100 ideaa koulun kestävyyskasvatukseen

Biologian ja maantieteen opettajien liiton Me tulevaisuuden tekijät – Ratkaisuja keke-opetuksen haasteisiin -koulutuksissa kerättiin syksyllä 2023 ideoita koulun kestävyyskasvatukseen. Koulutuksiin osallistui opettajia peruskouluista ja toiselta asteelta.

Osallistujat saivat kirjoittaa post-it -lapuille asioita, joita heidän kouluissaan on jo tehty sekä asioita, joista vielä haaveillaan. Kolmessa koulutuksessa syntyi lyhyessä ajassa reilusti toistasataa ideaa. BMOL koosti ideat listaksi.

Mitä teidän koulussanne jo tehdään, ja mistä ideoista innostut listaa lukemalla?

 

Kestävää kehitystä tukevat toimintatavat ja rakenteet

 1. Koko kouluyhteisö kasvattaa kestävyysteemoihin. “Puhtaus- ja ruokapalvelut jne. mukaan työhön.”
 2. Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa. “Verkostoituminen, moniammatillisuus, paikalliset mahdollisuudet edistää kestävyyttä (kaupunkiorganisaatio, yritykset, teollisuus).”
 3. Toimintasuunnitelmat. “Haluamme laatia suunnitelman siitä, kuinka eri oppiaineissa käsitellään kestävää kehitystä eri tavalla ja eri näkökulmista.”
 4. Sertifikaatit. “Vihreä lippu” /. “Olemme kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos. Sertifikaatin on myöntänyt OKKA-säätiö (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö).”
 5. Oppilaskunnan osallistaminen suunnitteluun.
 6. Ympäristöraati tai -tiimi. “Työryhmän muodostaminen keke-haasteita varten koululla. Isommalla porukalla asioita on mukavampi ja helpompi ratkoa.”
 7. Ruokaraati.
 8. Koulumme osallistui kasvisruokakokeiluun.
 9. Valinnaisaineet. “Kestävän kehityksen valinnaisopinnot.” / “Seikkailu ja retkeily- valinnainen”
 10. Monialainen oppimiskokonaisuus kestävästä kehityksestä.
 11. Aamunavaukset. “Agenda 2030 -tavoitteet näkyväksi aamunavauksissa. Jokainen teema käsitellään jossain aamunavauksessa vuoden aikana.”
 12. Koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman avaaminen oppilaille luokanvalvojan- tunnilla.
 13. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen.
 14. Luokkien tai opetusryhmien omat turvallisemman tilan periaatteet.
 15. Kummioppilaat ja -koulut. “Kummioppilas Afrikasta. Rahat limuautomaatista.” / “Kirpputori ja kahvila kummioppilaan hyväksi”./  “Valvontaluokallani on kenialainen kummilapsi. Hänelle on kirjoitettu ja hänen kirjeitään luettu yhdessä. Kirjoittavat englanniksi. Tähän liittyen on tutustuttu Kenian siirtomaahistoriaan ym.”
 16. Vaatteiden ja tavaroiden korjauspiste koululla.
 17. Tuo ja ota -kaappi koulun käytävällä.
 18. Niityn perustaminen koulun pihalle. Vinkkejä ja ohjeita tähän löytyy Villi vyöhyke ry:n julkaisemasta Kouluniittyoppaasta.
 19. Koulupuutarha. “Viljelylaatikot koulun pihalle.” / “Taimien kasvatus ja myynti koululla.” / “Biologian ja kotitalouden opettajat kokeilivat vesiviljelyä, projekti jatkuu tänä vuonna.”
 20. Koulun kierrätys kuntoon. “Paperinkeräys on ollut luokissa jo yli 20 vuotta, onneksi saatiin eri kerroksiin myös laajemmat lajittelupisteet.” / “Oppilaskunta kierrättää pullot (astiat käytävällä)”.
 21. Eläimet koulussa. “Luokkalemmikki voi olla esim. hyönteinen (helppohoitoisia, lisää empatiaa, auttaa lieventämään inhoa ja pelkoa).” / “Koulukanat”.
 22. Hävikkiruoan myynti opiskelijoille ja henkilökunnalle lounaan päätyttyä.
 23. Roskien keruuvuorot. Jokaisella luokalla on vuoro kerran keväässä ja syksyssä. Siivotaan koulun lähiympäristöä.
 24. Opettajien täydennyskoulutus. “Opettajat tarvitsevat koulutusta.” / “Kasvattajille oma keke-leiri”.
 25. Lähiympäristöön suuntautuvat opekokoukset. ”Lähiluonnossa rentoutusharjoitus ym.”
 26. Vuotuinen ympäristöstipendi sekä henkilökunnalle että opiskelijalle.

