20 faktaa ilmastosta ja ympäristöstä

Tälle sivulle on kerätty ilmastofaktoja eri tutkimuksista ja raporteista. Tarvittaessa pääset lähteiden jäljille kunkin faktan lopusta löytyvän, suluissa olevan numeron avulla. Lähdelista on sivun lopussa.

Kuva: Denys Nevozhai / Unsplash
 1. 87% suomalaisista nuorista luottaa tieteeseen ja tutkimukseen ympäristökysymyksissä. (1)
 2. Vain 6% suomalaisnuorista on sitä mieltä, että ympäristökysymykset eivät kiinnosta heitä. (1)
 3. Selkeä enemmistö nuorista pitää tärkeänä sitä, että Suomi toimii kestävän kehityksen puolesta. (1)
 4. 75% suomalaisista nuorista kokee saavansa hyvän olon kestävien valintojen tekemisestä. (1)
 5. Ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuudet, lämpötila ja merenpinta kohoavat ja jäätiköt vetäytyvät nyt nopeammin kuin tuhansiin vuosiin. (2)
 6. Yli kolme miljardia ihmistä asuu ilmastonmuutoksen vuoksi erittäin haavoittuvissa olosuhteissa. (2)
 7. 1,5 °C lämpenemisen taso ylitetään todennäköisesti viimeistään 2030-luvun alkupuolella. (2)
 8. Kasvihuonekaasupäästöt ovat edelleen kasvussa kaikilla sektoreilla. (2)
 9. Ilmastonmuutoksen hillintätoimet ovat edellytys muunkin kestävän kehityksen toteutumiselle. (2)
 10. Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää ilmastokestävän kehityksen kannalta. (2)
 11. Ilmastonmuutoksen osalta planeetan reunaehtojen varovaisuusperiaate on jo ylitetty ja riski on kasvava. (6)
 12. Yksikään maailman maa ei ole toistaiseksi saavuttanut korkeaa hyvinvointia ekologisesti kestävällä tavalla. (7)
 13. Kotitalouksien päästöt syntyvät liikkumisesta (30%), asumisesta (25%), ravitsemuksesta (20%) ja muista tavaroista ja palveluista (25%). (3)
 14. Liha- ja maitotuotteiden kulutus, fossiilienergia ja yksityisautoilu ovat merkittäviä ilmastonmuutoksen aiheuttajia kotitalouksien kulutuksessa. (4)
 15. Asumisessa yli 80 prosenttia kotitalouksien päästöistä tulee lämmityksestä ja sähkön kulutuksesta. (3)
 16. Asumisen päästöjen alentamisessa auttavat mm. pienempi asuintila, matalampi sisälämpötila, lämpimän veden kulutuksen vähentäminen, uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuuden parantaminen. (3)
 17. Liikenteessä keskimäärin noin 80 prosenttia kotitalouden päästöistä tulee yksityisautoilusta. Toiseksi eniten päästöjä syntyy lentämisestä. (3)
 18. Liikenteen sähköistäminen tuo potentiaalisesti suurimmat päästövähennykset henkilöautoliikenteeseen. (2)
 19. Ruokavalion ilmastovaikutus vähenee vegaanisessa ruokavaliossa jopa 37 % verrattuna nykyiseen suomalaisten keskimääräiseen ruokavalioon. (5)
 20. Tavaroiden ja palvelujen päästöjen alentamisessa auttavat pitkäikäisten, käytettyjen tai vähähiilisiksi todennettujen tavaroiden ostaminen, jakaminen, korjaaminen, kunnostaminen ja vähähiilisten palvelujen ostaminen. (3)

Lähteet:

(1) Kiilakoski, Tomi (toim.). Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2022/03/nuorisobarometri-2021-web.pdf 

(2) IPCC:n kuudes arviointiraportti (AR6) (2021-2022)
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/kuudes-arviointiraportti 

(3) Suomen ilmastopaneeli (2020).  Kohtuullisuusnäkökulma kotitalouksien kulutuksessa ja sen soveltaminen Suomen ilmastotoimissa. Tiivistelmä Kuluttajanäkökulma ilmastopolitiikkaan -hankkeen loppuraportista (04/2020). https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2020/09/Ilmastopaneeli_Kuluttajanakokulma-ilmastopolitiikkaan-hanke_Tiivistelma.pdf 

(4) Lettenmeier ym. (2019). 1,5 asteen elämäntavat. Sitran selvityksiä 148. https://www.sitra.fi/app/uploads/2019/05/1o5-asteen-elamantavat.pdf 

(5) Saarinen ym. (2019). Ruokavaliomuutoksen vaikutukset ja muutosta tukevat politiikkayhdistelmät RuokaMinimi-hankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:47 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161742/VNTEAS_47_Ruokavaliomuutoksen%20vaikutukset.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

(6) Steffen ym. (2015)  julkaisussa Maapallolle mahtuva tulevaisuus, SYKE policy brief 30.5.2018
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/pb_maapallolle-mahtuva-tulevaisuus 

(7) O’Neill ym. (2018) julkaisussa Maapallolle mahtuva tulevaisuus, SYKE policy brief 30.5.2018
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/pb_maapallolle-mahtuva-tulevaisuus