Ennakkotehtävä: Luovat menetelmät toivon taitojen opetuksessa

Lämpimästi tervetuloa mukaan Luovat menetelmät toivon taitojen opetuksessa -koulutuskokonaisuuteen! Koulutus koostuu ennakkotehtävästä sekä kahdesta koulutuspäivästä. 

Tältä sivulta löydät ennakkotehtävän materiaaleineen. Katso ensin lyhyt introvideo ja tutustu sitten kolmeen valitsemaasi lisämateriaaliin.

Katso ensin introvideo (kesto 30 min.)

Tallenne sisältää tämän videoklipin: Taide vaikuttaa. Kestävä kulttuurihyvinvointi. Arto O. Salonen (julkaisija Taiteen edistämiskeskus)

Tutustu sitten kolmeen valitsemaasi lisämateriaaliin

Alle on listattu monenlaisia mediatekstejä, joissa käsitellään luovia menetelmiä, taidetta, ihmisyyttä, toivoa ja kestävää kehitystä eri näkökulmista. 

TEHTÄVÄ: Valitse listalta vähintään kolme itseäsi kiinnostavaa juttua ja tutustu niihin. Kirjaa tähän Jamboard-tiedostoon vähintään yksi kiinnostava huomio jokaisesta jutusta, johon tutustuit. 

Huomiosi voi olla esim. knoppitieto tai kiinnostava harjoitus. Yhtä hyvin se voi olla inspiroiva ajatus, joka jutussa esitettiin tai joka sinulle syntyi siihen liittyen. Luovuutta saa käyttää tässäkin! Ohjeet Jamboardin käyttöön löytyvät tiedoston ensimmäiseltä sivulta sekä introvideolta. Valmistaudu esittelemään huomiosi muulle ryhmälle koulutuksessa!

Innostavia luku-, kuuntelu- ja katseluhetkiä!

1) Johdatus toivon taitoihin -videot 
Toivon taidoilla tarkoitetaan kestävän kehityksen kysymyksiin liittyviä tunne- ja vaikuttamistaitoja. Jos termi ei ole tuttu, kannattaa tutustua siihen tällä videoluennolla (kesto 22 min.) tai tällä pidemmällä videoluennolla (kesto 1,5h, varsinainen luento alkaa tallenteen kohdasta 12 min.). Molemmissa luennoitsijana toimii BMOL:in Pinja Sipari.

2) Myötätunto muuttaa maailmaa -podcast
Maailman kriisit ja epäoikeudenmukaisuudet aiheuttavat meissä usein monenlaisia tunteita, kuten vihaa, pettymystä ja surua. Kuitenkin myös nämä, usein negatiivisiksi kutsutut tunteet voivat viedä eteenpäin positiivista yhteiskunnallista muutosta. Globaalikasvatusta-podcastin kolmannessa jaksossa Alice Jäsken kanssa keskustelevat Rauhanliiton Annukka Toivonen sekä Oulun yliopiston tutkijatohtori Antti Rajala. Jaksossa pohditaan muun muassa sitä, miten myötätunto eroaa säälistä ja miten sen avulla voidaan paneutua yhteiskunnan rakenteellisiin ongelmiin ja kokea halua vaikuttaa. Kuuntele Globaalikasvatusta-podcastin kolmas jakso Spotifysta tai muusta valitsemastasi podcast-palvelusta! (Kesto 25 min.)

3) Ilmastonmuutos ja ihmisyys -videoessee
Videolla (kesto 13 min.) ympäristö- ja draamakasvattaja, luokanopettaja ja kestävyyskasvatuksen tutkija Anna Lehtonen pohtii runollisesti ilmastonmuutoksen ja ihmisyyden yhteyksiä. Video on osa korkeakoulujen Ilmasto.nyt -opintokokonaisuutta. Löydät videon täältä. (Pahoittelut jos Pinjan omat määritelmät esseestä lajityyppinä ja kerrontatavan runollisuudesta menivät metsään 😉 )

4) Panu Pihkalan videoklipit ympäristötunteista
Ympäristötunnetutkija, dosentti Panu Pihkala esittelee Toivoa ja toimintaa -hankkeen videoklipeillä ympäristötunteita ja sitä, miten niitä voi käsitellä lasten ja nuorten kanssa. Katsoa tältä sivulta löytyvät kolme videota: a) Tutustu kestävän kehityksen kysymyksiin liittyviin tunteisiin, b) Syvenny ilmastotunteisiin ja c) Kestävän kehityksen tunteista kasvattajille. Videoiden yhteiskesto on n. 17 min. 

5) Musiik­ki aut­taa kä­sit­te­le­mään tor­jut­tu­ja tun­tei­ta -teksti
Musiikista on apua, kun käsittelemme surun, vihan ja pelon kaltaisia vaikeita tunteita. Siksi laulaminen kuuluu niin synnytyssairaalaan, saattohoitolaitokseen kuin mielenosoitukseenkin. Taideyliopiston julkaiseman tekstin on kirjoittanut Raisa Rauhamaa. Löydät sen täältä.