Projektit, tempaukset, teemapäivät ja  -viikot

 1. Koulun kestävyyskasvatusmessut. “Nuorille tarjotaan monipuolisesti erilaisia tarttumapintoja teemaan (tieto, taide, tekeminen).” /  “Pride -piste oli todella suosittu! Tarroja yms. saa tilattua SETAsta”
 2. Teemaviikko luonnon monimuotoisuudesta. “Aihetta opiskeltiin esim. bilsan, kielten ja kuviksen tunneilla”
 3. Luontopajapäivä. ”Koulun ulkopuoliset toimijat pitävät työpajoja kestävään kehitykseen ja luontoon liittyen omista näkökulmistaan.”
 4. Keke-viikot ja -päivät. “Kestävän kehityksen viikko syksyllä ja Nuukuus-viikko keväällä.” / “Vihreä viikko: oppitunneilla käsitellään ympäristöaiheita ja on roskien keruuta, vaihtopöytää, pyörän huoltoa, aamunavauksia, vieraslajitalkoita.” / “Kilpailuja, tietoiskuja, aamunavauksia”. / “Jotta KAIKKI opet olisivat teemapäivässä mukana, heille annettiin hyvissä ajoin omat vastuualueet, joita saivat kehitellä.” / ”Jokaisessa oppiaineessa opettaja toi viikon aikana vähintään kerran ryhmälleen esiin kestävän kehityksen osa-alueet.”
 5. Tavarat vaihtoon. “Itselle ylimääräisten vaatteiden kierrätyspäivä vaihtotyyliin, päivän lopuksi viedään ylimääräiset kierrätykseen.” / “Tavaranvaihtopäivä” / “Pop-up -kirppis” / “Koko koulun kirppis salissa, myös mainostus lähialueelle”.
 6. Säästetään energiaa. “Energiansäästöviikot, joissa joka päivälle oma teema: mm. kimppakyytipäivä, videoton ja laitteeton päivä, kasvisruokapäivä jne.” / “Omalla energialla kouluun.” / “Päivä ilman audiovisuaalisia ym. teknisiä laitteita sekä ilman kännykkää välitunneilla.” 
 7. Autetaan ikäihmisiä. “Opiskelijat vievät vanhuksia ulos kävelyille.” / “Toimintapäiviä läheisen palvelutalon kanssa”.
 8. Hävikki hallintaan. “Lähikaupan hävikkiruokaa kotitaloustunnin raaka-aineeksi.” / “Retkipäivänä jäi makkaroita yli. Kotitaloudessa seiskat tekivät makkarakeittoa niistä.” / “Hävikkiruokaviikon kilpailu: ympäristöraati päätti, että oppilaat saa herkkupalkinnon jos hävikkiä tulee viikon aikana esim. 40% vähemmän. / “Ruokalassa hävikin punnitseminen ja tiedotus koulun infotelevisiossa.” / “Hävikkiruokaan liittyvät matemaattiset laskut ja grafiikat.”
 9. Kerätään roskia. “Liikuntailtapäivän osana roskienkeruu-tapahtuma yhteistyössä alueen muiden oppilaitosten kanssa.” / “Roskienkeräyskilpailu luokkien välillä: Kaikki luokat keräsivät roskia 45 min ja eniten kerännyt luokka pääsi yhdeksi koulupäiväksi nuorisotalolle.” / “Lähiympäristön siivoamista ja roskien keruuta yhtenä pajana koulun kestävyyskasvatuspäivässä. Roskapoimurit lainassa kaupungin puutarhaosastolta.” / “Valtakunnalliseen roskien keruupäivään osallistuminen ja sen jälkeen lättykestit.”
 10. Taksvärkki-päivä. “Tuotosta puolet menee kummikoululle Gambiaan ja puolet nuorten valitsemaan kohteeseen (WWF, Mieli ry,…)”.
 11. Vieraslajitalkoot.
 12. Metsäpäivä. “Eri rasteilla eri näkökulmia metsistä”.
 13. Itämeri-päivä. “Mutku-muotoiluprojekti teemalla Pelastetaan Itämeri”.
 14. Unicef-kävely.
 15. Earth hour. “Tunti ilman valoja tai sähkölaitteita.”
 16. Hyvinvointiprojektit. “Eri hyvinvointi-projekteja koululla (teatteria, juhlia, liikuntaa jne.)”
 17. Punaisen ristin keräykset kaupungilla.
 18. Nenäpäivä. Päivään osallistuminen oppilaiden omilla tempauksilla.
 19. Opiskelijat kouluvierailijoina. “Lähihoitajaopiskelijat ovat käyneet pitämässä yläkouluilla seksuaalikasvatuspäivää”.
 20. Ilmastoasioihin keskittyvä hackathon-viikko. “Meillä oppilaita ja opettajia oli viidestä koulusta. Lopuksi pidettiin esittelyt oppilaiden ratkaisuista.”
 21. Yrittäjyyskasvatuksen työvälineiden hyödyntäminen. “Innovaatiocampit eli leirit, joissa yhdessä mietitään haasteisiin vastauksia.”
 22. Projektit, jossa yhteisömme eri kansallisuudet kertovat heille tärkeistä Agenda 2030-teemoista postereilla jossain yhteisöllisessä tapahtumassamme.

