjoittaa taululle!

Lopuksi: Pariporina

Harjoitus tehdään pareittain (tai pienissä ryhmissä). Mitään materiaaleja ei tarvita.

Juttele parin kanssa muutaman minuutin ajan: Millaisia ajatuksia, tunteita ja oivalluksia työpajassa heräsi? Miltä harjoitusten tekeminen tuntui?

HUOM! Kuuntele itseäsi tässä tehtävässä tarkasti! Jaa ajatuksiasi ja tunteitasi vain tavalla, joka tuntuu itsellesi hyvältä. Sinun ei tarvitse kertoa enempää, kuin mikä tuntuu hyvältä, mutta jos juttelet mielelläsi, voit kertoa paljonkin!