6) Ilmastonmuutos minussa – luovan kirjoittamisen opetusmateriaalin johdantoteksti
Globaali ympäristökriisi tuo kasvattajille uuden haasteen: Miten kohdata ryhmässä erilaisia ympäristöön liittyviä tunteita ja asenteita? Miten tukea nuorten kasvua kohti kestävämpiä arvoja ja elämäntapaa? Ilmastonmuutos minussa -opetusmateriaalin johdantoluvussa saat näkökulmia ympäristöteemojen käsittelyyn nuorten kanssa. Lisäksi opit luovasta kirjoittamisesta ympäristöpedagogisena välineenä. Löydät tekstin täältä.

7) Ehdotuksia luovan kirjoittamisen ympäristöpedagogiikaksi -artikkeli
Yksi tapa opettaa ekologiseen kestävyyteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä teemoja on lähestyä niitä taiteen ja kirjallisuuden kautta. Artikkelissa tarkastellaan, millaisia pedagogisia keinoja luova kirjoittaminen tarjoaa ympäristöpedagogiikalle. Artikkeli on julkaistu vertaisarvioidussa suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirjassa. Voit ladata pdf-muotoisen artikkelin ilmaiseksi täältä.

8) Taidatko myötäelävän vuorovaikutuksen? – kuvallinen radiokuunnelma
Nonviolent Communication -kouluttaja Hanna Savanna kannustaa tunteiden ja tarpeiden rakentavaan ilmaisemiseen vuorovaikutustilanteissa. Aito pyrkimys kuunnella eri tavoin ajattelevia on olennaista, kun etsitään kestäviä toimintatapoja ilmastokriisin mullistamassa maailmassa. ”Minä uskon siihen, että konflikti on mahdollisuus tehdä muutoksia.” Löydät kuunnelman täältä (kesto 19 min.). Se on osa Minun ilmastotaitoni -kuunnelmasarjaa. 

9) Kurkistus taideterapioihin -tekstit ja video
Tutustu verkkosivujen lyhyiden tekstien kautta kuvataideterapiaan, musiikkiterapiaan sekä tanssi- ja liiketerapiaan. Halutessasi voit lopuksi vielä katsoa käyttäjäkokemuksen ekspressiivisestä kuvataideterapiasta (videon kesto 7 min.).

10) Ekspressiivisen taideterapian mahdollisuudet -luentotallenne
Taideterapeutti Taina de Carvalhon luento löytyy täältä, pidemmän seminaaritallenteen kohdasta 28min. – 60h (luennon kesto on n. 30 min). Halutessasi voit tutustua myös muihin seminaarin luentoihin. Seminaarin koko ohjelma löytyy heti tallenteen alusta.

11) Taide maailmaa muuttamassa -opetusmateriaali
Yhteiskunnallinen taide, kriittinen taide, kantaaottava taide, poliittinen taide, aktivistinen taide, artivismi. Taiteella on aina muutettu maailmaa ja vaikutettu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toivoa ja toimintaa -hankkeen verkkosivulla tehdään lyhyt katsaus maailmaa muuttavaan taiteeseen sekä esitellään muutamia kotimaisia taitelijoita, taitelijaryhmiä, teoksia ja hankkeita. Löydät verkkosivun täältä.

12) Laulu syntymättömille lapsille -teksti
Tuholta välttyäksemme meidän on määriteltävä uudelleen se, miten näemme ihmisen osana luontoa ja luonnon järjestelmää. Tämä on pitkä ja vaikea tie, jossa taide voi olla merkittävä suunnannäyttäjä. Margaret Atwood on sanonut ilmastonmuutoksen olevan kaiken muutos. Mutta miten se muuttaa taiteita? Laura Gustafsson, Juha Hurme, Pauliina Leikas ja Olavi Uusivirta kertovat. Löydät Nuoren Voiman julkaiseman kirjoituksen täältä.

13) Kulttuuri ja kestävyysmurros -teksti
Kulttuurin merkitys kestävyysmurroksessa ja ekologisessa jälleenrakennuksessa on tänä päivänä laajasti tunnistettu. Mutta mistä puhutaan, kun puhutaan kulttuurista? Kulttuurin määritelmien ja merkitysten moninaisuus voi turhauttaa, mutta se on myös tarpeellista. Mitä laajemmin, syvemmin ja vaihtelevammin voidaan ajatella kulttuurin ja kestävyysmurroksen suhteita, sitä enemmän muodostuu inhimillistä pääomaa kestävyysmurroksen toteuttamiseen ja sen haastavimpienkin puolien sietämiseen. Teoreettisen pohdiskelun ystäville soveltuva teksti on BIOS-tutkimusyksikön julkaisema ja löydät sen täältä.

14) Ten ways to confront the climate crisis without losing hope -teksti
Guardianin jutussa yhdysvaltalainen kirjailija ja aktivisti Rebecca Solnit kertoo vinkkejä siihen, miten olla menettämättä toivoa ilmastokriisin ajassa. Löydät jutun täältä. Solnit on kirjoittanut samasta teemasta myös kirjan nimeltä Hope in the Dark.

15) Kohti kestävää kehitystä -verkkosivu
Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka tyydyttää ihmisten nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Tällä hetkellä kestävää kehitystä tarkastellaan yleensä maailmanlaajuisen kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n kautta. Tältä sivulta voit lukea aiheesta perustietoa sekä katsoa lyhyen opetusvideon. Sivun lopun linkkilistasta löydät lisämateriaaleja aiheen opiskeluun ja käsittelyyn opetuksessa.