Kutsutaan vierailijoita kouluun

 1. Järjestöjen yms. kouluvierailijat: WWF, Taksvärkki, Kirkon Ulkomaanapu, Eetti ry, Seta, SPR, UFF, 4H, HSY, Rosk´n´Roll.
 2. Tutkija tavattavissa -vierailut. “Meillä kävi asunnottomuuden tutkija.”
 3. Taiteilijat. “Eri taidetoimijat ja artistit (luontovalokuvaaja, muusikko, tanssija…).” / “Vierailijaksi kirjailija, joka on kirjoittanut ympäristönäkökulmista.”
 4. Yritykset. “Yritykset kouluun kertomaan miten he toimivat.”
 5. Muut asiantuntijat. “Tulevaisuustutkijan luento koko koululle.” / “Sitra” / “Ekososiaalisen sivistyksen tietopaketti. Luennoitsija Arto O. Salonen toimi ainakin lukiolaisille hyvin. Luento ja ryhmäkeskustelu.” / “Meillä on ollut vierailevana luennoitsijana (sekä paikan päällä että etänä) valtioneuvoston EU-erityisasiantuntija ilmasto- ja luontokatoasioista.”
 6. Pakolaisena Suomeen tullut kertoi omia kokemuksiaan.
 7. Lemmikit kouluvierailijoina. “Myös eksoottiset lemmikit, opella mm. käärmeitä, kotiloita ja hyönteisiä.”

Hyviä vierailukohteita

 1. Kirjasto. “Ainakin meillä Kokkolassa kirjastolla on oma ”vihreä ryhmä”.
 2. Museo. “Tampereella Vapriikin luontomuseon pakohuonepeli”.
 3. Eri alojen yritykset. “Pramia Plastic Toholammilla (kierrätysmuovipullojen käsittely granulaksi ja pulloaihioiksi)”. 
 4. Koulun viereinen ruokakauppa.
 5. Maatila.
 6. Lähiluonto. “Lähiympäristön havainnointi: esim. kontrasti rakennetun maiseman ja luonnontilaiseman välillä, samalla tunteiden tunnistaminen.”
 7. Metsät ja kansallispuistot. “Esim. asiantuntijan johdolla, esim. jollain ennallistamiskohteella.”
 8. Luontokeskus. “Luontosuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen.”
 9. Luontokoulu. 
 10. Kierrätyskeskus tai kirpputori.
 11. Jätteenpolttolaitos tai biokaasulaitos.
 12. Jätevedenpuhdistamo.
 13. Hyötyjäteasema. ”Myös Jäteajelut, joita Turun Seudun Jätehuolto järjestää.”
 14. Hoivamaatila. “Green Care -toimintaan tutustuminen hoivamaatiloilla.”

Tehtäviä oppitunneille

 1. Lukeminen. “Ympäristöaiheisen kirjan lukeminen yhteistyönä lukion AI4- ja BI3-moduulien kanssa.”
 2. Paikkarunousmetodilla vaikuttamaan pyrkivä runo. “Runo kirjoitetaan yhdessä esim. kierrätyspaperille ja laitetaan esille luontoon. Teos kuvataan.”
 3. Ilmastotoiveiden puu. ”Askartelimme koulun aulaan puun rungon, johon kaikki saivat lisätä vihreisiin lehtiin kirjotettuja omia tekoja tai toiveita ilmaston hyväksi.”
 4. Kerätään mediasta onnistuneita keke-ratkaisuja. “Esim. otsonikadon ja Keski-Euroopan metsien tuhoutumisen selättäminen, uuden teknologiat jne.” / “Facebookin Hyviä uutisia kestävästä kehityksestä -ryhmästä löytyy uutisia”
 5. Matematiikan viikoittainen tunti ulkona ysiluokkalaisille.
 6. Haastattelututkimus. “Oppilaat saa helposti tekemään haastattelututkimuksen kestävän kehityksen tavoitteista. Samalla heille tulee itselleen tavoitteet tutuksi ja tehdään vielä tilastot.”
 7. Oppilaiden koulumatkaseuranta. “Kannustimme lihasvoimalla tai joukkoliikenteellä liikkumiseen.”
 8. (Mikro)muovin määrän tutkiminen joltakin hiekka-alueelta esim. ranta, leikkikenttä.
 9. Vesijalanjälkeen tutustuminen.
 10. Oman hiilijalanjäljen laskeminen. 
 11. Koulun lähimetsän hiilinielun laskeminen.
 12. Lumiukkojen mielenosoitus. ”Ympäristöraati askarteli lumiukot ja niille kyltit”
 13. Ilmastomielenosoitukseen (fridays for future) osallistuminen halukkaiden oppilaiden kanssa.
 14. Vastamainosten ja meemien tekeminen.
 15. Väittely. “Ennalta jaetuissa rooleissa, ja stereotypiat voivat olla juuri tavoitteena, jolloin syntyy vaikeaa asiaa keventävää huumoria.”
 16. Paneelikeskustelu. “Käytetään vaikkapa Erätauko-säätiön rakentavan keskustelun periaatteita.”
 17. Koulun lähiluontorastit. “Teimme rastit yhteistyössä kaikkien opettajien kanssa, samalla keksittiin yhdessä tehtäviä opetukseen lähialueille.”
 18. Lähiympäristöön tutustuminen. “Luokalla on oma lähiluontokohde, johon tutustutaan. Lopuksi pohditaan mitä voidaan tehdä oman lähiluonnon hyvinvoinnin eteen.”
 19. Kiertotalouteen tutustuminen. “Kiertotalouden liiketoimintamallit talouskasvatuksen tueksi, helppo poimia esimerkkejä yrityksistä.” / “Kiertotaloustuotteen valmistaminen”
 20. Kierrätystaide. “Trash art-projekti ja näyttely KeKe-kurssin lopussa.” / “Roskataulu: kerätty taiteeksi löydetyt roskat koulun sisältä.” / “Käytöstä poistettujen kirjojen sivuista on kuviksessa tehty teoksia, koristeita tms.”
 21. Harjoitellaan kierrättämistä. “Tehdään ryhmissä kierrätysvideo siitä, mihin koululla viedään mitäkin. Lopussa ryhmä keksii kysymyksen toiselle ryhmälle. Videot kootaan yhteen paikkaan.” / “Kierrätyssuunnistus. Tehtiin kortit, joissa jokaisessa oli yksi kierrätettävä asia, esim. paristo, lääkepakkaus… Oppilaat kiersivät korttien kanssa etsien oikean kohteen.”
 22. Oppilaat keräävät kotimatkalla roskia, näyttävät kuvan niistä seuraavana päivänä.

Pelejä ja opetusmateriaaleja

 1. Nettimateriaalia on ylen määrin! “Ks. esim. MAPPA.fi.”
 2. TV-sarjat, jotka käsittelevät ympäristöä ja kekeä.
 3. WWF:n vuosisuunnitelma kotitalousopetukseen -materiaalin hyödyntäminen omassa kotitalousopetuksessa soveltuvin osin.
 4. Toivoa ja toimintaa -sivuston opetusvinkit.
 5. Ilmastoaiheisen X-routes-pelin pelaaminen koulun lähiympäristössä.
 6. My2050-peli. “Pelipaikkoina Espoo, Tampere ja Vantaa.”
 7. Seppo-kävelyt eri teemoilla.
 8. Roolipelit. “Osoitetaan ero samanikäisen lapsen elämässä. Esim. koulun käynti, veden saanti, ruoan saanti ja laatu, liikkuminen, viikkoraha, kännykän käyttö jne.”
 9. Kuka minä olen. “Jotta lajeista kiinnostuisi, niitä pitää osata. Kun jonkin verran osataan, voidaan harjoitella ’Kuka minä olen’-leikillä (nimi/kuva selässä).”

*** Biologian ja maantieteen opettajien liitto järjesti Me tulevaisuudentekijät – Ratkaisuja keke-opetuksen haasteisiin -koulutukset yhteistyössä useiden muiden ympäristökasvatusalan toimijoiden kanssa. Koulutus oli osa Opetushallituksen rahoittamaa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanketta (2022—2023).


Lisää blogissa

Toivoa ja toimintaa NUORI24 -messuilla

NUORI2024 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Tampere-talolla 24.-25.4.2024. Biologian ja maantieteen opettajien liiton Toivoa ja toimintaa -hanke on mukana messuilla! ...

Agenda 2030 -tavoitteet selkokielellä

Agenda 2030 -toimintaohjelman alatavoitteet sisältävät paljon kiinnostavaa lisätietoa kestävästä kehityksestä. Toisinaan tavoitetekstit ovat kuitenkin vaikealukuisia. Ne sisältävät vaikeita asioita ja ...